TEESI X ANTITEESI = SYNTEESI

Uusi Maailman Järjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun kerran ymmärrät mikä tämä UMJ todella on  ja kuinka sitä vähitellen toteutetaan, pystyt näkemään sen etenemisen päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka suojella itseäsi ja rakkaitasi!

Varustaudu niin tyrmistyttäviin näkymiin, ettet koskaan enää katsele uutisia samalla tavalla.

OLET NYT TERÄNSUULLA

LYHYT UUTINEN:

Time-lehti  25.5.1992, ”Keskustelu Gorbachovien kanssa”sivu 52 ”Ei mikään Mihail Gorbachovin voitokkaan kahden viikon USA:n kiertueen aikana  viitannut siihen, että hän olisi vallasta syrjäytetty poliitikko. Amerikkalaiset … vastaanottivat hänet kunnianosoituksin … Vaikka hänen vierailunsa USA:an oli suunnattu keräämään varoja ja luomaan yhteyksiä  … Gorbachovin säätiölle, se myös siirsi hänet pehmeästi niiden vanhempien valtiomiesten harvinaistuneeseen kastiin, joiden julistusten odotetaan saavan maailmanlaajuista kaikupohjaa. Hänen teemansa on seurausta hänen omasta perestroikastaan: koko maailma on muutoksen ja uudelleenasennoitumisen tarpeessa … Gorbachovia ei saa myöntämään, että sosialistinen teoria olisi pettänyt tai, että kommunismi olisikuollut. Vaihtoehto kapitalismin ja kommunismin väliltä on näköpiirissä  (in the offing) …

Useimmat teistä luultavasti pudistatte päätänne hämmentyneinä huomaamatta, että tämä artikkeli sisältää yhden nykymaailman historian suurimmista myöntämisistä! Jokainen joka on tutkinut UMJ:tä puuhaavaa Illuministien  salaliittoa on heti selvillä mitä Gorba tarkoitti sanoessaan, että, ”vaihtoehto kapitalismin ja kommunismin väliltä on näköpiirissä”.  Kun pohdimme Gorban lausuntoa huolellisesti, huomaamme hänen sanoneen  meille, että on olemassa kolme hallinnon järjestelmää, kaksi voimassaolevaa ja yksi tulossa. Hän erittelee kommunismin ja kapitalismin nykyisin voimassaolevina maailmassa, mutta väittää, että kolmas vielä nimeämätön hallinto on tulossa, eikä se ole kommunistinen eikä kapitalistinen. 

Mihin hän mahdollisesti voisi viitata? Ymmärtääksemme meidän on palattava historiassa toukokuun 1. päiväänvuonna 1776, päivään jolloin Adam Weishaupt, entinen jesuiittapappi muodosti okkulttisen seuransa, jolle antoi nimen Valaistuksen Mestarit (engl. The Masters of the Illuminati). Weishaupt perusti uuden seuransa jesuiittajärjestön pohjalle, joka oli hänelle hyvin tuttu. Valaistuksen mestarit oli aito salaseura, täysin suljettu ulkopuoliselta maailmalta. Heillä oli tarkka Suunnitelma kukistaa kaikki uskonnolliset ja yhteiskunnalliset instituutiot ja hallitukset ja korvata ne upouudella globaalilla järjestelmällä, jota Weishaupt kutsui Uudeksi Maailman Järjestykseksi. 
Mitkä olivat tämän UMJ:n tarkemmat suunnitelmat? Nesta Webster kirjassaan ”Maailman vallankumous” luettelee kuusi päämäärää:

1.    Kuningasvallan ja kaiken järjestyneen hallinnon kumoaminen.

2.    Yksityisen omistusoikeuden kumoaminen

3.    Perintöoikeuden kumoaminen

4.    Isänmaallisuuden kumoaminen

5.    Perheen kumoaminen ( s.o. avioliiton ja kaiken moraalin ja lasten yhteiskunnallisen koulutuksen instituution = valtion koulutusjärjestelmän).

6.    Kaiken uskonnon kumoaminen

Tähän päästäkseen Weishaupt ymmärsi tarvitsevansa yliluonnollista voimaa, jos aikoi menestyksellä tuhota länsimaisen yhteiskunnan, joka uskonnoltaan oli kristillinen. Siksi Weishaupt perusti seuransa okkultismin pohjalle! ("The New World Order", by A. Ralph Epperson, p. 108-112). Weishaupt loi järjestölleen symbolin  - kaikkinäkevä silmä keskeneräisen pyramidin yläpuolella, ympyrän sisällä. Ympyrän päällä olivat latinalaiset sanat  ”Annuit Coeptus” (suom. Julistaen syntymää) ja ympyrän alapuolella sanat ”Novus Ordo Seclorum” (suom. Uusi Maailman järjestys). Toisin sanoen Weishaupt’in symboli julisti UMJ:n syntymää.

