Uusi terveydenhuoltolaki tulee, todellakin, pystyttämään kuolemanpaneeleita (Death Panels)Alaotsikko: Tämä laki kruunaa Riippumattoman Terveydenhuollon Neuvoa-antavan Lautakunnan (Independent Medicare Advisory Board eli IMAB) koskemattomaksi valvojaviranomaiseksi, jolla on käytössään diktatoriset valtuudet. Tämä laki on pahin mahdollinen skenaario amerikkalaisille, jotka luokitellaan "alempiarvoisiin" kategorioihin, vanhuksiin, parantumattomasti sairaisiin, aivokuolleisiin, tai mielenvikaisiin, tai poliittisesti epäkorrekteihin.

Presidentti Obaman terveydenhuoltolaki jälleensynnyttää Natsien biolääketieteellisen vision (Nazi Biomedical Vision) -- verinen natsisusi on tullut takaisin!


Uusi maailmanjärjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun sinä kerran tulet ymmärtämään, mikä tämä "Uusi maailmanjärjestys" todella on ja kuinka sitä asteittain valmistellaan, sinun on mahdollista nähdä sen kehittyminen päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi.

Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla.


OLET NYT TERÄNSUULLA

Copyright © 2010 Cutting Edge Ministries. All rights reserved.Me tiedämme, että Illuminatin suunnitelmana on lopulta supistaa maailman ihmispopulaatiota 66%:lla, mikä on sama prosenttimäärä kuin Ilmestyskirja paljastaa kuolleiden osuudeksi Jumalan tuomioissa. Mutta, aikajaksolla, joka johtaa Antikristuksen ilmestymiseen, Illuminatilla on aivan toisenlainen suunnitelma. Kuuntele heidän sanojaan alapuolella:

"...salaseurat suunnittelivat niinkin kauan sitten kuin vuonna 1917 sepittävänsä keinotekoisen uhan -- saattaakseen ihmiskunnan yhteen maailmanhallituksessa, jota he kutsuvat Uudeksi Maailman Järjestykseksi (UMJ)." [Bill Cooper, "Behold A Pale Horse", s. 27; Cooper on New Age -kirjailija joka paljastaa tämän suunnitelman kauheuden]
"Maailman haltuunotto... supistaen... maailma turvalliselle tasolle hyväntahtoisen orjuuttamisprosessin ja kansanmurhan kautta." [Ibid., s. 49]
"Ainoa vaihtoehto, joka maailman johtavalle eliitille jäisi jäljelle, olisi lisätä kuolleisuusastetta -- he eivät välittäisi mahdollisista seurauksista johtuen raivostuneesta yleisöstä, joka huomaisi, että heitä oltaisiin systemaattisesti murhaamassa.. hyvin lyhyttä mutta tappavaa globaalia sotaa, jossa käytetään ydinaseita, koskien väestökeskityksien valintaa, haudottaisiin mielessä... ja ei suljettaisi pois -- Tri. Aurelio Peccei Rooman Klubista -- puolsi, että kulkutautia esiteltäisiin, jolla olisi sama vaikutus kuin historian Mustalla surmalla." [Ibid., s. 167]

Panitko merkille väestönsupistamisohjelman aikajaksolla, joka edeltää 3. maailmansotaa, joka puolestaan synnyttää heidän vapaamuurarikristuksensa (Antikristus)? Salli minun toistaa se sinulle:

"Ainoa vaihtoehto, joka maailman johtavalle eliitille jäisi jäljelle, olisi lisätä kuolleisuusastetta..."

Tämä on terveydenhuolto-ohjelman sisin olemus, joka juuri allekirjoitettiin laiksi presidentti Obaman toimesta: "lisäämään kuolleisuusastetta" ja alistamaan sinut ja minut "hyväntahtoisen orjuuden ja kansanmurhan" pisteeseen. Älä epäile sitä!

