Etusivu    Artikkelit    Last Trumpet    Lukijoilta   

Tulokseen perustuva uskonto -- tarkoituksella aikaansaatu eksytys

Karismaattinen liike (osa 3)

Mac Dominick

Kolmas aalto

Karismaattisen liikkeen kolmas aalto hedelmöittyi Peter Wagnerin ja John Wimberin toimesta Pasadenan Fuller Theological Seminaarissa. Wimber ja Wagner olivat puhujina Fullerin seminaarissa kurssilla nimeltä "Ihmeet ja merkit ja seurakunnan kasvu". He eivät ilmeisesti olleet lukeneet Jeesuksen sanoja: "Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki." Näistä kahdesta tuli kumppameita heidän markkinoidessaan Wimberin kirjaa "Power Evangelism", joka määrittelee Jumalan valtakunnan konseptit ja niiden suhteet evankelioimiseen. Wimber lausui: "SElvästi, varhaisilla kristityillä oli avoin tie Henhen valtakuntaan, josta seurasi ihmeet ja merkit ja seurakuntien kasvu." (13) Tämä lausunto paljastaa Kolmannen aallon teologian sisimmän olemuksen:
(Valtakunnan Voima + Valtakunnan auktoriteetti + Valtakunnan evankeliointi) x (ihmeet + merkit) = Seurakunnan kasvu
Ensiksikin, sellaisen maininnan kuten "Valtakunnan voima" pitäisi saada hälytyskellot soimaan jokaisen päässä joka on opiskellut jumalan Sanaa. Raamatullisesti puhuen, tässä ajassa ei ole sellaista asiaa kuin "Valtakunnan voima", ja siitä huolimatta että tämä termi tai vastaava esiintyy useasti Wimberin kirjoituksissa, se ei ole raamatullinen konsepti. Collegen muistiinpanojen mukaan, Wimber käsitti väärin Jumalan valtakunnan konseptin seurakuntaa ajatellen. Hänen koko teesinsä perustui väärään olettamukseen, että koska seurakunta on Jumalan valtakunta, sen jäsenten pitäisi tehdä samanlaisia ihmeitä ja merkkejä kuin Jeesus teki. Hän meni niin pitkälle hyökkäyksessään Jumalan kaikki-tietävyyttä vastaan (samoin kuin kolminaisuutta vastaan) että hän lausui:
"Jeesus kysyi usein, että onko tarvetta parantamiseen, osoittaen että (a) joskus Hän sai tiedon sanoja; joskus taas ei saanut (b) Hän halusi kiinnittää huomionsa tarkasti kohteeseensa." (14)
Eikö herra Wimber tiedä että Jeesus Kristus, kun Hän käveli maan päällä oli Jumala lihassa? Eikö hän ymmärrä, että Jeesus Kristus, Jumalana, hallitsi kaikki Jumalan piirteet? Väite että Jeesus ei tiennyt kaikkea ilman Pyhän Hengen apua on jumalanpilkkaa!
Huomioi myös seuraava Wimberin lausunto:
"Jumala käyttää meidän kokemuksiamme osoittaakseen meille täydellisemmin mitä Hän opettaa meille Kirjoituksissa, monta kertaa kaataen tai muuttaen meidän teologiamme elementit ja maailmankuvamme." (15)
Jos näin olisi asiat, jokaisella kristityllä joka on koskaan kävellyt maan pinnalla olisi pitänyt olla omat kokemuksensa liitteenä Jumalan Sanalle. Sillä, jos meidän kokemuksemme kaatavat teologiamme, eikö tämä alista Jumalan Sanan ihmisten kokemuksille? Mistä meidän teologiamme pitäisi olla peräisin? Ainoa todellisen teologian lähde on Jumalan Sana. Teologian ei pitäisi tulla visioista, unista tai inhimillisistä kokemuksista. Se on ainoastaan lähtöisin opetuksesta joka löytyy Jumalan Sanasta.
Kun vastustus Wagneria ja Wimberiä kohtaan nousi siihen pisteeseen että kurssit peruutettiin (siitä huolimatta että se oli seminaarin laajin kurssi) Wimber laittoi teologiansa käytäntöön perustamalla Vineyard Christian Fellowship:in. Vineyard Fellowship kasvoi Wimberin ohjauksessa 700 järjestöön ympäri maailmaa, ja siitä tuli alku karismaattisen liikkeen kolmannelle aallolle joka painotti "ihmeitä ja merkkejä" kun menneisyydessä painotettiin kielillä puhumista. Vineyard-liikkeen seurausvaikutuksiin kuului Promise Keepers -liikkeen perustaminen (PK:n perustaja Bill McCartney on Colorado Vineyard Fellowship:in jäsen, ja Vineyardin jäsenet hallitsevat PK:ta) sekä pahamaineisen "nauruherätyksen" perustaminen, joka pyyhki yli koko maailman; sen alkuperä oli Airport Vineyard Fellowship:issä Torontossa, Kanadassa. Vaikka Wimber katkaisi suhteensa Toronto Vineyardiin vuonna 1996, niin vuonna 1995 Charisma Magazine raportoi että useimmat Yhdysvaltain 500 Vineyard-kirkosta oli joutunut nauruherätys-loitsun alle. (16) Kansas Cityn Vineyard Fellowship:istä tuli pahamaineisten "Kansas Cityn Profeettojen" -- joita johti Paul Cain -- kotipaikka. Hank Hanegraaf kertoo:
"Vineyardin perustaja John Wimber uskoo että Paul Cain on Kolmannen aallon tärkein profeetta... ja että hän tulisi ihmeiden ja merkkien kera... Wimberin sanoin: 'Hän on Jeremiaan ja Johannes Kastajan kaltainen, valittu ennen palvelustehtävänsä alkua.'" (17)

