R.F.I.D. -tunnistusmenetelmän käyttö on leviämässä kaikkialle läntiseen yhteiskuntaan!


Alaotsikko: Koska R.F.I.D. on "pedon merkin" edelläkävijä, meidän pitäisi odottaa että sen käyttö lisääntyisi dramaattisesti vuosina juuri ennen Antikristuksen ja väärän profeetan ilmestymistä. Kun väärä profeetta pakottaa kaikki ottamaan "merkin", ihmisiä on etukäteen valmennettu hyväksymään se koska he ovat tottuneet samankaltaiseen laitteeseen.

Tuota laajaa käyttöä tapahtuu parhaillaan, asettaen näyttämön "pedon merkille".

Uusi maailmanjärjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun sinä kerran tulet ymmärtämään, mikä tämä "Uusi maailmanjärjestys" todella on ja kuinka sitä asteittain valmistellaan, sinun on mahdollista nähdä sen kehittyminen päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi.

Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla.


OLET NYT TERÄNSUULLA

Copyright © 2008 Cutting Edge Ministries. All rights reserved.

Raamatun "pedon merkki" on tietokonesirujen istuttamista ihon alle koskien kaikkia ihmisiä!! Tapahtumat joista meidän nykyiset uutisemme koostuvat ovat valmentamassa ihmisiä hyväksymään idean pedon merkistä, josta Raamattu ennustaa Ilmestyskirjan luvussa 13:16-18, jota ilman kukaan ei voi ostaa eikä myydä Antikristuksen hallituskauden aikana. Koska eurooppalaisia ja amerikkalaisia ihmisiä on aina järkytetty tällä käsitteellä, intensiivinen valmentaminen juuri ennen sen toteutusta on ehdottoman ratkaisevaa.

Onneksi, on olemassa varma, oikeaksi osoitettu tekniikka joka valmentaa ihmisiä ovelasti, aikajakson läpi, ja joka työskentelee näkymättömästi. Tämän prosessin uhri yksinkertaisesti ei tiedä että heitä on valmennettu, ja kun he tulevat edeltämäärättyyn mielentilaan, he eivät tiedä että heitä on koulutettu. Pikemmin, henkilö uskoo vilpittömästi että he tulivat tähän uuteen uskomukseen tai arvojärjestelmään omakohtaisesti, heidän oman ajatteluprosessinsa kautta. He jopa tulevat ponnekkaasti puolustamaan heidän uutta asennettaan ainoana johtopäätöksenään!

Me olemme jo puhuneet tästä prosessista osittain, uutisessa NEWS1055, ja useissa radio-ohjelmissa. Tätä salakavalaa valmentamisprosessia kutsutaan "Kuusivaiheiseksi asenteenmuokkaus-suunnitelmaksi".

Me rohkaisemme sinua lataamaan nämä radiosaarnat, yhtä hyvin, niin että sinä voit perusteellisesti ymmärtää mitä täällä, ja muualla meidän yhteiskunnassamme on tapahtumassa.

Tämä valmentamisprosessi toimii seuraavasti:

Vaihe 1. Jotkut toimivat niin hyökkäävästi että siitä hädin tuskin voidaan keskustella julkisesti ilman että sitä kannatetaan KUNNIOITETUN asiantuntijan taholta ARVOSTETULLA foorumilla.

Vaihe 2. Aluksi, yleisöä järkytetään, sitten raivostutetaan.

Vaihe 3. Mutta, SIITÄ TOSIASIASTA että sellaisesta asiasta voitaisiin keskustella julkisesti, tulee keskustelun AIHE. Toisin sanoen, keskustelun painopistettä siirretään, keskustelun faktoista siihen tosiasiaan että "emmekö ole ylpeitä itsestämme siinä että me jopa voimme keskustella tästä aiheesta julkisesti?"

Vaihe 4. Prosessissa, shokeeraavan aiheen pelkkä toisto keskustelun aikana asteittain laimentaa sen merkitystä.

Vaihe 5. Ihmiset eivät sitten enää järkyty aiheesta.

