Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

Vakauttava pari- ja perheterapia 30 op

Kuvaus

Vakauttavan pari- ja perheterapian koulutuksessa syvennät ymmärrystäsi kriisien ja traumojen vaikutuksesta parisuhteeseen, vanhemmuuteen ja perhe-elämään sekä hoitosuhteen rakentumiseen.

Koulutus antaa valmiudet sekä tunnistaa traumatisaatiota vuorovaikutuksessa että toimia vakauttaen yksilö-, pari- ja perhetapaamisissa sekä verkostoissa.

Vakauttaminen tarkoittaa itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen säätelyn taitojen opettelua ja käyttöä kehollisten havaintojen ja kehollisten harjoitteiden sekä tunteiden tunnistamisen ja niiden sanoittamisen pohjalta. Vakauttamisen ytimessä on niin asiakkaiden kuin auttajien turvallisuuden ja arvokkuuden kokemuksen sekä hallinnan tunteen vaaliminen.

Koulutusohjelma on rakennettu sekä teorian, käytännön että kokemuksellisuuden pohjalle ja se pitää sisällään paljon lempeitä kehollisia harjoituksia, ensin sinua itseäsi varten ja sitten asiakkaitasi varten.


Aika

7.10.2024-9.9.2025

Kaksipäiväisissä seminaareissa ensimmäinen päivä klo 10.00-18.00 ja toinen päivä klo 9.00-17.00

Yksipäiväisissä seminaareissa klo 10.00-18.00

Opetuspäivät:

7.-8.10.2024

18.11.

13.1.2025

3.3.

7.4.

19.5.

18.8.

8.-9.9.

Paikka

Tampereen kesäyliopiston koulutustilat. Tarkempi paikka ilmoitetaan kutsuviestissä.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu pari- ja perheterapeuteille sekä perhetyötä tekeville sote-ammattilaisille, joilla on vähintään viiden vuoden työkokemus perheiden kanssa työskentelystä.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on oppia tunnistamaan traumatisaation aiheuttamia vuorovaikutusilmioitä perheissä, pareissa, vanhemmuudessa, hoitosuhteissa ja auttamisverkostoissa sekä vahvistaa, syventää ja laajentaa ammatillisia valmiuksia toimia vakauttaen ja vakautta lisäten:

– traumatisaation ja vakauttamisen teoreettinen perusta

– kehollisuus/ruumiillisuus vakauttavan työskentelyn perustana

– pari-ja perheterapian menetelmien (sukupuu, elämänjana, valokuvat jne.) käyttö vakauttaen

– verkostotyön menetelmien käyttö traumasysteemeissä/epävakaissa systeemeissä

– lasten ja nuorten huomioon ottaminen

– vanhemmuuden vakauttaminen

– sijaistraumatisoitumisen ja myötätuntouupumuksen mekanismien tunnistaminen ja niiltä suojautuminen perhe- ja verkostokeskeisessä työskentelyssä


Koulutusryhmään otetaan 12 osallistujaa, jotta olisi mahdollista toteuttaa koulutus, jossa on riittävästi tilaa prosessimaiselle työskentelylle, yhteiselle keskustelulle, kehollisten taitojen harjoittelulle ja oman kliinisen työskentelyn työnohjaukselliselle työstämiselle kouluttajien ja ryhmän kanssa.


Koulutusohjelma

7.10.2024 I. Seminaari

Työskentelyyn orientoituminen ja ryhmäytyminen

Teoreettisiin viitekehyksiin tutustuminen, harjoituksia I

8.10. II. Seminaari

Teoreettisiin viitekehyksiin tutustuminen, harjoituksia II

Vakauttaminen ja kehollisuus perhetyössä sekä sijaistraumatisaation tunnistaminen ja siltä suojautuminen

18.11. III. Seminaari

Perhe ja traumatisaatio; vakauttaminen perheiden kanssa työskenneltäessä

Työnohjaus

13.1.2025. IV. Seminaari

Kiintymyssuhde ja trauma sekä suhteen katkosten korjaamisesta perheiden kanssa työskenneltäessä

Työnohjaus

3.3. V. Seminaari

Kiintymyssuhde ja trauma sekä suhteen katkosten korjaamisesta lasten ja nuorten kanssa tehtävässä perhetyössä

Työnohjaus

7.4. VI. Seminaari 

Traumatisaatio ja vakauttaminen parisuhteessa ja vanhemmuudessa

Työnohjaus

19.5. VII. Seminaari

Kiintymyssuhde ja trauma sekä suhteen katkosten korjaamisesta lasten ja nuorten kanssa tehtävässä perhetyössä 

Työnohjaus

18.8. VIII. Seminaari

Kirkastusta ja kertausta vakauttavasta pari- ja perheterapiasta sekä vakauttamisesta verkostokokouksessa

Työnohjaus

8.9. IX. Seminaari

Päättötöiden esittäminen

9.9.2025 X. Seminaari

Kehollisuus -workshop, todistusten jako ja juhlallisuudet


Kouluttajat

Aino Maija Rautkallio

kouluttajapsykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti VET, FM, psykiatrian esh, työnohjaaja STOry, EMDR–terapeutti, psykofyysinen hengitysterapeutti, koulutuksen johtaja. 

Minna Koskinen

kouluttajapsykoterapeutti, perheterapeutti VET, psykiatrinen sh, työnohjaaja STOry, sertifioitu EMDR-terapeutti (lapset, nuoret, aikuiset), EMDR-työnohjaaja, sensomotorinen psykoterapia (II)

Suoritustapa ja laajuus

Koulutus on kouluttajien ja ryhmän yhdessä toteuttama eheä ja intensiivinen prosessi. Koulutukseen sisältyy myös koulutuspäivien välillä toteutuvaa suunnitelmallista ja ohjattua opiskelua ja harjoittelua sekä yksilöllisesti että vertaisryhmässä.

Koulutus on laajuudeltaan 10 seminaaripäivää ja 30 opintopistettä.

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena.

Haku

Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä hakemuslomake 1.4.2024 mennessä. 

Koulutukseen valitaan hakemusten perusteella 12 soveltuvinta opiskelijaa hakuajan päätyttyä.

Hakijoille ilmoitetaan koulutukseen pääsystä mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä.

Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Muu informaatio

Kouluttajan kotisivut: https://www.ainomaijarautkallio.fi/etusivu

Hinta

3350 € (alv. 0 %)

Laskutus

Koulutus laskutetaan 3 erässä. Laskutuksesta voit tiedustella tarkemmin kesäyliopistosta.

Lisätietoja

Sanna Vaurula


Perumisehdot

Opettaja

Aino Maija Rautkallio ja Minna Koskinen

Opintopisteet

30

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

7.10.2024 - 9.9.2025

Kurssimaksu

3350€