Tämän symbolin pitäisi olla tuttu ainakin kaikille amerikkalaisille, koska se on jokaisen yhden dollarin setelin takapuolella!  Siispä koska Amerikan rahassa on tämä UMJ:n symboli takapuolellaan, meidän täytyy olettaa, että hallituksemme on ollut sitoutunut tähän UMJ:een vuodesta 1776 lähtien! 

Weishaupt’illa oli näky kumota kaikki hallitukset ja korvata ne uudella globaalilla järjestelmällään. Hän suuntasi Suunnitelmansa Euroopan läntisiä hallituksia vastaan, koska neoli perustettu juutalais-kristillisten periaatteiden mukaisesti. Häntunsi vahvasti, että Idän kansat olisi helppo sisällyttää Suunnitelmaan, koska niiden uskonnot olivat yhtä vahvasti juurtuneet mystiikkaan kuin hänenkin okkulttinen uskontonsa. Ja todellakin kunmaailma valmistautuu siirtymään UMJ:een, olemme näkemässä helpon sulautumisen Idän kansojen ja New Agen kannattajien välillä.

Ongelma kuten Weishaupt sen näki, olivat Länsi-Euroopan ja Uuden Maailman (josta myöhemmin tuli USA) kristinuskoon perustavat valtiot. Siksi hän kohdisti Suunnitelmansa niitä vastaan. Weishaupt näki kaksi uskonnollista vihollista, roomalaiskatolisuuden ja nupullaan olevan protestanttisen liikkeen.

Tässä on ongelma pähkinänkuoressa Weishauptin näkökulmasta. Hän halusi häijysti tuhota länsimaiden hallitukset ja korvata ne yhdellä uudella maailmanhallituksella nimeltä UMJ. Mutta kuinka voit päästä pisteestä A pisteeseen B? Kuinka voit  perusteellisesti ja vähitellen muuttaa joka ainoan asian jokaisessalänsimaisessa valtiossa ja siirtää ne vapaudesta orjuuteenilman, että näiden maiden kansalaiset huomaavat Suunnitelmaa japakottavat hallituksensa hyökkäämään kimppuusi jatuhoavat sinut?

Alussa on sinun pidettävä Suunnitelmasi hyvin salaisena. Tässä on pääsyy, miksi Weishaupt perusti seuransa salaseuraksi. Heillä oli joitakin suuria salaisuuksia, joita he eivät halunneet paljastaa ihmisille, jotka he tahtoivat orjuuttaa. Weishaupt koki, että hänellä voisi mahdollisesti olla vahva liittolainen yhdistyksessä, jota kutsuttiin Vapaamuurariudeksi. Vapaamuurarit perustettiin länsimaissa virallisesti 1717 ja he opettivat, että jonain päivänä ihmisten asenteet ja arvot kaikissa kansoissa kehittyisivät luonnollisesti pisteeseen, jossa kaikki uskonnot sulautuisivat yhteen. Jokainen ihminen tulisi ymmärtämään, että kaikki ihmiset ovat veljiä. Ja vapaamuurarit edeltä näkivät, että he olisivat johtamassa tiellä tähän uuteen globaaliseen ymmärrykseen. Tämä uusi globaalinen järjestelmäoli väistämätön ja toteutuisi luonnollisesti ja rauhallisesti.

Weishaupt sanoi: ”Hölynpölyä”! Se ei koskaan toteutuisi rauhallisesti eikä luonnollisesti. Sen täytyy toteutua vain väkivaltaisen vallankumouksen kautta. Siispä Weishaupt ja hänen miehensä alkoivat soluttautua Euroopan muurarilooseihin vuodesta 1776 alkaen ja 13 vuodessa noin vuonna 1789 Weishaupt valvoi kaikkia Euroopan looseja väkivaltaisen muutoksen opillaan. Amerikan loosien valtaus ei onnistunut ennen 1830 lukua, sikäli kuin minä tiedän; kuitenkin Weishaupt oli voittanut monien amerikkalaisten muurarien sydämet ennen tuota aikaa.

Weishaupt’ilta puuttui vain yksi elementti suuressa Suunnitelmassaan UMJ:n perustamiseksi: taktinen taistelusuunnitelma, joka selvästi määrittelisi, kuinka hänen tulisi edetä kukistaessaan kaikki läntisen maailman hallitukset. Vuonna 1823 saksalainen professori Hegel hankki tuon kaavan, tuon erityisen taistelusuunnitelman. Hegel väitti, että yhteiskuntia hallittiin seuraavan kaavan avulla:

· Yhden tyypin  hallituksen tai yhteiskunnan, nimeltä Teesi, olemassaolo provosoisi vastakkaisen tyypin  hallituksen tai yhteiskunnan nimeltä Antiteesi esiintymisen.

· Teesi ja Antiteesi alkaisivat luonnollisesti kamppailla keskenään, koska ne olivat järjestelminä tarkasti toistensa vastakohtia ja siksi näkivät asiat erilailla.

