Tulivuori Yellowstonessa saattaa olla purkautumassa! (Osa 2/2)


Alaotsikko: Geologit ovat myöntäneet että Yellowstonen tulivuoren purkautuminen on 20.000 vuotta myöhässä. Kivimuodostelmia on jo syntynyt -- samanlaisia kuin St. Helensissä vuonna 1980! Onko tämä purkaus se tapahtuma joka tuo suunnitellun 9,0 Richterin asteikon maanjäristyksen Los Angelesiin? 
  
 

Skalaariaallot huomioitu Yellowstone Parkin ilmiössä

Minun huomioni heräsi välittömästi lukiesani sitä osaa YOWUSA:n raportissa jossa kerrottiin että skalaari-aallot esittävät huomattavaa osaa tämän hitaasti rakentuvan super-vulkanon kehityksessä. Lukekaamme tämä asianmukainen YOWUSA:n artikkeli:

"Tämä artikkeli yrittää paljastaa kriittiset ilmiöt joita tiede karttaa sekä merkit joita tiede tällä hetkellä yrittää tulkita maapalloa koskevien mallien puutteista huolimatta. Uusi teknologia, joka ei ole tällä hetkellä tiedemiesten käsissä, toki tarkkailee maapallonh dynamiikan todellista luonnetta. Pakottavista varoitussignaaleista keskustellaan, joten lukijat saavat oivalluksen siitä mikä virallisesti kerrotaan, mitä ei kerrota ja mitä virallinen geologia ei tiedä -- koskien tämänhetkisiä olosuhteita Yellowstonessa."

"Muutama termi tätä artikkelia varten:"

"* Skalaari-aalto -- 'Ilman massaa oleva' aalto joka käyttäytyy eri tavalla kuin traditionaalinen sähkömagneettinen (radio) -aalto. Skalaari-aallot eivät värähtele edestakaisin magneettisen ja elektrostaattisen välillä; ne ovat todellisia energia-aaltoja. Siksi, tunnistaakseen ne tarvitaan erilaista teknologiaa. Perinteinen radio-teknologia ei kunnolla tunnista puhtaita skalaari-aaltoja.

* Skalaari -- Energia-potentiaalin ero kahden viitekohdan välillä vektorin kanssa. Ajattele jousipyssyn nuolta; kärjestä häntään korostaa voimaa, nuolen terän suunta määrittelee kolmiulotteisen suunnan (jostakin -- johonkin).

* Resonanssi -- luonnollinen värähtely tai värähtely-taajuus." [YOWUSA, op. cit.]

Koska perinteinen geologia ei ymmärrä skalaari-ilmiötä, me voimme vain palata takaisin aikaisempaan selontekoomme Venäjän skalaari-aseista jossa me saimme selville että länsimainen tiede on hieman hakoteillä sen suhteen jolla me näemme sähkön käyttäytymisen (lue uutinen 1776). Venäläiset havaitsivat tämän puutteen pian Toisen maailmansodan jälkeen kun heidän tiedemiehensä saivat selville sähkön käyttäytymisen. Heidän tutkimustyönsä vei heidät "uuteen maailmaan" jossa he kehittivät skalaari-aseet. Täten, me emme ole yllättyneitä lukiessamme että meidän nykyinen geologiamme ymmärtää huonosti skalaari-aallot sekä niiden vaikutuksen maanjäristyksiin.

Nyt, salli meidän palata takaisin pää-artikkeliimme.

"11.6.2003 lähtien, Yellowstonessa on annettu raportteja huolestuttavasta kehityksestä joka herätti sulkemaan osan Norris Geysir -laaksoa johtuen maan nopeasta kuumenemisesta, uusista höyrypurkauksista sekä lisääntyneestä geysir-aktiviteetista. Tämä LDI II -järjestelmä on tarkka. Katso osoitteesta http://www.thetop.com/terraresearch/."