Dominion-teologia

Eräs kaikkein yleisimmistä uhista jotka ovat tunkeutuneet karismaattiseen teologiaan Seymourista Robertsoniin on ajatus että todellinen seurakunta asetetaan ennalleen tai elvytetään suuressa Lopun aikojen herätyksessä. Näyttää siltä että monet, elleivät useimmat huomattavista karismaattisista saarnaajista ja evankelistoista uskovat että Jumala kutsui heidät saamaan aikaan tällaista herätystä luodessaan "uuden asian" Jesaja 43:18-19 mukaan. Esimerkiksi, Alexander Dowie (Charles Parhamin mentori) julisti itsensä "Elias Ennallistajaksi" sekä "Lopun ajan seurakunnan ensimmäiseksi apostoliksi". (18) Vaikka oikea termi tällaiselle olisi "skitsofreenisuus", tällaiset julistukset jatkuvat karismaattisissa piireissä tänä päivänä. (19)
Täytyy kysyä, että mihin tällainen "suuri herätys" oikein johtaa? Loogista päättelykykyä hyväksi käyttäen vastaus on yksinkertainen. Jos tulisi suuri herätys joka pyyhkii yli koko ihmiskunnan, eivätkö olosuhteet maailmassa muuttuisi suuresti? Eikö maallisesta laista tulisi Jumalan laki? Eikö seurakunnista tulisi ylintä luokkaa Jumalan lain tulkitsemisessa ja toimeenpanemisessa? Eikö tämä antaisi kirkolle valtaa yli koko ihmiskunnan? Eikö tämä sitten palauttaisi Vanhan Testamentin lainkäyttö-järjestelmän hallinnon avuksi jotta saataisiin aikaan Uuden ajan rauha ja oikeudenmukaisuus? Eikö tämä valmistaisi maapalloa Jeesuksen fyysiselle paluulle ja hallitsemiselle?
Vastaus kaikkiin näihin kysymyksiin on KYLLÄ. Kuitenkin, tässä ajatuskulussa on monia raamatullisia vaikeuksia:
 1. Teoria maanpäällisestä "Kristuksen valtakunnasta" jota hallitsee ei-ylösnoussut liha ja veri oli alunperin roomalaiskatolisen kirkon keksimä sepite. Rooman kirkko oli (ja on edelleen) amilleniaalinen -- he hylkäsivät kirjaimellisen 100-vuotisen Kristuksen valtakunnan ja näkevät että tämä viittaa Jumalan maanpäälliseen valtakuntaan jota edustaa Roomalaiskatolinen kirkko. Siksi, jotkut protestanttiset suunnat (esim. luterilaiset) säilyttivät ajatuksen siitä, että kirkko oli Jumalan valtakunta.
 2. Muut protestantit seurasivat Knox:in ja Calvinin oppeja ja yhdistivät profeetalliset kirjoitukset post-milleniaaliseen näkemykseensä. Tämä post-milleniaalinen näkemys ajattelee että Jumalan tuhatvuotinen valtakunta olisi seurakunta ja että nämä 1000 vuotta eivät olisi kirjaimellisia vaan symbolisia.
 3. Näiden kahden virheellisen opin synkretismi johti käsitykseen, että Jumalan valtakunta maan päällä olisi seuraavanlainen:

  (a) Sitä edustaisi todellinen seurakunta.

  (b) Todellinen seurakunta korruptoitui ensimmäisellä vuosisadalla ja vaipui talviuneen.