Vaihe 6. Eivät enää raivostuneina, ihmiset aloittavat mielipiteiden vaihdon tasoittaakseen äärimmäisyyttä; tai, he hyväksyvät perusteen, vaatia, sen sijaan, keinoja sen SAAVUTTAMISEKSI.

Meidän yhteiskuntamme on jo astunut sisälle vaiheeseen 6, kun niin monet ihmiset ovat tulleet niin totutetuiksi käsitykseen että R.F.I.D. sirujen käyttö on yksinkertaisesti leviämässä halki länsimaisen sivilisaation laajan kirjon. Katsokaamme nyt joitakin tapoja miten tämä leviäminen on tapahtumassa.

UUTISKATSAUS: "RFID markkinat saavuttavat 9,7 miljardin dollarin tason vuoteen 2013 mennessä", Computer World, 21. toukokuuta 2008, http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&taxonomyName=development&articleId=9087760&taxonomyId=11%2B%22src=kc_top.

"Radiotaajuustunnistuksen (RFID, radio frequency identification) liikealan pitäisi nähdä kaksinkertaisia kasvulukuja useiden seuraavien vuosien aikana, johtaen 9,7 miljardin dollarin markkinoihin vuoteen 2013 mennessä... ABI Research (http://www.abiresearch.com/home.jsp) Oyster Bayssa, New Yorkissa, ennusti että RFID markkinat kokevat 15%:n vuotuisen kasvuasteen seuraavalle viiden vuoden aikaperiodille."

"'Nämä luvut korostavat RFID markkinoita jotka ovat kasvamassa vahvasti', sanoi ABI analyytikko Michael Liard lausunnossaan. 'Halki kaikkien RFID teknologian tuoteluokkien ja -makujen, markkinat kehittyvät alati positiivisesti. Me näimme vahvan loppuvuoden 2007, mikä jatkui terveelliseen ensimmäiseen neljännekseen vuonna 2008.'"

"Jättiläisten kuten Airbus ja Wal-Mart taustatuella, myynnin odotetaan kasvavan 15% vuosittain."

"...Wisconsin-Madisonin yliopiston tutkijat ilmoittivat helmikuussa että he toivoivat käyttävänsä RFID teknologiaa luodakseen keinon jäljittää paremmin verivarastoja ympäri maailman. Parantunut seuranta voisi johtaa parempaan hoitoon ja harvempiin tapauksiin koskien potilaita jotka vastaanottavat väärää verta."

Tämä valmentautumisvaihe, väistämättä, saavuttaa lähes jokaisen yhteiskuntamme nurkan ja kolon.
"'Tulevaisuudessa RFID markkinoiden kasvu tulee monista lähteistä ja sovelluksista', sanoi Liard. Hän mainitsi ainutlaatuisia suoramarkkinoinnin sovelluksia, 'noista sellaisia, kuten omaisuuden seurantaa, turvallisuus/kulkulupa kontrollointia ja jakeluketjun hallintaa...'"
Käyttämällä RFID seurantaa pidetään läheisesti silmällä sairaalatarvikkeita johon viitattiin, edellä, mutta tämä seuraava uutisjuttu vie sovelluksen vielä pidemmälle.

UUTISKATSAUS: "VeriChip käynnistää terveydenhoidon tiedonsiirtojärjestelmän (Health Link System) mullistaen tulevaisuuden ensiapuhoidon", RFID Solutions Online, 29. huhtikuuta 2008, http://www.rfidsolutionsonline.com/article.mvc/Implanted-RFID-Tags-Healthcare-0001?VNETCOOKIE=NO.