· Jos Teesi ja Antiteesi kamppailisivat keskenään pitkän aikaa, ilman että kumpikaan tuhoaisi toista, tuo kamppailu saisi aikaan molempien muuttumisen hallinnon ja yhteiskunnan osalta hybridiksi (risteytetyksi) järjestelmäksi, jota Hegel kutsui Synteesiksi.
Jatkuva kamppailu tai kamppailun uhka oli avain. Hegel järkeili, että ”Ristiriita saa aikaan muutoksen ja suunniteltu ristiriita saa aikaan suunnitellun muutoksen.” Tämä teoria pyyhkäisi yli Euroopan yliopistojen kampuksien sytyttäen monet väittelyt! Hetken kuluttua opiskelijoiden kiinnostus teoriaan kuihtui, mutta Illuminaateilla, jotkanyt olivat täysin johdossa UMJ:ssä, vapaamuurarien kanssa oli nytkaavansa päämääriensä saavuttamiseksi! 

Määritelkäämme nyt päämäärät sellaisina kuin ne liittyvät Weishaupt’in Suunnitelmaan:

·  Teesi – on se alkuperäinen järjestelmä, joka hallitsi Eurooppaa 1700-luvun lopulla. Tämä järjestelmä oli taloudellisesti yksityisyrittäjyys, poliittisesti joko kuningasvalta tai demokratia ja uskonnollisesti juutalaiskristillisyys.

·  Antiteesi – on vastakkainen järjestelmä Teesille, joka teorian mukaan kamppailemalla Teesiä vastaan pitkän ajan,tuottaisi uuden järjestelmän nimeltä Synteesi. Pääongelmaon, että mitään todella vastakkaista järjestelmää Teesille ei ollut olemassa vuonna 1776.
Mitä sitten voit tehdä, kun mitään todella vastakkaista järjestelmää ei ole ”spontaanisti” (itsestään) noussut?  Jos itse olisin valvomassa UMJ-suunnitelman toimeenpanoa ja uskoisin Hegelin teoriaan, luulisin, että ryhtyisin luomaan Teesin tarkkaa vastakohtaa. Katolinen toimittaja ja kirjailija, Piers Compton, kirjoittaa Antiteesin eli tarkan vastakohdan länsimaiselle teesille, luomisesta:  Vuonna 1846 ”ilmassa oli muutoksen tunne, muutoksen, joka ulottuisi kirkon rajojen ulkopuolelle ja muuttaisi monia olemassaolon puolia …. Kaksi vuotta myöhemmin tarkoin valittu salaisten vihkiytyneiden ydinryhmä, jotka kutsuivat itseään nimellä Valaistuksen 12 vanhurskaan miehen joukko (the League of Twelve Just Men of the Illuminati), rahoittivat Karl Marx’ia kirjoittamaan Kommunistisen manifestin….”("The Broken Cross: Hidden Hand In the Vatican", p.16) 

Antiteesi oli teoriassa luotu, kun Karl Marx oli julkaissut Kommunistisen manifestin 1848. Kristitty kirjailija Gary Kah kahlasi läpi tämän salaisuuden, kun hänelle annettiin korillinen vanhoja salaisia vapaamuurareiden kirjoja. Hän kirjoitti siitä kirjassaan: ”Matkalla maailman hallintaan” (Enroute To A Global Occupation) Sivulla 94 Kah lainaakaaviota, jonka hän löysi ja joka kuvaa historiallista yhteyttä,joka on New Age-liikkeen, Vapaamurariuden, Illuminaatin, Ruusuristiläisyyden, Temmppeliherrojen, Gnostisismin ja Kabbalismin välillä niiden kaikkien yhteiseen lähteeseen, nimittäin Egyptin ja Babylonian muinaisiin mysteeriuskontoihin. Tämän yhdistävän ketjun pääryhmän sivulla oli useita sivuryhmiä, jotka Vapaamuurarit/Illuminaatti oliluonut. ”Marxismi” on osoitettu laatikossa, josta on nuoli takaisinlaatikkoon Vapaamuurarit/Illuminaatti! Ei siis ole epäilystä etteiköVapaamuurarit/Illuminaatti luoneet kommunismia suoraksi vastakohdaksi Teesille,jotta Hegelin teoria voisi edetä.

Kommunismi oli taloudellisesti valtion omistusta ja valtion suunnittelua, uskonnollisesti ateismia ja poliittisesti diktatuuria. Täydellisempi vastakohta Teesille ei olisi ollut mahdollinen, vaikka se olisi suunniteltu sillä tavoin, niin kuin se tietysti olikin.