Illuminati on petollisin organisaatio koko ihmiskunnan historiassa. Heidän johtajiensa on todistettu olevan mitä taitavimpia pettäessään uhrejaan samalla kun he panevat kuntoon suunnitelmaa tuhotakseen nämä uhrit lopullisesti. Marraskuussa vuonna 2001, me olimme hyvin järkytettyjä lukuisten ihmisten toimesta, joita oltiin totaalisesti pettämässä Skull & Bones presidentin, George W. Bushin, terrorisminvastaisen sodan retoriikalla. Herättääksemme ihmisten mielet, me postitimme mitä tärkeimmän artikkelin otsikolla, "Ulosmurtautuminen propagandalokerosta: Opi ajattelemaan vastakkaisesti löytääksesi totuuden" (NEWS1558).

Adolf Hitler esitteli julkisesti Saksan kansalle jokaisen hänen kansanmurhaohjelmansa korusanaisimmalla kielellä mitä kuviteltavissa on. Keskiverto saksalainen, kuunnellen Hitlerin selitystä muutoksesta, jonka hän halusi tehdä, ei koskaan käsittänyt että uuden ohjelman tarkoitus oli murhata lukemattomia viattomia ihmisiä.

Samalla tavoin, Demokraatit myyvät tätä uutta ObamaCare -lakia korusanaisimmalla kielellä mitä voi kuvitella, ymmärtämättä koskaan, että lukemattomat Amerikan kansalaiset tulevat kuolemaan johtuen tästä uudesta terveydenhuoltolaista.

ObamaCare’n käsittäminen Natsien biolääketieteellisen vision henkiinheräämisenä

Koska tuleva Uusi maailmanjärjestys on henkiinherännyttä natsismia (NEWS1004), meidän täytyy opiskella Adolf Hitleriä ja saksalaista kuolemankampanjaa, jota käytiin sekä ennen että jälkeen hänen nousemistaan valtaan vuonna 1933. Me tulemme huomaamaan että, ennen Hitlerin valtaannousua, saksalainen kansanmurhakampanja niitä ihmisiä vastaan, joiden "elämä ei ollut elämisen arvoista", käytiin lääkärien ja sairaanhoitajien toimesta terveydenhoitojärjestelmän sisällä!

Saksassa, 1. maailmansodan jälkeen, erikoinen tapa ajatella alkoi ottaa muotoa. Saksalaiset lääkärit, sairaanhoitajat, ja lopulta, Hitler itse, alkoivat ajatella että joidenkin ihmisten täytyi kuolla, jotta "Äiti Saksa" voisi tervehtyä ja voida paremmin. Hitler määritteli uudelleen käsitteen, että ’oikeiden’ ihmisten kuolema, kuten juutalaisten, voisi olla suotuisaa; jopa enemmän kuin hyödyllistä, ja sellaisten kuolema voisi johtaa kansakunnan "tervehtymiseen". Hänen kansanmurhamaisesta "Lopullisesta Ratkaisusta" tuli ilmeisen välttämätön askel saavuttaa tämä Saksan ruumiin "tervehtyminen".

Jos sinä kuvittelet että tämäntyyppinen ajattelutapa on mieletöntä tämän päivän modernissa yhteiskunnassa, ajattele uudestaan. Me vedämme huomiosi jälleen Illuminatin suunnitelmaan lopullista UMJ:tä varten, jota me siteerasimme edellä.

Sillä välin, kun sinä ja minä hoipertelemme ajatuksessa, että jokin kansanmurha voisi näyttäytyä "hyödyllisenä", salli minun vakuuttaa sinut että tämä on täsmälleen New Age -kannattajien, useimpien okkultistien ja liian monien amerikkalaisten sairaanhoitoalan ammattilaisten näkökanta. Nähdäksemme kuinka todellinen tämä radikaalilta kuulostava lausunto todella on, salli minun lainata Tri. Wolf Wolfensberger’iä käsikirjoituksessaan, "The New Genocide of Handicapped And Afflicted People" (Vammaisten ja kärsivien ihmisten uusi kansanmurha):