"Suur-Palm Beachin alueen asukkaat voivat nyt pitää parempaa kontrollia heidän henkilökohtaisesta terveydenhoidostaan rekisteröitymällä terveydenhoitolinkkiin (Health Link), vallankumouksellinen biolääketieteellinen teknologia jota parhaillaan esitellään Delray Beachin VeriChip Corporationin toimesta, yhteistyössä 16:sta alueellisen sairaalan kanssa, käsittäen Bethesdan sairaanhoitopiirin, Laupias Samarilaisen sairaanhoitokeskuksen, JFK:n sairaanhoitokeskuksen, Jupiter sairaanhoitokeskuksen ja Pyhän Marian sairaanhoitokeskuksen."
Nämä sairaalat jotka lueteltiin tässä, ovat hyvin vaikutusvaltaisia koko sairaanhoitojärjestelmässä. Sen vuoksi, heidän päätöksensä käyttää RFID teknologiaa tulee kantamaan suurta painoarvoa muun sairaanhoitoinstituution rinnalla.
"Health Link kytkee henkilön hänen (his or her) henkilökohtaiseen terveysrekisteriinsä, sallien ensiapuhuoneen lääkärien ja hoitajien välittömän pääsyn noihin rekistereihin ensiavun aikana. Tämä mahdollistaa palvelevan sairaanhoitotiimin hoitaa potilasta nopeammin, huolellisemmin ja turvallisemmin. Lisäksi helpottamalla välitöntä pääsyä potilaan elintärkeään terveysdataan, ensiapua koskevaa tietoa myös hankitaan, tarjoten suurempaa mielenrauhaa Health Linkin jäsenelle, hänen (his or her) perheelle ja avunantajille."
Nyt, kenkä todella putoaa jalasta koskien tätä ensiluokkaista teknologiaa.
"Health Link vaatii istutusohjelmaa mukanaolijoille hyvin pienen mikrosirun (kooltaan yhtä suuri kuin riisinjyvä) kanssa joka istutetaan aivan ihon alle oikean käsivarren taakse yläosaan. Health Link mikrosiru sisältää 16-numeroisen tunnistusluvun joka, kun skannataan Health Link lukijan avulla, tarjoaa turvallisen yhteyden yksityiseen, keskusyksikön valvonnassa olevaan (online) tietokantaan joka paljastaa potilaan henkilökohtaiset terveysrekisterit ja ensiapua koskevan informaation. Mitään muuta tietoa ei sisällytetä mikrosiruun. Heti kun Health Link mikrosiru on istutettu, sitä ei voi hukata eikä varastaa."
Voiko kristityt osallistua tämänkaltaiseen järjestelmään? Vaikka tämä RFID teknologia ei ole Raamatun "pedon merkki" koskien Ilmestyskirjan lukua 13:16-18, minun henkilökohtainen tuntemukseni on että kukaan henkilö ei tule istuttamaan mikrosirua minun ihoni alle! Tuo on liian lähellä lopullista "pedon merkki" -sirua minun mielestäni!

Laivakuljetus-liikealat ovat ryhtymässä toimeen!

UUTISKATSAUS: "RFID koordinoi rahtitavaraa italialaisella satama-alueella", RFID News, 21. toukokuuta 2008, http://www.rfidnews.org/news/2008/05/21/rfid-coordinating-cargo-in-italian-port-region/.

"Regione Friuli Venezia Giulian, Italian autonomisen alueen, kuljetusministeriö, on vihkinyt SEC [Safe and Efficient Cargo (turvallinen ja tehokas rahti)] -projektin valvomaan tavaroiden virtaa Triesten satamakaupungin ympärillä. Projektia, jota johdetaan italialaisten järjestelmien yhdistäjän Insielin toimesta, käyttää RFID teknologiaa koordinoimaan rahtitavaraan liittyvää liikenteen virtaa satama-alueen ympärillä. RFID-varustettuja rahtikuormureita tarkkaillaan lukijoilla jotka on sijoitettu kolmeen avainpaikkaan sataman infrastruktuurissa, mahdollistaen järjestelmäoperaattoreiden tahdistaa rahdin kuljetukset, satama- ja merenkulkuterminaalien toiminnot. Informaatiota käytetään supistamaan tarpeetonta kuorma-autoliikennettä, vähentäen näin saastuttamista. Lisäksi, laivaanlastauksen odotusaikoja vähennetään, turvallisuustasoja lisätään jäljittämällä jokainen ajoneuvo ja laskemalla lopetus- ja siirtoaika, sekä paperityötä vähennetään kiitos automatisoinnin jaetussa asiakirjojen käsittelyssä."
Vuosikymmenen sisällä -- jos Herra viipyy -- miljoonat liikealat ympäri maailman aikovat käyttää RFID teknologiaa juuri kuvaillulla tavalla, edellä.