"Vallankumouksellinen teknologia tarkkailee pelottavaa syvää maanalaista prosessia, jopa tuo eloon maanalaisen järjestelmän joka vaikuttaa koko Kalifornian osavaltion alueelle, Tyynenmeren luoteiskolkkaan sekä itäiseen Idahoon (Yellowstone). Tämän aktiviteetin vaikutukset antavat pieniä vihjeitä koskien mikrokokoisia maanjäristyksiä tai joukkoa keskikokoisia maanjäristyksiä (alle 4). Kuitenkin, 'hiljaisen' maanjäristyksen merkitys maanalaisessa prosessissa on paljon suurempi. Miksi valtavirran tiede ei ole tietoinen tästä? Kahdesta syystä: ensiksi, maa on 'salavihkainen'; ja toiseksi, valtavirran tieteen teoriat maankuoren mekaniikasta ovat virheellisiä." [Ibid.]

Tämä "virheellinen" ymmärrys joka mainitaan tässä viimeisessä lauseessa viittaa skalaari-aseiden vaikutuksiin maapallolle. Skalaari-aseet eivät ainoastaan saa aikaan syviä, äänettömiä, hiljaisia maanjäristyksiä jotka hiljalleen keräävät suuria mittasuhteita; nämä aallot myös pehmentävät maan ylintä kuorta, eli näin heikentävät sen vastustusta valtavaa painetta vastaan joka kerääntyy sisäpuolella. Meidän artikkelissamme numero 1776 jossa me keskustelemme skalaari-aseista, me lainaamme eversti Thomas E. Beardenia joka kirjoitti kirjan "Fer de Lance". Siihen aikaan kun me kirjoitimme tämän artikkelin, me emme ajatelleet olevan relavanttia mainita sitä tietoa että skalaari-aseet pehmentävät kovaa materiaalia kuten metallia. Mutta ne totisesti tekevät näin! Kuuntele:

"Metallin pehmennys saadaan aikaan koneella -- Woodpecker (=tikka) -signaalilla -- joka palvelee taivuttavana peilinä värähtelyille ja signaaleille metallien sidoksissa. Rakenna tämä moottori metalliin kunnes tarkasti varatut signaalit kumoavat normaalit signaalit ja 'sulattavat' sidokset muuttaen ne nesteeksi." ["Fer de Lance", Tri. Beardon, s. 135-136].

Suomentajan kommentti: Ilmeisesti tässä tarkoitetaan ulkopuoliselta lähettimeltä tulevaa värähtelyä joka häiritsee metallin molekyylien normaalia värähtelyä ja pehmentää metallia.

Juuri näin, metalli pehmennetään pisteeseen jossa se luhistuu! Mutta, metalli ei ole ainoa kiinteä aine jota voidaan pehmentää romahtamispisteeseen; kova kiviaines -- jopa graniitti -- voidaanmyös pehmentää romahtamispisteeseen. Nyt, palatkaamme takaisin tähän YOWUSA:n artikkeliin.

"Tiedemiesten täytyy ymmärtää, että nykyiset maankuoren mallit saattavat olla vaarallisesti pielessä. Syvällä olevat voimakkaat olosuhteet -- joita nykyiset laitteet jatkuvasti mittaavat -- ovat sellaisia että maapallo voi 'huiputtaa' kaikkia johtavia vulkanologeja. Kyllä, tämä on totta! Heitä syrjään kaikki vulkanologiset mallit. Hyvin voimakkaalla skalaari-resonanssilla maan ylempi pintakerros muutetaan pelottavasti pehmeään olomuotoon. Termaalisen epäsäännöllisyyden läsnäolo on pahaenteinen merkki -- yhdistettynä siihen mitä instrumentit osoittavat aktiivisuudesta syvällä. Jos skalaari-resonanssia kehittyy super-vulkanon lähellä, magmakammio muutama maili alempana voi puhkaista katon. Äkkinäinen muutos maankuoren lujuudessa -- pehmentyminen -- voi johtaa katon dramaattiseen hajoamiseen ilman varoitusta tai lyhyellä varoitusajalla. Toiset tieteelliset tutkimukset tunnistavat tämän ilmiön jossa magma kiertää ylemmästä maankuoresta -- ei kovinkaan syvällä. Kuitenkin, uusi yllätys joka odottaa tiedettä on, että se voi nopeasti muuttaa (pehmentää) kiveä 'skalaari-resonanssin' vaikutuksesta." [YOWUSA, op. cit.]