"Sairaanhoito tappaa potilaita tavoilla, jotka naamioivat kuoleman todellisen syyn, aiheutettu osaksi mieltä-muokkaavien ja kehoa-turmelevien psykoaktiivisten lääkkeiden yliannostuksella... Henkilökohtainen arvioni on, että erilaiset kuoleman edesauttamisen muodot luovat selityksen ainakin 200,000:n vammaisen ja kärsivän ihmisen kuolemalle vuotta kohden. Jos tämä arvioni on oikea, ME TAPAMME PALJON ENEMMÄN VAMMAISIA IHMISIÄ VUODESSA, KUIN NATSIT TAPPOIVAT VUOSINA 1939-1945." (Korostus lisätty)

Tämä uskomaton tilastotieto tulee Holokaustista selvinneeltä lääkäriaktivistilta, edustaen vammaisia. Tri. Wolfensberger on Syracusa’n yliopiston professori erikoiskoulutuksen ja -kuntoutuksen osastolla sekä Valmennusinstituutin johtaja ihmisten hoitosuunnittelua varten (Director for the Training Institute for Human Service Planning). Minä pidän sitä hyvin mielenkiintoisena, että hän vertailee Amerikan nykyistä salaista eutanasia-ohjelmaa sairaille ja vammaisille ihmisille vastaavaan, Adolf Hitlerin ja natsien ohjelmaan. Tri. Wolfensberger siten antaa lausunnon, joka kiteyttää ongelman vakavuuden, erityisesti kun se heijastuu meihin jokaiseen.

Tämän edellä lainatun kirjansa sivulla 62, Tri. Wolfensberger toteaa:

"...todennäköisyys on suhteellisen suuri sille, että henkilöt jotka kärsivät moninaisista alentuneista tiloista eivät jää sairaalassa eloon -- vaikkakin heidän vaivansa ja/tai sairautensa on suhteellisen lievä. Monissa näyttämöissä Pohjois-Amerikassa, on vaarallista päästää sisään tyypilliseen yleissairaalaan lievästi kehitysvammaista henkilöä, joka on iältään yli 60 vuotta. Salaisesti, ja ilman asiaankuuluvaa sukulaisten osallistumista... kuolemaa-koskevat päätökset sellaisista yksilöistä saatetaan tehdä lääkintähenkilökunnan toimesta. Useimmiten, ainoa keino taata sellaisten kärsivien ihmisten turvallisuus sairaaloissa on asettaa heidän vuoteensa 24-tuntiseen ’vartiointiin’, perheenjäsenten, edunvalvojien, ystävien, yksityisten palveluhoitajien taholta -- jotka haluavat nähdä tuon henkilön elävän."

Meidän täytyy lyhyesti tarkistaa olennaiset kohdat tästä uskomattomasta tiedosta nähdäksemme kuinka likeisesti me seuraamme Natsi-Saksan rinnakkaista polkua, kun maa eteni kohti massasurmia 1930-luvulla. Toinen kirjailija, Robert Lifton, klassisessa tutkielmassaan saksalaislääkärien roolista Holokaustissa, otsikolla "The Nazi Doctors (natsilääkärit)", kuvailee askelia joita saksalainen yhteiskunta ja lääketiede otti, mikä lopulta johti massa-kuolemanleireihin.

1. Yksittäiset lääkärit ja sairaanhoitajat tulivat vakuuttuneiksi siitä, että ihmiset, jotka olivat sairaita, saavuttivat pisteen missä he elivät elämiä, jotka eivät olleet "elämisen arvoisia". Sitten he alkoivat tappaa sellaisia potilaita hoitonsa alaisuudessa lääkehuollon väärinkäytön avulla.

2. Toinen askel kohti massasurmaamista tapahtui kun natsihallinto aloitti eutanasia-surmien tukemisen. Tätä alkoi tapahtua välittömästi sen jälkeen kun Hitler nousi absoluuttiseen valtaan vuonna 1933. Lifton toteaa, että tämän äskettäin perustetun hallinnon tuki alkoi myös hyvin salaisesti, hyvin hiljaa.