  (c) Todellinen seurakunta jälleenrakennettaisiin Lopun aikoina, jota johtaisi uusi ryhmä profeettoja ja apostoleita jotka osaisivat tehdä "ihmeitä ja merkkejä".

  (d) Tämä jälleenrakennettu Lopun ajan kirkko sitten valmistaisi maailman Kuningasta (Jeesusta Kristusta) varten joka hallitsisi maailmaa.
 4. Tämä skenaario vaatii, että Lopun ajan kirkko hallitsisi koko ihmiskuntaa ottaen haltuunsa lainsäädäntö-järjestelmän. Tämä vaatisi maailmanhallituksen jota kontrolloisi kirkko ja se toimisi lakeja säätävänä yksikkönä koko ihmiskunnan piolesta.
Tällainen on dominion- tai jälleenrakennus (ennalleen asettamis) -teoria pähkinänkuoressa. Se opettaa että seurakunta tai kristityt ottaisivat haltuunsa planeetan ennen Toista tulemusta tehdäkseen maailmasta sopivan paikan Jeesukselle. Tämä niin kutsuttu "Lopun ajan herätys" loisi yhtenäisyyden eri suuntausten välille, ja näiden Lopun ajan profeettojen ja apostolien aikaansaamat "ihmeet ja merkit" loisivat niin vahvan voiman että koko maailma antautuisi Kirkon valtaan. Kun Dominionisti Pat Robertson julisti että hänen Promise Keepers organisaationsa oli "Raamatun profetioiden suora täyttymys", hän viittasi siihen tosiasiaan, että hän uskoi Promise Keepersien olevan eräs ensimmäisistä askelista kohti Kristuksen hallitsemaa maailmaa.
Muutama asia jotka yhdistetään Dominion-teologiaan.
 1. Se on erittäin epäraamatullinen. Jumala ei tee "jotakin uutta". Niiden jotka etsivät uusia asioita täytyisi palata "vanhaan" eli Jeesuksesta Kristuksesta kertovaan evankeliumiin.
 2. Dominion-teologia on silta tämän päivän "evankelisille" ja karismaatikoille, ja se johtaa Antikristuksen maailmanuskontoon.
 3. Dominion-teologian väärät konseptit hiipivät konservatiivisiin ja fundamentalistisiin kirkkoihin "kristillisten" kirjojen, "kristillisten" TV-kanavien ja "kristillisen" musiikin kautta.
 4. Tulokseen perustuvan uskonnon "politrukit" käyttävät hyväkseen kaikkia näitä medioita.

Lopullinen analyysi

Viimeinen analyysi karismaattisen liikkeen kolmesta aallosta johtaa joihinkin hyvin merkittäviin johtopäätöksiin:
 1. Aivan modernin helluntailiikkeen alusta asti, tämä liike hautui okkultitisissa menoissa ja kielissä jotka eivät koskaan ole olleet Jumalan Sanan mukaisia.
 2. Käsite kirkosta Jumalan valtakuntana oli alumperin roomalaiskatolinen, eikä Uusi Testamentti opeta tällaista.
 3. Teoria, että ne jotka johtavat karismaattisia ja helluntailaisia liikkeitä ovat profeettoja ja apostoleita jotka johtaisivat tähän epämääräiseen Lopun ajan herätykseen ja kirkon yksinvaltaan, on raamatullisesti ontuva.
 4. Seurauksena siitä, että helluntailaiset uskoivat tähän Dominion-teologiaan sekä "ennalleen asettamis-teologiaan", he olivat helppoja saaliita puhtaille okkultisteille joiden päämäränä on rakentaa maailmanlaajuinen kirkko Antikristuksen ja Väärän profeetan alaisuuteen.
 5. Seurauksena siitä, että okkultistit soluttautuivat karismaattiseen liikkeeseen, tunnustuksellisen kristillisyyden seurakunnat , katolisista baptisteihin ja Assemblies of God:iin, ovat kasvaneet voimakkaasti.
 6. Seurauksena tästä, uusi ekumenian henki on tunkeutunut kaikkiin kristillisiin ryhmiin. Tämä on lisännyt karismaattisia aineksia kaikissa suuntauksissa jotka etsivät nyt "kieliin" ja "ihmeisiin ja merkkeihin" perustuvaa yhtenäisyyttä samalla kun he unohtavat opilliset erimielisyydet.
 7. Seurauksena karismaattisen ajattelun yleistymmisestä, niin kutsutut "kristilliset kirjakaupat" ovat nyt karismaattisen opetuksen levittäjiä. Lisäksi, nykyinen kristillinen musiikki tunkee sydämiin ja mieliin karismaattisen ja Dominion-teologian mukaisia ajatuksia.
 8. Jotkut "kristilliset" TV-kanavat kuten TBN tuovat karismaattisen ja Dominion-teologian mukaisia ajatuksia koteihin kaikkialla maailmassa 24 tuntia päivässä.
Juuri tulosperusteinen uskonto oli Wimberin ja Wagnerin strategia. He hyödynsivät ihmeitä ja merkkejä saavuttaakseen halutun tuloksen. Ne konservatiiviset, evankeliset tai fundamentalistiset seurakunnat jotka näennäisesti ovat karismaattista liikettä vastaan, ovat päivittäin tulossa yhä suvaitsevaisemmiksi heidän menetelmiään, musiikkiaan ja teologiaansa kohtaan. Tämä on todellinen uhka.
Jotkut seurakunnat ovat tulleet niin sokeiksi keskittyessään ainoastaan tulokseen (seurakunnan kasvu), että he eivät näe ongelmia tehdessään kompromisseja jotka johtavat heidät hyvin nopeasti pisteeseen josta ei ole paluuta ja jossa he avoimesti hyväksyvät tämän erehdyksen halutun tuloksen kustannuksella.