Pystytkö näkemään kuinka tämänkaltainen toiminta on nyt valmentamassa kaikkia ihmisiä maailmassa hyväksymään lopullinen istutettava mikrosiru -- pedon merkki?

Jopa autokauppias käyttää RFID:tä!

UUTISKATSAUS: "Yhdentymistarina: RFID keskeyttää varkauden Toronton automyymälässä", RFID Solutions, 22. toukokuuta 2008, http://www.rfidsolutionsonline.com/article.mvc/RFID-Halts-Auto-Theft-0002?VNETCOOKIE=NO.

"Automyymälä Torontossa käyttää turvajärjestelmää joka estää sen ylellisyystuotteiden, huippuhintaisten autojen varastamisen hälyttämällä virastohallinnan kun avainta ei ole palautettu seuraten sen siirtämistä turvakotelosta autokaupassa. Järjestelmä, jonka on toimittanut AVS Key and Inventory Solutions Inc., käyttää hyväkseen Ship2Save:n RFID -järjestelmää joka sisältää Impinj RFID -kuulustelijat (interrogators), -antennit, ja -rekisterikilvet, ja joka rakennetaan Microsoft BizTalk -ohjelman perustalle. Turvallisuuspyrkimysten vuoksi, automyymälä on vaatinut pysyä nimettömänä."
Olen varma että voisit ajatella monia muitakin "hyötyjä" joita tietokonesirusysteemi, joka on istutettu ihon alle, saattaisi tuoda meidän talouteemme, muuta kuin mitä minä olen luetellut edellä. Mutta, huomaa minun sanani, seuraavat muutamat vuodet tuovat suunnatonta määrää valmennusta, saadakseen ihmiset hyväksymään konseptin siruistutuksesta. Ajankohtana jolloin UMJ:n johtajat ovat valmiita siruttamaan koko väestön, suuri enemmistö tulee innokkaasti hyväksymään sen.

Kirjaimellisesti, kukaan ei voisi ostaa tai myydä elleivät he omista tätä tietokonesirua! Mutta, Jumalalla on mitä ankarimpia varoituksia tätä historiallisesti ainutlaatuista tapahtumaa vastaan. Tarkistakaamme lyhyesti Hänen varoituksensa. Ensiksi, Ilmestyskirjan luvussa 13:16-18, Jumala antaa meille tämän profetian: "Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi. [666]"

Sitten, Ilmestyskirjan luvussa 14:9-11, Jumala ilmaisee ikuisen kadotustuomion (hengellinen kuolema) kaikille ihmisille jotka hyväksyvät tämän ihoistutuksen, jota ilman kukaan ei voisi ostaa tai myydä: "Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: 'Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin.'"

Kahdesti taas, myöhemmin Ilmestyskirjassa, Jumala puhuu ikuisesta rangaistuksesta kaikille jotka hyväksyvät tämän istuttamisen (Ilm. 19:20-21). Sitten Ilmestyskirjan luvussa 20:4, me näemme suuren palkinnon jonka jokainen saa joka kieltäytyy hyväksymästä tätä istutusta, koska he olivat uudestisyntyneitä Jeesuksen Kristuksen kautta: "Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta."

Mutta, nyt, monet teistä saattaisivat sanoa että, jos Jumala olisi todellinen ja oikeudenmukainen, Hän ei voisi tuomita ihmisiä joita oli petetty hyväksymään tämä ihonalainen istutus, ollessaan vakuuttuneita siitä että se olisi taloudellisesti hyödyllistä. Ja, sinä olet ehdottomasti oikeassa. Sanamuotoa Jumala käytetään näissä tekstikatkelmissa tekemään se täysin selväksi että Hän vertaa tämän ihonalaisen istutuksen hyväksymistä Antikristuksen palvontaan Jumalana; sen tähden, nuo jotka osoittavat heidän lojaalisuutensa ja palvontansa Antikristusta kohtaan hyväksymällä ihoistutuksen, syyllistyvät suurimman väärän Jumalan palvomiseen jota maailma on koskaan nähnyt. [Vrt. Nokia-yhtiön palvonta Jumalana, yms. Suom. huom.]