Minä uskon, että Amerikka on saavuttanut tämän pisteen tänä päivänä, terveydenhuoltolakiesityksellä, joka juuri allekirjoitettiin laiksi. Samalla kun minä en kutsu presidentti Obamaa toiseksi Adolf Hitleriksi, tämä uusi terveydenhuoltolaki tulee niittämään samanlaisia tuloksia verrattuna natsihallintoon, joka alkoi syöstä raskasta vaikutusvaltaansa salaisen tappokoneen taakse, jota toteutettiin lääkärien ja sairaanhoitajien taholta, joita riivasi "elämä joka ei ole elämisen arvoista" -käsite. Amerikan Liittovaltion hallitus on myös heittämässä raskaan vaikutusvaltansa tämän ObamaCare -lain taakse, josta asteittain tulee ’tappokone’.

Miten Saksan hallitus alkoi hiljaa "lisätä kuolleisuusastetta"?

** Ensimmäinen toimenpide oli dramaattisesti leikata tiettyjen vammaisohjelmien rahoitusta niin että lisätään näiden ihmisten hoitojännitettä.

Tässä ObamaCare -ohjelmassa, sinä tulet huomaamaan lain vaativan, että eräs tavoite on vähentää rahankäytön kasvua per henkilö Medicare-hoitoturvassa. Aikana jolloin ihmismäärät Medicare-ohjelmassa räjähtävät nousuun, tämä lauseke tarkoittaa sitä, että monet ihmiset kuolevat, koska heiltä evätään elämää-pelastava lääkintäapu. Lisäksi, voimakkaasti vaikuttavia rahoitusleikkauksia tapahtuu jo nykyään Amerikassa. Me kuljemme samansuuntaisesti juuri nyt tietyissä näkökannoissa koskien natsien ohjelmaa.

** Toiset natsilaitokset alkoivat tappaa salaisesti yhä useampia ihmisiä lääkkeiden väärinkäytöllä. Tri. Wolfensberger väittää lujasti, että tämä käytäntö alkoi hiljaa Amerikassa 1980-luvun alussa.

Nyt, me pääsemme itse asiaan "kuolemanpaneeleista (Death Panels)". Aluksi, tutkikaamme kuolemanpaneeleita natsien lääketieteellisessä kansanmurhaohjelmassa:

** Toinen toimenpide oli pystyttää järjestelmä, joka näyttäisi oikeuttavan ja laillistavan tappamisen. Tämä toteutettiin helposti asettamalla tarkastusmenettely lääkäritoimikunnan avulla, jonka oletettiin varmistavan, ettei ketään tapettaisi ilman heidän [lääkärien] hyväksyntää. Kuitenkin, Lifton painokkaasti lausui, että tämä oli yksinkertaisesti temppu, koska toimikunta miehitettiin tarkoituksellisesti lääkäreillä, jotka oli määrätty aggressiivisesti viemään eutanasia-ohjelmaa eteenpäin. Yli 90%:lla kaikista tapauksista, jotka tulivat lääketieteellisten tarkastustoimikuntien eteen, suositeltiin eutanasiaa. Sen vuoksi, meidän pitäisi olla pelästyneitä lukemaan, tässä artikkelissa, että tämä N.H. -lakiesitys pystyttäisi "lääketieteen eettisen toimikunnan" päättämään siitä kunnioitettaisiinko tiettyä pyyntöä eutanasialle. (Lifton, "Nazi Doctors")

Uskomatonta kyllä, tämä uusi terveydenhuoltolaki perustaa vaikutusvaltaisen "Riippumattoman terveydenhuollon neuvoa-antavan lautakunnan". (Lue kaikki yksityiskohdat säädöksestä "Patient Protection and Affordable Care Act H.R. 3590" (Potilasturvan ja edullisen hoidon lakiasetus H.R. 3590))