·   Synteesi – on uusi hybridi järjestelmä, jonka on tuottanut jatkuva kamppailu Teesin ja Antiteesin välillä. Synteesi on suunniteltu olemaan taloudellisesti fasistinen, jossa tuotantovälineet ja tavaroiden jakelu ovat yksityisessä hallinnassa, mutta hallitus sanelee kuinka paljon tuotetaan ja kuinka monta yhtiötä voi tuottaa saman tyypin tuotetta. Synteesi suunniteltiin olemaan uskonnollisesti Saatanistinen, joka on hybridi juutalaiskristillisen Teesin ja ateistisen Antiteesin välillä. Tällä uudella järjestelmällä, jota hypoteettisesti on kutsuttu Synteesiksi, on aina ollut nimi. Se on aina ollut tunnettu Uutena Maailman Järjestyksenä. (UMJ)
Tämä Hegeliläinen  Suunitelma on ollut tärkeä pohjaoletus, joka on ohjannut Illuminaatin toimia sitten varhaisen 1820-luvun. Yksinkertaisesti Suunnitelman tuli luoda täydellinen vastakohta Teesille – Antiteesi. Nämä kaksi vastapuolta kamppailisivat poliittisesti ja sanallisesti monia vuosia uhaten maailmaa suursodalla. Kuitenkin Suunnitelmaan kuului, että kumpikaan puoli ei tuhoaisi toista. Niinä monina vuosina, joina tätä kamppailua on suunniteltu käytävän, ihmisten asenteet molemmin puolin vähitellen muuttuisivat, kunnes molemmin puolin saavutettaisiin piste, joka mahdollistaisi uuden järjestelmän eli Synteesin syntyvän. Tätä Synteesijärjestelmää kutsuttiin UMJ:ksi.

Viivy kanssamme nyt, kun olemme lähellä ihmisen historian ymmärrystä sitten 1800-luvun alun ja erityisesti koko 20.vuosisadalla. 
Kun Valaistuksen Mestarit perustettiin 1776, heillä oli mielessään useita suuria päämääriä. Olemme jo edellä luetelleet Illuminaatin kuusi suurta päämäärää. Nämä kuusi päämäärää ovat todella tyrmääviä ja vallankumouksellisia. Kuitenkin niin shokeeraava kuin tämä käsite onkin, olemme vieläkin enemmän tyrmistyneitä, kun toteamme, että nämä kuusi Valaistuksen Mestareiden omaksumaa asiaa sana sanalta ovat samat kuin järjestäytyneen kommunismin päämäärät, jotka Karl Marx popularisoi (yleistajuisti) 1800-luvun puolivälissä. Tämä sana sanalta samanlaisuus ei jätä mahdollisuutta  ymmärtää väärin, että Valaistuksen Mestarit loivat kommunismin käsitteen. Todellakin kirjailija Nesta Webster esitti tämän totuuden kirjassaan ”World Revolution: Plot Against Civilization” (suom. Maailmanvallankumous: Salaliitto yhteiskuntaavastaan) kirjoitettu vuonna 1921. Hän loi kaavion osoittamaan Maailmanvallankumouksen kulkua, jonka pani liitteeksi kirjansa takakanteen. Hän osoittaa kätketyn yhteyden Valaistuksen Mestareihin vuonna 1871 Euroopan yhteisön ja Karl Marxin ja Friedrich Engelsin johtaman Ensimmäisen Kansainvälisen Kongressin välillä. Selvästikin kommunismi oli luotu olemaan länsimaisen kapitalismin tarkka vastakohta eli Antiteesi. Mutta tähän sisältyy vielä enemmän. Valaistuksen Mestareiden ja kommunismin filosofiat ovat myös yhtenevät. Mitkä ovat nämäfilosofiat?

1.    Ihminen on luonnostaan hyvä.

2.    Kaikki ihmisen ongelmat ovat huonon ympäristönseurausta. Siispä kaikki ihmisen ongelmat voidaan parantaa, jos vainympäristö muutetaan. (Huom. Tämä usko aiheutti yhteensä200 miljoonan ihmisen surmaamisen alkaen vuodesta 1917; paras tapa heti parantaaympäristö on tappaa jokainen, joka ei kykene hyväksymäänuutta järjestystä. Koska tämä usko on perustava tulevanaAntikristuksen aikana UMJ:ssä, jokaisen pitäisi jo kuulla neljänapokalyptisen ratsastajan kavionkopse.)

3.    Ihmisen järki on yli kaiken ja kun se vapautetaan uskonnollisesta opista se voi luoda maanpäällisen utopian.

4.    Ihmeellinen päämäärä oikeuttaa kaikki keinot sen saavuttamiseksi. Tämä usko on seurausta uskosta, että ihminen voi saavuttaa onnen muuttamalla ympäristöään. Siten kaikki keinot mukaan lukien ihmisten massamurha voidaan oikeuttaa,jos se edistää jaloa päämäärää. 