Lähteet:
1. This illustration, though relayed as fact, is unconfirmed

2. Dager, James. "Kingdom Now", Media Spotlight, Vol. 8, #1.

3. Hanegraaff, Hank. Counterfeit Revival, Word Publishing, Dallas, TX. 1997, p.57.

4. As quoted by David Cloud. www.whidbey.net/~dcloud/fbns/strange1.htm

5. Zeller, George. "A Brief History of Pentecostalism", www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/char/abrief.htm

6. Wagner, Peter. "The Third Wave?" Pastoral Renewal, Jul-Aug 1983, p.5

7. Goff, James, Jr. Fields White Unto Harvest, Fayetteville, Ark. Press, 1988, p.7

8. Cloud,David. The Strange History of Pentecostalism, www.whidbey.net/~dcloud/fbns/strange1.htm, p7.

9. Ibid.

10. Cloud, David. From Asuza to Pensacola, Way of Life, Port Huron, MI., 2002, pp.60-64

11. Hanegraaf. p.170.

12. Ibid. p.171.

13. Wimber, John with Kevin Springer. Power Evangelism, Harper & Row, San Francisco, p.31.

14. Wimber, John. "Power Evangelism" Notes from MC501, "Signs and Wonders and Church Growth", www.pastornet.net.au/renewal/journal10/b-wimber.html, p.3.

15. Tillin, Tricia. "The New Thing", www.banner.org.uk/res/newthing.html, p.18.

16. Cloud. From Asuza to Pensacola, p.35.

17. Hanegraaff. p.145.

18. Cloud. p.57.

19. Hanegraaff. p.X.


Suomentajan kommentti: Tein Cutting Edgen Mac Dominickille kaksi kysymystä liittyen tähän aiheeseen.
KYSYMYS: Mitä dominionistit ajattelevat tempauksesta? Uskovatko he siihen vai aikovatko he jäädä maan päälle Jeesuksen toiseen tulemukseen asti?
VASTAUS: Dominion-teologia on post-milleaniaalinen. Useimmat dominionistit kieltävät tempauksen (sekä ahdistuksen ajan), vaikkakin jotkut näkevät ahdistuksen 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen ja yleisen tuomion kaiken muun jälkeen. Asia joka pitäisi muistaa dominion-teologiasta -- kuten sinä näet sitten kun minä julkaisen seuraavan kappaleen -- on se, että he uskovat ottavansa vallan joka johtaa teokratiaan (=uskonnollinen diktatuuri) läntisissä kansakunnissa, ja joka valmistaa maailman Kristruksen tulemiselle. He uskovat että kirkko tekee nämä valmistelut ja että pyhät nostetaan Kristuksen saapuessa.
KYSYMYS: Uskotko että ihmeet eivät kuulu tähän aikakauteen?
VASTAUS: Ihmeet ehdottomasti kuuluvat tähän aikakauteen. Jumala tekee ihmeen joka kerran kun sielu pelastuu. Ihmisiä paranee ihmeiden kautta. Ihmeitä tekemisen lahja loppuu kun täydellinen Jumalan Sana on käytettävissä. Ei ole enää apostoleita, profeettoja, tai ihmeiden tekijöitä. Ihmeitä tekee Jumala, rukouksen kautta.
---------------------------------

Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.

Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.

Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt.

Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa.

Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156

Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille.

Tämä on Cutting Edge -työryhmän artikkeli numero 1506ch5


Käännetty Cutting Edge -työryhmän suostumuksella.

Kääntäjä: Pasi Toivonen
patato@mantta.fi


Takaisin