Tämä uusi "Riippumaton terveydenhuollon neuvoa-antava lautakunta" tulee pystyttämään samantyyppisiä kuolemankomiteoita. Lainsäädännöllisellä asiakirjalla on jopa nimi sille: The "Expert Advisory Board" (Asiantunteva neuvoa-antava lautakunta). Tähän lääketieteen komiteaan viitataan monesti lain rungossa. Usko minua, vanhuksilta, parantumattomasti sairaalta, ja keltä tahansa muulta, jonka lääketieteellistä ja emotionaalista terveyden tilaa ei pidetä "elämän arvoisena", tullaan rutiininomaisesti epäämään terveydenhoito. Ja, kun he kuolevat, meidän johtajamme tulevat pitämään tätä kuolemantulvaa "hyödyllisenä kansanmurhana"!

Tässä kohtaa, jotkut teistä saattavat ajatella että nykyinen systeemi täysi-ikäisten eutanasiasta (avustettu itsemurha) on vain niille yksilöille, jotka pyytävät eutanasiaa; ei kukaan tappaisi ihmistä joka haluaisi elää. Taas, minä pyytäisin sinua vain olemaan petetyksi tulematta. Tri. Wolfensberger lausuu totuuden: kuoleman edesauttaminen on normaalisti niin vastenmielistä että, kun sinä näet yhden julkisen esimerkkitapauksen tästä, sinä voit olla varma siitä, että niinkin paljon kuin satakertaisesti on tapahtunut salaa. Myöskin, kun on saavutettu piste missä kuoleman edesauttamisen puoltajat painostavat julkista hyväksyntää tiettyjen olosuhteiden vallitessa, käytäntö on jo salaa kehittynyt pitkälle tämän pisteen toiselle puolelle. Muista että UMJ:llä on päämäärä maailman väestön pakollisesta supistamisesta kahdella kolmasosalla. Me olemme alkamassa nähdä koko jäävuoren muodon jos me vain tunnustamme sen.

Kääntäkäämme nyt huomiomme asiaankuuluvaan uutisjuttuun lääketieteellisessä julkaisussa.

UUTISKATSAUS: "Morning Read: In defense of death panels" (Aamulukemista: Kuolemanpaneelien puolustusrintamassa), Med-City News: Innovaatio, vaikutusvalta ja liiketoiminta Amerikan lääketieteellisissä suurkaupungeissa, by Brandon Glenn, 23.3.2010

"Puolustamassa ’kuolemanpaneeleita’: Sarah Palin-innoittunut ’kuolemanpaneeli’ -syytös oli kaikkialla uutisissa viime kesänä ja uhkasi suistaa terveysreformi-ponnistelut raiteiltaan. Reformin näyttäessä todennäköisesti menevän läpi, kuolemanpaneeli-kiista on tullut ja mennyt, ja se on hieman sääli, koska se merkitsee sitä, että amerikkalaiset menettivät mahdollisuuden saada aikaan vakava keskustelu lievittävästä hoidosta."

Tässä kohtaa, tämä keskustelu keskittyy myyttisen potilaan ympärille, joka kärsii parantumattomasta syövästä, ja pitäisi sallia menevän ikuisuuteen; mutta, hänen perheensä halusi ehdottomasti, että suunnattomia määriä rahaa kulutetaan pitkittämään hänen päiviään vain muutamilla. Lopulta, tämä potilas menehtyy väistämättömästi syöpään. Viittaus on se, että kaikki tämä raha joka kulutettiin, oli tarpeetonta, koska ei ollut olemassa lääketieteellistä toivoa pitää häntä elossa. Hänelle olisi pitänyt antaa lupa kuolla paljon aikaisemmin.