Historian tyrmistyttävä totuus on, että salainen seura Valaistuksen Mestarit loi kommunismin olemaan länsimaisen kapitalismin tarkka Antiteesi. Kun Marx ja Engels julkaisivat Kommunistisen manifestin vuonna 1848, poliittinen näyttämö oli teoriassa pystytetty ja suunniteltu kamppailu Teesin ja Antiteesin välillä saattoi alkaa. Lisäksi läntiset kapitalistit olivat tyytyväisiä tähän uuteen järjestelmään ja olivat valmiit tukemaan sitä niin paljolla rahalla kuin vain tarvittiin luomaan heidän himoitsemansa Synteesi eli UMJ. Kirjailija Anthony Sutton kirjassaan ”Wall Street And The Bolshevik Revolution” (suom.Wall Street ja bolsevikkivallankumous) uudelleen esittää RobertMinor’in poliittisen pilapiirroksen vuodelta 1911. Huomaa ettävuonna 1911 kommunismi oli vasta teoria; tsaari hallitsi vielä Venäjällä.Tässä pilapiirroksessa Marx näytetään keskelläkatua New Yorkin Wall Streetillä ”sosialisminsa” kanssatungettuna vasemman käsivartensa alle. Korkeat rakennukset reunustavatkatua molemmin puolin ja Empire State Building näkyy selvästi taustalla.Ihmismassoja on taustalla huutamassa iskulauseitaan juhlan ilmapiirissä.

Mikä on tämän juhlinnan syy? Läntiset kapitalistit olivat antamassa Marxille tikitysnauha (ticker-tape) paraatia. George Perkins satumaisen rikkaan J.P.Morganin partneri puristaa Marxin kättä iso virnistys kasvoillaan. Seisomassa Marxin takana käsi ojennettuna on Andrew Camegie.  J.P.Morgan ja John D. Rockefeller nähdään myös odottamassa vuoroaan puristaa Marxin kättä. Ja seisomassa suoraan Marxin ja Perkinsin taustalla on Teddy Roosevelt.

Siten tämä pilapirros tarkasti antaa sen oikean ymmärryksen, että Läntiset Kapitalistit tukivat vomakkaasti Marxin teorioita kommunismista. Miksi? Koska nyt he olivat luoneet täydellisen Antiteesin läntiselle Teesille ja siten olivat alkamassa luoda hybridijärjestelmäänsä Synteesiä, joka paremmin tunnetaan UMJ:nä.

Kuten olemme aiemmin esittäneet, tämä Synteesijärjestelmä on suunniteltu fasistiseksi talousjärjestelmäksi, jonka avullatuotantovälineet ja tavaroiden jakelu ovat yksityisen teollisuuden valvomia.Hallitus valvoo kuinka monta yhtiötä voi valmistaa saman tyypintavaraa ja kuinka paljon kutakin tavaraa voidaan tuottaa. Selvästikinjotta tämä järjestelmä toimisi yksityisen teollisuudeneduksi, hallituksen diktaattorin olisi aina oltava liikemies, joka tekisikaikki päätöksensä liiketoiminnan (business) puolesta.Tämä uusi Business-Hallitus-järjestelmä tuottaa suunnattomiavoittoja useista syistä:

1.    Se ei salli mitään kilpailua milläänerityisellä talouden alueella. Esim. enää ei tule olemaanyli 10 auton valmistajaa maailmassa. On vain yksi.

2.    Maailmanhallitus ei salli minkään paikallisen johtajan nousta ja anastaa minkään monikansallisen yhtiön varoja. Tämän kaltainen anastus, sellainen kuin Arabien varojen anastus monikansallisilta öljy-yhtiöiltä heidän alueellaan 1972-73, on maksanut maailman yhtiöille tuhansien miljardien dollarien voitot yksin tällä vuosisadalla.

3.    Maailmanhallitus on tuova rauhan, joka on niin tarpeen bisnekselle menestyä. Tietenkin tämä rauha saavutetaan henkilökohtaisen vapauden kustannuksella, mutta yksikään UMJ:n johtaja vähät välittää yksilönvapaudesta. Maailmanrauha tuottaa lihavat loppuvoitot.
Muista Paavalin sana Timoteukselle 1Tim.6:10, ”Rakkaus rahaan on kaiken pahan juuri”. Koska Antikristuksen valtakunnan on profetoitu olevan kaikkien aikojen suurin pahuus, meidän ei pitäisi hämmästyä, että rahallinen voitto pohjustaa (underlie) koko hänen valtakuntansa.

Nyt takaisin tämän vuosisadan alkuun. Ykkösvaatimus, jotta tämä konsepti toimisi oli, että jonkin suuren valtion hallitus kukistettaisiin ja korvattaisiin tällä Antiteesin hallituksella eli kommunismilla. Koska USA oli Teesi-järjestelmän (kapitalismin) kiistaton johtaja, oli välttämätöntä uudelle Antiteesille (kommunismille), että senkin johdossa oli valtio, jolla oli vastaava maa-alue, väestö ja luonnonvarat. UMJ:n suunnittelijat päättivät varhain 1900-luvulla, että tämä valtio tulisi olemaan Venäjä. Siispä länsimainen raha virtasi varhain ja jatkuvasti Leninille ja vallankumoukselle. Kun  kommunismi oli vallassa länsiraha, luotot ja poliittinen tuki estivät kommunismia romahtamasta johtuen sen perustehottomuudesta ja vioista. 

