Senaattori Obamalla on vahvat siteet Illuminatiin -- kommunistiseen Illuminatiin erikoisesti!Alaotsikko: Yksi neuvonantaja on Skull & Bonesin jäsen samalla kun toinen on pahamaineisen Trilateraalisen komission (Trilateral Commission) yksi perustajajäsenistä! Todistaa ehdottomasti että kukaan ehdokas ei tule valituksi korkeaan presidentinvirkaan elleivät he ole myyneet itseään Illuminatille!
Tämä tosiasia tarkoittaa sitä että Skull & Bonesilla, CFR:llä ja Trilateraalisella komissiolla on jäseniä poliittisen keskikäytävän molemmilla puolilla. Todellakin, republikaani- ja demokraattipuolueiden välillä ei ole olemassa rahtusenkaan vertaa eroa. Obama ottaa vastaan neuvoja mahtavan Trilateraalisen komission jäseneltä joka uskoo marxismiin: "...edustaa elinvoimaisempaa ja luovempaa näyttämöä ihmisen universaalin näyn kypsyttämisessä." (...represents a further vital and creative stage in the maturing of man’s universal vision.)
Voitko uskoa tätä? Onko tämä se "muutos" (change) johon Obama viittaa?


Uusi maailmanjärjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun sinä kerran tulet ymmärtämään, mikä tämä "Uusi maailmanjärjestys" todella on ja kuinka sitä asteittain valmistellaan, sinun on mahdollista nähdä sen kehittyminen päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi.

Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla.


OLET NYT TERÄNSUULLA
Copyright © 2008 Cutting Edge Ministries. All rights reserved.