Jumalaa varten ollakseen todellinen ja oikeudenmukainen, Hänen täytyy varmistaa että ihmiset ovat tietoisia siitä että he ovat tekemässä juuri sellaista hengellistä päätöstä kun he hyväksyvät tämän istuttamisen. Ja, muodon vuoksi, New Age -kirjoitukset tekevät täysin selväksi että Antikristus tulee esittelemään tämän istuttamisen ihmisille hengellisessä kontekstissa. Ihmiset tulevat tietämään että he ovat tekemässä hengellistä päätöstä!!

Pian sen jälkeen kun Antikristus tulee esiin, Uuden maailmanjärjestyksen suunnitelma vaatii globaalia "maailmanlaajuista luciferistista vihkimistä", jossa jokainen mies, nainen, ja lapsi pakotetaan vannomaan heidän hengellistä uskollisuuttaan Maitreya-kristukselle, tai muuten kärsivät marttyyrikuoleman. Heti kun kukin henkilö vannoo uskollisuuttaan kristukselle, tunnistaen hänet Jumalana, heiltä tullaan vaatimaan tietokonesirun ottamista ihon alle.

Tämä on UMJ:n suunnitelma, ja se hyvin läheisesti muistuttaa Raamatun profetiaa! Henkilö tietää että hän on tekemässä hengellistä päätöstä kristukselle [Antikristus] kun hän ottaa tämän ihonalaisen istutuksen. Tämän yksinkertaisesti täytyy olla näin, kahdesta syystä:

1. Jumala on oikeudenmukainen. Hän on sanonut että tämän "pedon merkin" ottaminen on hengellistä palvontaa, ja että jokainen henkilö tullaan oikeutetusti tuomitsemaan kadotukseen joka ottaa tämän istutuksen.

2. Saatana epätoivoisesti haluaa koko ihmiskunnan palvovan häntä, hänen miehensä kautta, Antikristuksen. Saatana haluaa jokaisen Maapallolla ymmärtävän että he ovat tekemässä hengellistä päätöstä palvoa häntä, kun he ottavat tämän merkin. [Vrt. Lordin valinta Suomen euroviisuedustajaksi v. 2006, Suom. huom.]

Nyt, edeltävä valmentautuminen vain tekee tämän päätöksen helpommin puolustettavaksi ihmisten mielissä, eli helpompaa ihmisille päättää ottaa tämä heidän Antikristuksen palvontansa tunnusmerkki. [Vrt. pirunsarvet -käsimerkki esim. Lordin yhteydessä, Suom. huom.] Muista ihmisten valtavan enemmistön mieliala tällaisena aikana: he tulevat ehdottomasti rakastumaan kristukseen. [Vrt. enkelin kielin puhuva Leo Meller uskovien keskuudessa, Suom. huom.] Ilmestyskirjan luvussa 13:1-11, Jumala kertoo edeltä Antikristuksen ilmestymisen, nousten suuressa voimassa, ilmeisen mahtavien ihmeiden kera, sisältäen silminnähtävän kyvyn nousta uudelleen kuolleista (jae 3). "Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa." Tämä sana, "ihmetellen", kirjaimellisesti tarkoittaa "hämmästystä" tai "ihailua". Joten, tänä luciferistisen vihkimisen aikana, suunnaton enemmistö maailman ihmisiä tulee lankeamaan kaikkialla Antikristuksen palvontaan. Edeltävä valmentautuminen, jota me olemme nyt näkemässä, vain tekee sen helpommaksi jokaiselle ottaa tämä ihonalainen istutus.