"Tri. Grumpy ja kollegat tapasivat naisen perheen, selittäen että kaikki hoito oli turhaa, ja kaikki mitä he tekivät, oli omaisen kärsimyksen pitkittämistä. Perhe viipymättä kertoi lääkäreille, että nämä olivat ’liian negatiivisia’ ja siirsivät naisen toiseen sairaalaan. Tuo yllyttää Tri. Grumpy’a kysymään joitakin vaikeita kysymyksiä, joihin kaivattuja vastauksia useimmat meistä pelkäävät kohdata:
Mutta kaiken kiistan vuoksi, joka lepää kuolemanpaneeli-fraasin yllä, kysy itseltäsi tätä -- ovatko ne niin kohtuuttomia? Tapauksessa kuin tämä, pitäisikö, sanokaamme, lautakunnan 3-5:een tutkinnon suorittanutta lääkäriä onkologiassa (syöpäsairauksia käsittelevä lääketieteen osa-alue), ilman mitään siteitä potilaaseen tai vakuutukseen, puolueettomasti tarkastaa data ja sanoa Stop tälle hulluudelle? Tai ehkäpä lisähoidon määrääminen olisi hyödyllistä?’"

Voitko nähdä identtisen polun, jota Amerikka etenee alaspäin, siihen mikä murhasi kymmeniä miljoonia "alempiarvoisia yksilöitä" Saksassa vuosina 1920-1945? Kuolemanpaneeleista Natsi-Saksassa on tullut kuolemanpaneeleita tämän päivän Amerikassa!

Tämä terveydenhuoltolaki on perustanut "Asiantuntevia neuvoa-antavia paneeleita (Expert Advisory Panels)", joiden tehtävä siinä tulee olemaan ehdotetun hoidon tarkka tutkiminen jokaisen henkilön kohdalla, jota pidetään "alempiarvoisena". Minkälaiset sairaudet voivat sysätä henkilön tähän kategoriaan? Toistakaamme lainaus Tri. Wolfensberger’iltä, edellä. Tämän lainauksen kertaaminen toista kertaa on hyvin tarkoituksenmukaista, sillä se liittyy hyvin meidän nykyiseen tilanteeseemme nyt kun Kansallinen terveydenhuoltolakiehdotus on hyväksytty laiksi.

Hänen kirjansa sivulla 62, jota on lainattu edellä, Tri. Wolfensberger toteaa:

"...todennäköisyys on suhteellisen suuri sille, että henkilöt jotka kärsivät moninaisista alentuneista tiloista eivät jää sairaalassa eloon -- vaikkakin heidän vaivansa ja/tai sairautensa on suhteellisen lievä. Monissa näyttämöissä Pohjois-Amerikassa, on vaarallista päästää sisään tyypilliseen yleissairaalaan lievästi kehitysvammaista henkilöä, joka on iältään yli 60 vuotta. Salaisesti, ja ilman asiaankuuluvaa sukulaisten osallistumista... kuolemaa-koskevat päätökset sellaisista yksilöistä saatetaan tehdä lääkintähenkilökunnan toimesta. Useimmiten, ainoa keino taata sellaisten kärsivien ihmisten turvallisuus sairaaloissa on asettaa heidän vuoteensa 24-tuntiseen ’vartiointiin’, perheenjäsenten, edunvalvojien, ystävien, yksityisten palveluhoitajien taholta -- jotka haluavat nähdä tuon henkilön elävän."

Natsien biolääketieteellinen visio

Nyt, tarkastelkaamme "biolääketieteellistä visiota", joka ajoi natsien kansanmurhakonetta ja mikä ajaa tätä nykyistä ObamaCare’a.