Samalla kun tämän YOWUSA:n kirjoittajat jatkavat keskustelua siitä kuinka kiinteä kivi voidaan pehmentää, he mainitsevat tieteellisen faktan että venäläiset ovat jo tietoisia tästä ilmiöstä. Kuuntele:

"Äkkinäinen maankuoren muutos -- kuinka? Aivan niinkuin mikroaalto-uuni kuumentaa ruokaa tyhjässä kammiossa, maapallo tuottaa voimakasta skalaari-energiaa joka muodostaa 'skalaari-mikroaaltoja'. Tämä energia on lämpöenergiaa maankuorelle -- kuten dramaattinen lämpötilan nousu tietyillä Yellowstonen alueilla osoittaa. Tämä sama vaikutus myös pehmentää maankuorta. Venäläiset tiedemiehet ovat tietoisia tästä ilmiöstä... Ennen suurta purkausta, skalaari-resonanssia vapautuu voimakkaassa purkauksessa. Nykyiset geologiset sensorit eivät pysty aistimaan tätä purkausta joka saa aikaan kiven kyllästymistä muuttaen sen kiinteyttä... Maankuoren kiinteys on todellinen edelläkävijä maan energialle. Kuitenkin tämä muutos kiven lujuudessa on päähuolenaihe super-vulkanojen dynamiikassa kuten Yellowstone." [Ibid.]

Nyt kun me tiedämme että skalaariaseet ovat suurelta osin vastuussa super-vulkanojen luomisessa sekä niiden räjähtämisessä, ja nyt kun meille on kerrottu että venäläiset hallitsevat tämän teknologian, salli meidän tutkia erästä hyvin ongelmallista venäläistä "Woodpecker" -signaalia joka on "naputellut" Tyynenmeren luoteiskulmaa 4.7.1976 lähtien joka päivä.

"Venäläiset tiedemiehet... tutkivat Teslan töitä josko ne kelpaisivat aseeksi. He paneutuivat sähkömagnetismin mysteereihin, saaden nähtävästi etumatkaa Yhdysvaltoihin... meidän Moskovan suurlähetystömme pommittaminen mikroaalto-energialla oli mahdollisesti eräs tämän tutkimustyön kehittyksestä; arvoituksellinen 'Russian Woodpecker' -radiosignaali oli luultavasti toinen... Amerikan vallankumouksen kaksisataavuotisjuhlaa vietettiin 4.7.1976. Venäläiset järjestivät oman 'ilotulituksensa' aloittamalla sarjan lähetyksiä jotka radioamatöörit kautta maailman tunsivat nimellä 'Russian Woodpecker' (=Venäläinen tikka). Tämä Woodpecker -signaali näyttää tulleen alkeellisesta skalaari-ase -laitteesta joka käyttää Tesla Magnifying -lähetintä (TMT). Nämä sähkömagneettiset signaalit olivat 3-10 MHz:n aaltoalueella ja ne toimivat tavallisesti kymmenen sekunnin jaksoissa jonka vuoksi sitä kutsuttiin 'Venäläiseksi tikaksi'. Ei ole selvää, että mihin venäläiset käyttivät tätä systeemiä. Tämä järjestelmä näyttää olevan toiminnassa tänäänkin." ["HAARP: The Ultimate Weapon of the Conspiracy", Jerry E. Smith, s. 59, 66-67].