Kun Venäjä oli nyt kommunistinen, oli siirryttävä suunnitelman seuraavaan vaiheeseen. Tämä vaihe vaatii uhkaa tai konfliktia (ristiriitaa) Amerikan ja Venäjän välillä. Yli 40 vuoden suunnitellun konfliktin tuloksena Teesin (Amerikan) ja Antiteesin (Venäjä) välillä, aika on nyt tullut suunnitellulle yhdistymiselle uudeksi Synteesiksi eliUMJ:ksi. Kaiken matkaa kommunismin johtajat ovat ottaneet osaa Suunnitelmaanluoda UMJ. He ovat olleet tämän asian uskollisia sotilaita yhdessä lännen kapitalistien ja poliittisten johtajien kanssa. Gorban lausunto hyvin selvästi paljastaa tämän skenarion totuuden. Valaistuksen mestarit yhdessä lännen kapitalistien kanssa loivat kommunismin ja luulevat, että he edelleen kontrolloivat sitä.

Tämä käsitys on sellainen poikkeama perinteisestä opetuksesta, että saatat olla niin tyrmistynyt, että sinun on vaikea uskoa sitä todeksi. Jos tämä kuvaa sinun reaktioitasi, salli minun todistaa se sinulle mitä paljastavimman Alice Bailey’n lausunnon avulla. Alice Bailey oli historian tärkein New Age-johtaja, jonka automaattikirjoituksia on seurattu kuin käsikirjoitusta (blueprint) UMJ:n saavuttamiseksi.Tärkeimmässä kirjassaan ”The Externalisation of theHierarchy” (suom. Hierarkian ulkopuolistaminen) Bailey kirjoitti koskienJaltan historiallista tapaamista vuonna 1944: ”Siellä kolme miestämuodostivat peruskolmion, kohtasivat hyvässä tarkoituksessa kaikilleja pyrkivät laskemaan perustan tuleville maailman tapahtumille.”(sivu 448)

Ketä osallistui historialliseen Jaltan konferenssiin, jossa länsivallat soivat sellaisia uskomattomia myönnytyksiä Venäläisille?

1.    Amerikkalainen presidentti Franklin Roosevelt
2.    Englantilainen pääministeri Winston Churchill
3.    Venäläinen kommunistinen diktaattori Josef Stalin

Baileyn ”henkiopas” on juuri ilmoittanut, että nämä miehet olivat tasapäisiä (equal) johtajia kohden hänen UMJ:n päämääräänsä! Kuten edellä esitin, Valaistuksen Mestarit ja toiset salaseurat, joita tukivat rahallisesti maailman mahtavimmat johtajat, loivat kommunismin taydelliseksi Antiteesiksi kapitalismille (Teesille), jotta tuo pitkitetty väkivallaton kamppailu tuottaisi uuden ja erilaisen järjestelmän eli Synteesin, fasistisen UMJ:n.

Lopuksi käsite että Valaistuksen Mestarit loivat kommunismin, liittää kommunismin New Age-liikkeeseen Madame Blavatskyn Teosofisen yhdistyksenkautta, joka luotiin vuonna 1875. Siksi olet nähnyt ja kuullut Gorbankäyttävän kaikkea New Agen standardisanastoa vuodesta 1986lähtien. Historian ymmärryksemme on nyt täydellinen. Organisaatioketjuon seuraava:

1776 – Valaistuksen Mestarit luodaan päämääränä UMJ.

1823 – Hegelin teoria esitetään (Teesi x Antiteesi = Synteesi)

1875 – Karl Marx luo kommunismin, täydellisen Antiteesin kapitalismin Teesille

1917 – Kommunismista tulee venäjän hallitusjärjestelmä todellisuudessa luoden Antiteesin Amerikan johtamalle läntiselle Teesille.

1917-45 – Länsivallat pönkittävät Venäjän supervallan asemaan.

1945-89 – Neuvostoliitto poseeraa mahdollista konfliktia USA:n kanssa, erityisesti peloittavaa ydinsodan skenariota. Todellinen konflikti vältetään.

1975 – Henkioppaat kertovat Teosofiselle yhdistykselle, että nyt on aika mennä julkisuuteen, muuttaa nimi Uuden Aikakauden liikkeeksi (New Age Movement).

1990 – Kommunismi vaihtaa vaatteet tullakseen New Age:ksi ja aloittaa suunnitellun hajoamisensa.