Läpi Liftonin kirjan, "The Nazi Doctors", me voimme nähdä että saksalaiset lääkärit vetosivat identtisiin tunteisiin eteenpäin ajavana voimana heidän murhanhimoisten tekojensa takana. Nämä tuntemukset olivat niin laajalle levinneitä, että Lifton sepitti termin kuvatakseen niitä:

"Nazi Biomedical Vision (Natsien biolääketieteellinen visio)". Tätä erikoista näkyä luonnehditaan oikeuttavaksi "kansanmurhaksi kansallisen ja rodullisen tervehtymisen keinona". Lifton oli yksinkertaisesti kauhistunut siitä, että lääkärit voisivat siten kumota normaalit termit parantamisesta ja tappamisesta ja näin oikeuttaa massamurhan. Hän totesi: "Tästä parantamisen ja tappamisen vaihtumisesta päinvastaiseksi tuli massamurhan tekemisen organisoiva periaate, ja minä aloin epäillä tuon vaihtumisen merkitystä muiden kansamurhamaisten projektien puolesta." (Korostus lisätty)

Kuinka normaalit ihmiset pystyisivät, joko Saksassa tai Amerikassa, saavuttamaan tämän pisteen missä he voisivat suvaita, tai aggressiivisesti toteuttaa, henkilöiden tappamista, joita pidetään alempiarvoisina? Me voimme löytää ehdottoman vastauksen kahdesta kohtaa, Raamatusta ja historiasta. Raamattu selvästi toteaa, että normaali ihmisen sydän on paha uskon tuolla puolen, ja että ihmistä ohjaa tämän maailman herra, joka on saatana. Yksi monista nimistä joita Jumala antaa saatanalle on murhaaja. Ei ollut mikään sattuma, että ihmisen ensimmäinen rikos toista ihmistä kohtaan oli murha. Amerikkalaiset ovat historiallisesti tarkastelleet murhaa poikkeavana vain koska meidän yhteiskuntaamme on ohjattu kristillisillä arvoilla. Jopa niihin ihmisiin, jotka eivät ole pelastuneita, on vaikutettu tällä standardilla. Heti kun yhteiskunta hylkää kristilliset perusnormit, ihmiset tuon yhteiskunnan sisällä alkavat hyväksyä jopa alkeellisimmat pahuuden arvot. Hylkääminen koskien murhan kieltoa on vain ilmeisempää raamatullisten standardien hylkäämistä, jota tapahtuu nopeassa tahdissa Amerikassa.

Historia myös opettaa meitä. Lifton jäljitti saksalaista taipumusta massamurhaan tunnistamalla tavallisen kadunmiehen tien erkanemisen Martti Lutherin kristillisestä traditiosta. Heti kun ihmiset hylkäsivät Jumalan, heistä tuli sitten alttiita valmennettavia kansanmurhaan. Tämä valmentaminen tapahtui kirjallisuudessa, kun muinaisista saksalaisista pohjoismaisen tietämyksen okkulttisista perinteistä tuli suosittua. Saksalaiset alkoivat täyttää mieliään lukemattomilla pohjoismaisten heimojen murha-, sota- ja noituustarinoilla. Nämä heimot olivat suuresti ihannoituja, uuden, pohjoismaisen soturin fyysisen valmentautumisen standardin saavuttaessa suunnatonta hyväksyntää ihmisten mielissä. Kuka tahansa joka ei ollut fyysisesti vahva, oli alempiarvoinen. Lopulta, saksalaiset alkoivat karistaa estoja pohjoismaisten heimojen okkulttisuskonnollisten uskomusten ja käytäntöjen varalta.

Tässä vaiheessa -- vuonna 1921 -- aika oli koittanut saksalaiselle saatanalliselle supermiehelle -- Adolf Hitlerille.

Aikana jolloin Hitler saapui näyttämölle, hän löysi Saksan kansalaiset valmiina viimeiseen vaiheeseen kovettunutta prosessia, ja Hitlerillä oli massamedia käytettävissä suorittamaan tehtävä. Propaganda-elokuvia tuotettiin esittäen parantumattomasti sairaita ihmisiä toivottomissa tilanteissa. Nämä ihmiset ’halusivat kuolla’, ja he anoivat lääkäreitään olemaan tarpeeksi "sääliviä" tappamaan heidät. Kohtaukset olivat niin havainnollisia ja vakuuttavia, että kukaan ei voisi kiistellä niitä vastaan näyttäytymättä tunteettomalta. Ei ainoastaan useimpia keskivertosaksalaisia esivalmennettu eutanasian hyväksymiseen, vaan useita satojatuhansia oli valmennettu olemaan teurastuksen aktiiviagentteja. Hitlerillä oli useiden satojentuhansien saksalaissotilaiden halukas osanotto kun hän toteutti hänen Lopullisen Ratkaisun Holokaustinsa. Kuinka tämä saattoi tapahtua? Asteittaisella näiden nuorten miesten mielten ja sielujen kovettamisella kun heistä kasvoi isoja massamedian kirjojen, aikakauslehtien, ja myöhemmin, elokuvien välityksellä.