Myöhemmin Jerry Smith tunnistaa "Russian Woodpecker" -skalaari-signaalin kohdealueeksi Yhdysvaltojen luoteisosan. Siksi, viimeisen 27 vuoden ajan, USA:n luoteista sektoria on pommitettu tällä skalaari-signaalilla. YOWUSA raportoi, yläpuolella, että skalaari-aallot ovat vastuussa super-vulkanojen kehittymisestä kuten Yellowstone! Yellowstone sijaitsee juuri tällä sektorilla! Onko mahdollista että syy miksi venäläiset ovat pommittaneet luoteis-Amerikkaa 27 vuoden ajan tarkoituksenaan Yellowstonen super-vulkanon räjäyttäminen?

Nyt, sinä saatat ajatella että ei ole todisteita siitä että tällaisella pienellä signaalilla olisi niin hirvittävät seuraukset. Kuuntele tätä keskustelua siitä kuinka pieni sekaantuminen maapallon asioihin voi saada aikaan suunnattoman suuren tuloksen.

"...asiakirjat myöntävät että tuhansia kertoja suurempi energiamäärä voidaan vapauttaa, kuin mitä syötetään. Kuten MacDonaldsin teoksessa 'Key to Geophysical Warfare' (=Avain geofysikaaliseen sodankäyntiin), 'nonlineaariset' vaikutukset tarkoittavat pientä syöttöä ja suurta tulosta... Richards puhui Stanfordin Yliopiston kokeesta lähettää VFL-aaltoja magnetosfääriin. Nämä signaalit seurasivat magneettikentän kaarteita ja kääntyivät takaisin maahan. Niitä seurattiin yli puolen maapallon... joissakin tapauksissa, signaalit vahvistuivat tuhatkertaisiksi... Tällä Teslan paisutus-resonanssi -vaikutuksella voidaan kontrolloida valtavia energioita vähäisellä lähetys-signaalilla." ["Angels Don't Play This HAARP", Tri. Nick Begich, s. 72-73].

Tämän hetken kysymys on yksinkertainen: voiko samanlainen moninkertaistuva vaikutus toimia myös maan alla? Voisiko tämä piene venäläinen Woodpecker-signaali moninkertaistua maan alla? Saadaksemme vastauksen, me käännymme taas eversti Beardonin puoleen:

"Muutos maanjäristys-moodiin: kompleksiverkon ja haupitsien käyttöä rajoittavat ainoastaan ihmisen kekseliäisyys sekä huippunykyaikaisen teknologian kehitys. Muutos skalaari-kantoalus moodille ja lähetys maan alapuoliselle kerrokselle, häirintä-alue voidaan perustaa kaukaiselle alueelle, maan pinnan alle. Entäpä jos me pystytämme hyvin pienen häirintäverkon maapallolle sekä etäisen siirroslinjan ympärille? Sitten, tasaisesti siirtämällä energiaa alueelle, jännitys siirroslinjalla tasaisesti ja asteittaisesti kasvaa. Lopulta, laatat kummaltakin puolelta luiskahtavat ja syntyy 'luonnollinen' maanjäristys. Jos energiaa lisätään hitaasti ja hellävaraisesti, voidaan saavuttaa tavallisesti korkeampi jännityksen huippu, ja tuloksena on suurempi, tuhoisampi maanjäristys." [Beardon, op. cit., s. 295].

Nyt, salli meidän lisätä tämä informaatio mahdolliseen asteittaiseen super-vulkanon rakentamiseen, joka sijaitsee Tyynenmeren luoteiskolkan alapuolella. Me luettelemme ensiksi halutun vaikutuksen ja sitten Beardonilta lainauksen joka nähtävästi tekee tämän mahdolliseksi:

* Tyynenmeren luoteiskolkka valittu signaalin kohteeksi -- Häirintä-alue voidaan perustaa kaukaiselle alueelle, maan pinnan alle. "Entäpä jos me pystytämme hyvin pienen häirintäverkon maapallolle sekä etäisen siirroslinjan ympärille?"