PIAN – Idän ja lännen yhdistyminen s.o. USSR/USA yhteen maailmanhallitukseen YK:n kautta.

Kuunnelkaamme huolellisesti uudelleen Gorban paljastava lausunto: ”Vaihtoehto kapitalismin ja kommunismin välillä on näköpiirissä …”
Nyt ymmärrämme, mitä Gorba tarkoitti, kun antoi edellä mainitun lausunnon. Gorba melkein päästi kissan säkistä;  todellakin hänen täytyi lähettää signaali kaikille maailman salaseurojen vihkiytyneille ja mestareille; olkaa kärsivällisiä, suunnitelma on raiteilla ja lähes valmis.
Tämä tarkoittaa, että Neuvostoliiton hajoaminen ei ollut historian tapaturma eikä presidentti Reagan’in politiikan tulosta, vaanse on yksinkertaisesti osa Suunnitelmaa. Kun maailma on liitymässä UMJ:een, toisen kamppailijoista on kadottava, lopetettava pitkällinen kamppailu ja tultava Synteesi-järjestelmään.

Voimme todistaa, että näin ovat asiat. Muista viime viikon artikkelimme (N:o 1002). Osoitimme kuinka NAFTA luotiin valtioksi n:o 1 UMJ:n suunnitelmassa uudelleenjärjestää maailma 10 supervaltioksi ensin taloudellisesti, myöhemmin poliittisesti. Tämä 10 valtion suunnitelma julkistettiin 1974 kirjassa nimeltä ” Mankind At The Turning Point” (suom. Ihmiskunta käännepisteessä). Luettelossa supervaltio n:o 5 oli  ”Itä-Eurooppa ja Venäjä”. Hetkinen!Vuonna 1974 Venäjä oli vain Neuvostoliiton provinssi! Neuvostoliittooli supervalta. Siispä  protokollan mukaan supervaltion n:o 5 olisi pitänyt olla ”Neuvostoliitto ja Itä-Eurooppa”.

Mutta näin ei sanottu. Miksi? Koska tämän kirjan New Age-kirjoittajat tunsivat Suunnitelman tarkoin vuonna 1974. Niinpä kuten ”profeetta” joka ”näkee tulevaisuuteen”, he aivan oikein luetteloivat Venäjän osana supervaltiota n:o 5, vaikka muutos esiintyisi vasta 20 vuoden kuluttua!

Rakas kristitty, Raamattu ilmoittaa alusta loppuun, että Lucifer punoi salaliittoa alusta alkaen yrittäen kiristää maailman hallinnan Jumalalta ja asettaa itsensä palvottavaksi Jumalana. Raamatun profetia selvästi ilmoittaa sekä Vanhassa että Uudessa Testamentissa, että Saatana toimii ihmisten ja valtioiden kautta punoen salaliittoa uudelleenjärjestääkseen maailman 10 valtioksi, toimien noituuden kautta saavuttaakseen nämä päämääränsä. Sitten kun onnistuvat uudelleenjärjestämään maailman, he yksinkertaisesti ojentavat uuden valtansa Antikristukselle.

Tässä on pähkinänkuoressa Raamatun profetia koskien maailman järjestäytymistä viimeisinä päivinä. Ja yllätysten yllätys, tämä on tarkasti se UMJ-suunnitelma, joka tuodaan esiin New Age-liikken massiivisissa teoksissa.
Nyt saatat kysyä kuinka ja missä Hitler sopii tähän suunnitelmaan? Hänen suunnitelmansa, jota hänkin kutsui UMJ:ksi, oli selvästi sama kuin nykyinen UMJ-suunnitelma. Hän pystytti tarkasti samankaltaisen hallintojärjestelmän kuin on suunniteltu nykyistä UMJ:tä varten ja Hitler piti itseään Antikristuksena.

Kuitenkin koko läntisen maailman mahti, s.o. liittoutuneet vallat, kääntyivät Hitleriä vastaan perusteellisesti tuhoten hänet ja hänen alkavan UMJ-valtionsa. Ja liittoutuneet suorittivat tämän täydellisen hävitystyönsä huolimatta siitä tosiasiasta, että huippuyritys- ja poliittiset johtajat olivat aktiivisesti tukeneet Hitleriä suunnattomin rahasummin, jotka oli kanavoitu ”neutraalin” Sveitsin kautta.

Miksi? Kamppailin tämän kysymyksen kanssa useita vuosia, päätymättä mihinkään järkevään vastaukseen. Mutta sitten kohtasin erään uudestisyntyneen kristityn nimeltä Doc Marquis, joka oli kääntynyt Saatanismista. Marquis oli oli juuri saamassa valmiiksi uuden kirjansa ”The Secrets of the Illuminati” (suom. Illuminaatin salaisuudet). Kolme vuotta ennenkuin jätti saatanismin, häntä pyydettiin tulemaan osaksi Illuminaattia, joka oli kokonaan erillinen osasto perinteisessä saatanismissa. Siten kolmen vuoden ajan Marquis opiskeli Illuminaatin UMJ-suunnitelmia. Hän pelastui, kun eräänä päivänä tunsi kehotusta lukea Raamatusta Ilmestyskirjaa. Ollessaan luvussa 18 hän äkkiä totesi juuri lukeneensa Illuminaatinsuper-salaisia suunnitelmia UMJ:tä varten! Ensi kerran Doc totesi, ettähän ei palvellutkaan universumin korkeinta voimaa.