Senaattori hypähti demokraattien eturiviin Iowassa huutamalla jatkuvasti hänen innokkaille kuulijakunnilleen että hän on "muutosagentti" (agent of change)! Hän oli niin menestyksekäs saadessaan tämän viestin perille että hän voitti tuon esivaalin helposti. Tuosta hetkestä lähtien, kandidaatit sekä demokraattien että republikaanien puolella alkoivat luoda varjoa itsestään "muutosagentin" valossa. Hillary Clinton otti hieman erilaisen suunnan; samalla kun hän myönsi että Obama oli todistanut ihmisille haluavansa muutosta, hän sanoi että hän yksin omisti kokemuksen jota tarvitaan valmistamaan sellainen muutos tapahtuvaksi!
Hänen vihjauksensa näytti olevan se että, jos senaattori Obama olisi hänen varapresidenttiehdokkaansa, hän voisi käyttää kokemustaan työkaluna jonka kautta toteuttaa hänen hyviä ideoitaan muutosta varten. Mutta, onko Obama TODELLA "muutosagentti", vai onko hän yksinkertaisesti toinen yläluokan (Establishment) ehdokas joka salaisesti katsoo Illuminatin joukkoihin ja suunnitelmaan?
Tutkikaamme tosiasioita.
UUTISKATSAUS: "Obaman taloudellinen neuvonantaja on Skull & Bonesin jäsen Austan 'haudanryöstäjä (The Ghoul)' Goolsbee, vihitty jäseneksi Yalessa 1991 (Yale ’91’)", by Webster Tarpley, 4.2.2008,http://www.rense.com/general80/web.htm.
"WASHINGTON DC -- Barack Obaman taloudellinen pääneuvonantaja on huippusalaisen Skull & Bones salaseuran jäsen Yalen yliopistosta, jossa George H. W. Bush, George W. Bush, ja John Kerry myös ovat jäseniä... Lisäämällä pahamaineisen Skull & Bones salaseuran hänen kampanjansa nimiluetteloon, Obama, joka mainostaa itseään muutoksen ja toivon ehdokkaana, on saanut oligarkkien ja taloudellisen yläluokan täydellisen taustatuen hänen yrityksessään vallata demokraattipuolueen pääehdokkuus vuoden 2008 presidentinvaaleissa."
Me olemme varmistaneet muista lähteistä että Austan Goolsbee kuuluu Skull & Bonesiin.
1) Lista Skull & Bonesin jäsenistä -- Wikipedia Online Encyclopedia -- listattu vuoden 1991 luokkana, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Skull_and_Bones_members.
2) Uudet tunnetut Bonesin jäsenet -- 1986-2006 -- OSDIR Mail/Archive, http://osdir.com/ml/culture.discuss.conspiracy/2006-12/msg00025.html.
Siksi, vaikkakin presidentti George W. Bush (Skull & Bones, 1968) kävelee pois maailman näyttämöltä 20. tammikuuta 2009, senaattori Obama tulee tuomaan toisen Skull & Bonesin mestarin maailman näyttämölle, olipa Obama presidentti tai varapresidentti tuolloin. Pahamaineisen "Kuoleman veljeskunnan salaseuran" (Brotherhood of Death Society) voima ja vaikutusvalta jatkaa maailman ajamista uuteen maailmanjärjestykseen.
Nyt, palatkaamme meidän esilletuomaan uutisartikkeliimme nähdäksemme yhtä synkän Illuminati-yhteyden koskien senaattori Obamaa.
"Obaman julkisuuskuvan pääneuvonantaja ja ulkopoliittinen neuvonantaja on Zbigniew Brzezinski, yksi David Rockefellerin Trilateraalisen komission perustajista, ja katastrofaalisen Carterin hallituksen aivot (mastermind)." (Ibid.)
On vaikeaa kuvitella kauhistuttavampaa skenaariota kuin Zbigniew Brzezinski auttamassa Barack Obamaa asettumaan virkaan, ensiksi senaattoriksi ja sitten presidenttiehdokkaaksi. Kuten tämä kappale, edellä, oikein sanoo, Zbigniew Brzezinski oli välikappale valittaessa Jimmy Carteria presidentinvirkaan ja sitten ollen hänen pääneuvonantajansa. Brzezinski oli yksi PÄÄSYISTÄ miksi Carterin hallinto pani Amerikan käymään läpi 4 vuoden sietämättömän helvetin.
Me kirjoitimme tästä Jimmy Carterin ja Zbigniew Brzezinskin liitosta artikkelissa jonka otsikko oli, "VAPAAMUURARIT OSOITTAVAT KUNNIOITUSTAAN BILLY GRAHAMILLE HEIDÄN SUURENA YSTÄVÄNÄÄN!", (NEWS1742). Lainatkaamme asiaankuuluvaa kappaletta:
"Carter kuului myös 'Paremman maailman yhteisöön' (Better World Society), ja, kuten aikaisemmin mainitsin, Ulkomaansuhteiden neuvostoon (CFR), ja Trilateraaliseen komissioon (TC). Nämä ryhmät työskentelevät yhden maailmanhallituksen puolesta. Presidenttinä, Carter täytti kabinettinsa CFR:n jäsenillä. Hänen turvallisuusneuvonantajansa, Zbigniew Brzezinski, oli sekä CFR:n että TC:n jäsen. Itse asiassa, Brzezinski oli Trilateraalisen komission perustava johtaja (founding Director). Hänen kirjassaan, 'Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era' (Kahden aikakauden välissä: Amerikan rooli teknotronisella alueella), Brzezinski kirjoitti:
'Marxismi edustaa elinvoimaisempaa ja luovempaa näyttämöä ihmisen universaalin näyn kypsyttämisessä. Marxismi on samanaikaisesti ulkonaisen voitto, aktiivisen ihmisen voitto sisäänpäin kääntyneestä, passiivisesta ihmisestä, ja järjen voitto uskosta... Kansallisvaltio on asteittain luopumassa suvereniteetistaan... Jatkokehitys vaatii suurempia Amerikan uhrauksia. Intensiivisempiä ponnistuksia muotoilla uutta maailman valuuttajärjestelmää täytyy ottaa harteille, siitä aiheutuvan melkoisen riskin kanssa tämänhetkiselle suotuisalle Amerikan vahvalle asemalle.'" ["Secret Records Revealed: The Men, the Money and the Methods Behind the New World Order" (Salaisia arkistoja paljastettu: Ihmiset, raha ja menetelmät Uuden maailmanjärjestyksen takana)], Tri. Dennis Cuddy, (Oklahoma City, Oklahoma: Hearthstone Publishing, Ltd., 1999), s. 113-114; Ibid.
Luitko tämän lausunnon jonka Brzezinski sepitti? Kuuntele uudestaan:
"Marxismi edustaa elinvoimaisempaa ja luovempaa näyttämöä ihmisen universaalin näyn kypsyttämisessä."
Voitko sinä uskoa että senaattori Obamaa opastetaan miehellä joka perusti Trilateraalisen komission ja joka uskoo että "Marxismi edustaa elinvoimaisempaa ja luovempaa näyttämöä ihmisen universaalin näyn kypsyttämisessä"?
Tämä uusi käsitys on uskomaton! Obaman "uusi muutos" -ajatukset eivät ainoastaan ole läpikotaisin sosialistisia, vaan ne ovat myös läpikotaisin marxilaisia. Tietysti, Hillary on myös marxilainen läpikotaisin, kuten hänen yleinen terveydenhuolto-ohjelmansa ja yleinen koulutusohjelmansa osoittavat! Nyt, voitko ymmärtää miksi presidentti Carterin hallinto pani tämän maan käymään läpi taloudellisen myllerryksen? Hän ja Brzezinski ajoivat takaa marxilaisia ihanteita!
Kun me saimme tietää että Mike Huckabee oli riippuvainen CFR:n presidentistä Richard Haasista koskien ulkopolitiikan neuvonantoa ja oli osoittanut CFR:n jäsenyyden ja oli kirjoittanut artikkelin heidän pääaikakauslehteensä, me perustellusti tulimme siihen johtopäätökseen että entinen Arkansasin kuvernööri oli Illuminatin kontrollin alaisuudessa. Nyt kun me olemme saaneet tietää että senaattori Obamalla on läheisiä neuvonantajia Skull & Bonesista ja CFR/Trilateral Commission/Bilderberger lähteiltä, me voimme selvästi nähdä että tämä senaattori Illinoisista on aivan samaa "yläluokkaa" (Establishment) kuin Bill ja Hillary Clinton sekä presidentti Bush. Taas kerran, herkkäuskoisille Amerikan kansalaisille valehdellaan huikealla tavalla, vain hyvin harvojen tähtisilmäisten ihmisten käsittäessä aina kuinka heitä ollaan niin kauheasti petkuttamassa!
Adolf Hitler oli tarkalleen oikeassa kun hän sanoi, "Mikä onni hallitsijoille että ihmiset eivät ajattele!"
Totisesti, Jeesus oli oikeassa kun Hän varoitti kolmesti Matteuksen luvussa 24, "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä!"
Marxilaisten ehdokkaiden Hillary Clintonin ja Barack Obaman nousun kanssa, kotimainen yllyke Uuden maailmanjärjestyksen fasismin vahvistamiselle saa osakseen suuremman korostuksen. Hillary on jo myynyt ennätyksellisesti kirjaansa, "It Takes A Village" (Se valtaa kylän) kannattamalla tiukkaa liittovaltion puuttumista lasten kasvattamiseen, tyypillistä marxilaisuutta. Kun tämä marxilainen näky taloudesta ja henkilökohtaisista vapauksista ottaa kädensijan, me tulemme toivomaan "vanhoja hyviä aikoja".
Suomentajan kommentti: Tuskin Obamasta koskaan tulee Yhdysvaltain hallitsijaa muslimitaustansa vuoksi. Pikemminkin tämä on Illuminatin juoni saada aikaan sekasortoa ja hämmennystä. Obama on hyvä veruke "keskeyttää" koko vaalinäytelmä ja asettaa oma "fasistinen" ehdokkaansa kärkipaikalle (Ks. Dan. 11:21) Ehkäpä jokin islamilainen taho pannaan syylliseksi seuraavaan Amerikkaan kohdistuvaan terroritekoon ja Obama näyttäytyy sitten yleisön silmissä heikkona ja syyllisenä. Tämän terrori-iskun pitäisi tapahtua tänä vuonna ennen marraskuun päävaaleja. Hillary Clinton voisi tietenkin käyttää tätä tilannetta hyväkseen ja valituttaa itsensä ns. supervalitsijamiesten avulla puoluekokouksessa demokraattien pääehdokkaaksi vedoten kokemukseensa ulkopolitiikassa. Nyt näyttää siltä että Clintonia ei muuten valittaisi, sillä Obama johtaa esivaalikisaa melko selvästi (huom. "kelvoton" Clinton).

---------------------------------

Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.

Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.

Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt.

Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa.

Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156

Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille.

Tämä on Cutting Edge Ministeriön artikkeli numero 2267Käännetty Cutting Edge Ministeriön suostumuksella.

Kääntäjä: Olli R. -- "nokialainen"

Takaisin