* Tasaisesti pommitamme kohdetta 24 tuntia, 7 päivää viikossa, 27 vuoden ajan -- "Sitten, tasaisesti siirtämällä energiaa alueelle, jännitys siirroslinjalla tasaisesti ja asteittaisesti kasvaa."

* Kuten meidän yllä olevat lainauksemme osoittavat, super-vulkano, kaikkein voimakkain, rakentuu hitaammin kuin muut maanjäristyslajit -- "...jännitys siirroslinjalla tasaisesti ja asteittaisesti kasvaa... Jos energiaa lisätään hitaasti ja hellävaraisesti, voidaan saavuttaa tavallisesti korkeampi jännityksen huippu, ja tuloksena on suurempi, tuhoisampi maanjäristys."

* Kun tämä super-vulkano purkautuu, ihmiset vastahakoisesti hyväksyvät sen "Jumalan tekona", ajattelematta hetkeäkään että Illuminaatilla saattaisi olla jotain tekemistä sen kanssa -- "Lopulta, laatat kummaltakin puolelta luiskahtavat ja syntyy 'luonnollinen' maanjäristys."

Muista meidän aikaisempi lainaus jossa kerrottiin, että Los Angeles - San Diego -alue sijaitsee tämän "Y" -siirroslinjan alaosassa, ja Yellowstone Park muodostaa kirjaimen oikean yläsakaran. Kun super-vulkano alkaa purkautua, magma virtaa läpi koko Y-kirjaimen ja voisi saada aikaan massiivisen maanjäristyksen Los Angelesiin.

Etsimässä motiivia tällaiselle tuholle

Missä tahansa rikostutkimuksessa, poliisi-etsivä ei ainoastaan etsi motiivia, vaan syyttäjän täytyy osoittaa jurylle että syytetyllä oli motiivi tehdä tämä rikos josta häntä syytetään. Mikä motiivi venäläisillä on jatkuvasti pommittaa Tyynenmeren luoteiskulmaa pienillä tai keskisuurille skalaariaalto-signaaleilla? On useita mahdollisuuksia:

1. Venäjä on kääntynyt tämän menetelmän puoleen -- mieluummin kuin atomiaseiden -- pyrkiessään saattamaan Amerikka polvilleen. Ne jotka uskovat perinteiseen teoriaan että Venäjä on Amerikan vaarallinen vihollinen, uskovat tähän mahdollisuuteen. Seminaari kaksi, "America Determines The Flow of History" kertoo kuinka Länsi rahoitti Leninin voiton Tsaarin hallituksesta ja on tukenut kommunismia siitä lähtien. Lue myös uutinen 1056. Varmasti, Venäjän ei tarvitse olla huolissaan Amerikan ohjus-vastaiskusta jos he käyttäisivät tällaista maanjäristysasetta saadakseen tämän maan polvilleen. Kuitenkin, koska skalaari-teknologia on pystynyt tarjoamaan venäläisille täydellisen suojan ohjuksia vastaan jo kahden vuosikymmenen ajan, tämä mahdollisuus ei ole kovinkaan todennäköinen. Lue uutinen 1776 jossa me keskustelemme raamatullisista syistä miksi Venäjä ei ole tuhonnut Amerikkaa vaikka hänellä on ollut tähän kyky jo useiden vuosikymmenien ajan.

2. Venäjä kokeilee skalaariasetta pitkäkestoisesti saadakseen selville mitä muutoksia saa aikaan tällainen jatkuva pommitus maahan, sen ekosysteemiin sekä sen asukkaisiin. Sekä Jerry Smith että Nick Begich uskovat tähän kaikesta sydämestään.

3. Venäjä yksinkertaisesti seuraa Illuminaatin suunnitelmaa saada aikaan niin paljon hävitystä Yhdysvalloissa, että johtajillamme olisi tekosyy saattaa voimaan sotatilalait (Martial Law), romuttaa perustuslaillinen hallintojärjestelmämme sekä ottaa vapautemme pois.