Amerikkaa kovetetaan systemaattisesti nykypäivänä. Päivittäisissä uutisissamme (Daily News Updates), me olemme postittaneet viimeaikaisia artikkeleita samanlaisessa sävyssä, kuvaamalla ihmisiä, joiden tilanne oli niin kauhistuttava, että normaalisti ajattelevien ihmisten pitäisi nähdä välttämättömyytenä sallia heidän kuolla. Ja, mitä jos he eivät kuole omasta tahdostaan? Saksalaisten esimerkki osoittaa, että hallinto alkaa tehdä noita kuolemandiili-päätöksiä kärsivän potilaan puolesta.

Ja, nyt, meillä on hyvin liberaali hallinto, joka on juuri hyväksynyt massiivisen terveydenhuoltolain valtuutuksen, johon käytännössä kaikki amerikkalaiset osallistuvat. Kun aika kuluu, me voimme olla varmoja siitä, että tätä terveydenhuoltolakia tullaan asteittain muokkaamaan pisteeseen missä miljoonia ’alempiarvoisia’ ihmisiä kuolee lääkehoidon tarkoituksellisen väärinkäytön tai positiivisen lääkehoidon kieltämisen johdosta. Ja, uhrien omaisille tullaan antamaan virallinen dokumentti, joka listaa väärän syyn kuolemalle, aivan kuten Natsi-Saksassa.

Muista tämä todellisuus: tätä terveydenhuoltolakia EI ole järjestetty myötätuntoista terveydenhoitoa varten jokaiselle kansalaiselle; pikemmin, tämä laki on suunniteltu kiristämään hallituksen valvontaa jokaisen kansalaisen suhteen kehdosta hautaan. Jokainen diktatorinen hallinto kaipaa tällaista "kehdosta hautaan" valvontaa heidän kansalaistensa jokaisen yksilön ylle. Tämä Kansallinen terveydenhuoltolaki tulee lopulta järjestämään juuri tuonkaltaisen kontrollin.

Voitko kuvitella hallitusta, joka pitää kurissa ihmisiä, jotka saattaisivat ajatella että mikä tahansa erimielisyys heillä onkaan diktatuurihallinnon kanssa, voisi johtaa heidän lääketieteelliseen kuolemaansa? Ihmiset olisivat peloissaan mennessään sairaalaan rutiiniasian vuoksi, peloissaan että heidät voitaisiin tappaa lääkeaineiden väärinkäytön kautta ja he varmasti pelkäisivät saavansa rukkaset valtion kontrolloimalta "Asiantuntevalta neuvoa-antavalta paneelilta" mitä tulee hengenpelastusmenettelyyn.

Itse asiassa, tämä terveydenhuoltolaki on merkkinä siitä, että suunniteltu absoluuttinen diktatuuri on tulossa ja on lähempänä kuin useimmat haluaisivat ajatellakaan!

Tämä on lopputulos totuudesta miksi Amerikalla on nyt massiivinen Kansallinen terveydenhuoltolaki.

Pelätty natsisusi on tullut takaisin ja se on antanut meille Kansallisen terveydenhuoltolain.

Voiko Antikristuksen ilmestyminen olla enää kaukana?

---------------------------------

Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.

Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.

Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt.

Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa.

Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156

Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille.

Tämä on Cutting Edge ministeriön artikkeli numero 2412Kääntäjä: Olli


Takaisin