Kysyin Docilta tämän kysymyksen: Jos Hitler tavoitteli UMJ-suunnitelmaa, oli Antikristus ja läntinen raha tuki häntä anteliaasti, niin miksi hänet tuhottiin? Mitä tarkoitusta hänen olemassaolonsa palveli? En milloinkaan tule unohtamaan Docin vastausta, koska se avasi mieleni sellaiseen ymmärrykseen!

Doc sanoi yksinkertaisesti: ”David, Illuminaatti ei milloinkaan perusta (establish) mitään laajassa mittakaavassa, ennenkuin ovat testanneet sen pienemmässä mittakaavassa.”

Tietysti! Illuminaatti suunnittelee perustaa UMJ-suunnitelmansa globaalisesti. Siinä on järkeä, että he haluavat testata sitä ensin pienemmässä mittakaavassa silittääkseen kaikki ongelmat ja vaikeudet. Sitten kun oikea Antikristus nousee, hän voi luottavaisesti perustaa oman globaalin järjestelmänsä tietäen, että se toimii. Hitlerin fasistinen talous toimi, mutta Hitler teki useita muutoksia; hänen diktatuurinsa oli tehokas hallitessaan Saksaa ja juuriessaan hänen vihollisiaan; ja  hänen hengellinen johtajuutensa avoimen Saatanan palvonnan ylipappina toimi, kun se lumosi (mesmerized) miljoonat saksalaiset käännyttäen heidät fanaattisiksi kannattajiksi!
Ja nyt kun Illuminaatti tietää, että heidän järjestelmänsä toimii, he voivat luottavaisesti suunnitella sen perustamista maailmanlaajuiseksi. Hitler ei koskaan tiennyt oikeaa rooliaan, ei koskaan tiennyt, ettähäntä käytettiin ja hyljättäisiin kun käyttöloppuisi. Älä sinä anna pettää itseäsi, nytsinä tiedät totuuden.

Oletko hengellisesti valmis? Onko perheesi? Suojeletko oikein ja riittävästi rakkaitasi? Tässä on tämän palvelun tarkoitus; ensinsaada sinut ymmärtämään vaara ja sitten auttaa sinuakehittämään strategioita varoittaa ja suojella rakkaitasi.Kun olet saanut perinpohjaisen harjoituksen , voit myös käyttäätietoasi välineenä avaamaan keskustelun pelastumattoman henkilönkanssa. Itse olen voinut käyttää sitä monesti ja olennähnyt sen tuloksena ihmisten tulevan Jeesuksen Kristuksen luokse. Nämävaaralliset ajat ovat aikaa, jolloin voimme saavuttaa monia sieluja JeesukselleKristukselle ikuisuutta varten.

Jos jo olet vastaanottanut Jeesuksen henkilökohtaisena Vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin penseä hengellisessä vaelluksessasi Hänen kanssaan, sinun on välittömästi pyydettävä Häneltä anteeksiantoa ja uudistusta. Hän antaa sinulle heti anteeksi ja täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun on aloitettava päivittäinen vaellus rukouksessa ja henkilökohtaisessa Sanan tutkimisessa. 

Jos et ole koskaan vastaanottanut Jeesusta pelastajana, mutta olet tullut näkemään Hänen todellisuutensa ja lähestyvän Ajan Lopun ja tahdot vastaanottaa Hänen ILMAISEN iankaikkisen elämän lahjansa, sinä voit myös tehdä niin nyt kotisi rauhassa. Kun hyväksyt Hänet Vapahtajana, olet hengellisesti uudesti syntynyt ja olet yhtä varma taivaasta kuin jos olisit jo siellä. Silloin voit levätä varmana siitä, että Antikristuksen Valtakunta ei kosketa sinua hengellisesti. 

Jos haluat tulla uudestisyntyneeksi, siirry pelastuksen sivullemme nyt. Salvation Page

Toivomme että olet tullut siunatuksi tämän palvelun kautta, joka pyrkii kasvattamaan ja varoittamaan ihmisiä, jotta he voisivatnähdä tulevan Uuden Maailman Järjestyksen – AntikristuksenValtakunnan – jokapäiväisissä uutisissaan.

Lopuksi, olisi mukavaa kuulla teistä. Voitte kirjoittaa meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries 
35 Elizabeth Street 
Attleboro, MA 02703-2031Takaisin