Kuitenkin, sinä saatat protestoida, miksi Amerikan johtajat sallivat tämän tapahtua? Miksi meidän hallituksemme ei protestoi ja uhkaa Venäjää sodalla? Vastaus on se, että meidän johtajamme ovat sitoutuneet globaaliin hallitukseen, talouteen ja uskontoon jotta he voisivat tuoda Antikristuksen. Meidän johtajamme eivät ole amerikkalaisia patriootteja niinkuin me ajattelemme, ja he ovat täysin antautuneet saatanalliselle konseptille että Amerikka on Fenix-lintu, aivan niinkuin demoniset henkioppaat informoivat maamme perustajia Vallankumouksen aikaan  (uutinen 1259).

Amerikka, illuministinen Fenix-lintu, on määrätty "vapaaehtoisesti" leimahtamaan liekkeihin, muuttumaan tuhkaksi jotta tuhkasta nousisi globaali Uusi maailmanjärjestys. Meidän tämänhetkinen Skull & Bones -Presidenttimme (uutinen 1314) toimii täysin yhteistyössä tämän suunnnitelman kanssa (uutinen 1603, "Miksi Laura Bush lähetti Fenix-lintu -joulukortin?"). Täten, meidän johtajamme sallivat tämän kaiken tapahtuvan. Itse asiassa, 4.7.1976 lähtien, USA:n kaikki presidentit (Ford, Carter, Reagan, Bush Sr., Clinton ja Bush Jr.) ovat olleet illuminaatteja, ja he kaikki olisivat voineet sammuttaa tämän signaalin diplomatian kautta.

Me uskomme että tätä maanjäristystä todennäköisesti käytetään tähän tarkoitukseen, aivan kuten Bill Cooper osoitti paljastuksessaan että Los Angelesiin on tarkoitus iskeä 9,0:n suuruinen maanjäristys. Kuitenkin, me uskomme että Illuminati aikoo käyttää tätä super-vulkanoa toiseenkin tarkoitukseen; saattaa pohjois-Amerikan manner luonnontilaan (uutinen 1695).

Vaikka tämä mahdollisuus näyttää epäuskottavalta, me kehoitamme sinua ottamaan huomioon kaikki tosiasiat, mukaanlukien nämä suuret maan uudelleen-muovautumat jotka tapahtuvat juuri samaan aikaan kuin kaikki muutkin elementit Illuminaatin suunnitelmassa tuoda Antikristus. Venäläiset aloittivat "Woodpecker" -lähetykset juuri 4.7.1976. Tämä 27 vuoden jatkuva pommitus saattaa saada aikaan massiivisen super-vulkanon purkautumisen juuri samaan aikaan kun:

* Kaikki muut Kolmannen maailmansodan puhkeamiseen tarkoitetut elementit käyvät toteen 
* Maailma markkinoi ihon alle istutettavaa mikrosirua 
* Kristinusko vajoaa uskomattomaan luopumukseen, jopa niin että hyväksytään avoin homoseksuaali piispaksi 
* Maailmantaloudesta on tulossa globaali, asettaen lavasteet suunnitellulle romahdukselle niin että näiden markkinoiden tuhkasta voi Antikristus nousta.

On monia muitakin esimerkkejä Raamatun profetioista jotka ovat juuri toteutumassa tai jotka toteutunevat pian. Me ajattelemme että tämän YOWUSA:n artikkelin kirjoittajat ovat täysin oikeassa sanoessaan: "On aika suunnata huolestunut katse kohti Yellowstonea."

--------------------------------------

Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.

Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.

Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt.

Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa.

Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries 
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393 
North Attleboro, MA 02763-1156

Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille.

Tämä on Cutting Edge -ministeriön artikkeli numero 1852b 
  
 

Käännetty Cutting Edge -työryhmän suostumuksella.

Kääntäjä: Pasi Toivonen 
patato@mantta.fi Takaisin