Jokainen joka kieltäytyy ottamasta tätä istutusta, tullaan välittömästi tappamaan, taas juuri kuten Kirjoitukset ennustavat. Mutta, jokainen joka ottaa sen, välittömästi sinetöi kohtalonsa, ikuisesti. Niin pitkälle kuin minä pystyn ymmärtämään, tämä teko peruuttamattomasti sinetöi tuon henkilön kohtalon helvetissä. Kirjoituksissa, lainaus edellä, Jumala sanoo että "jokainen" joka ottaa tämän "merkin", tuomitaan kadotukseen. Kukaan henkilö ei voi muuttaa mieltään (his or her) sen jälkeen kun hän on vastaanottanut tämän istutuksen, ja saada anteeksiantoa Jumalalta! Joten, jos sinä et ole pelastettu kun tämä luciferistinen vihkiminen tapahtuu, ole hyvin, hyvin huolellinen olemaan hyväksymättä tätä ihonalaista istutusta, sillä tämä on kirjaimellisesti kaikkein tärkein päätös jonka sinä teet sinun ikuisuuselämääsi silmällä pitäen! Kuitenkin, minun tarvitsee painottaa että sinä et tule pelastumaan vain ja ainoastaan kieltäytymällä ottamasta tätä merkkiä. Ainoa tapa jolla sinä pelastut, on tulemalla "uudestisyntyneeksi" Jeesuksen Kristuksen Golgatalla vuodatetun veren kautta. Muutoin, kun sinut tapetaan koska sinä kieltäydyt ottamasta Antikristuksen implanttia, sinä menet helvettiin anteeksiantamattomien syntiesi vuoksi. Mutta, valtava iankaikkinen palkinto odottaa henkilöä joka on uudestisyntynyt, ja joka kieltäytyy Antikristuksen istutuksesta. Kun hänet (he or she) tapetaan, hänen iankaikkinen palkintonsa tulee olemaan suunnaton, totisesti!!

Suomentajan kommentti: Tämä oli hyvin selventävä kannanotto Cutting Edgeltä sanoa, että pelkkä pedon merkistä kieltäytyminen ei automaattisesti pelasta ketään vaikka joutuisi tapettavaksi. Tosin voisi ajatella, että täytyy olla jonkin verran uskoa Jumalan Sanaan, jotta olisi voimaa kieltäytyä tästä merkistä jota seuraa marttyyrikuolema. Kuitenkin olen kuullut monien pakanoiden, jotka ovat lähellä ateisteja, sanovan etteivät he ota merkkiä missään tapauksessa. Tämä on siis yhtä tyhjän kanssa jos ei ole uskoa Jeesukseen. Tällainen henkilö vain nopeuttaa helvettiin joutumistaan kun jumalattomana kokee ennenaikaisen kuoleman. Paholainen nauraa.

Pasin kommentti: Parempi kuitenkin mennä helvettiin ilman pedon merkkiä kuin pedon merkin kanssa!

Meidän massamedia on aloittanut rummuttavan valmentamisen saada ihmiset vakuuttuneiksi kaikista luontaisista eduista tämän ihonalaisen istutuksen hyväksymisessä. Minä voin vain nähdä tämän kehityksen ennakoivan pikaista Antikristuksen ilmestymistä!!

Tämä on vain vielä yksi "aikainmerkki", että ahdistuksen ajan alku on hyvin, hyvin lähellä. Jeesus kertoi meille: "Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä." (Luuk. 21:28) Nosta katseesi ylös kristitty, sillä sinun Vapahtajasi on tulossa! [Nyt ei ole varaa olla tyhmä neitsyt. Suom. huom.]

Mutta, jos sinä et ole "uudestisyntynyt", tai jos sinä olet nimellinen, penseä kristitty, sinulla on kaikki syy olla pelästynyt, sillä maailma on astumaisillaan mitä hirvittävimpään ajanjaksoon historiassa! Sinun täytyy tulla hengellisesti valmiiksi! Sinun täytyy tähdentää tätä todellisuutta perheesi ylle! Tämä on syy tälle ministeriölle, mahdollistaa sinut aluksi ymmärtämään vaara joka kohtaa sinua, ja sitten auttaa sinua kehittämään strategioita varoittamaan ja suojelemaan rakkaimpiasi. Heti kun sinä olet tullut läpikotaisin koulutetuksi, sinä voit myös käyttää sinun tietämystäsi keinona avata ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen pystynyt käyttämään tätä tietoa monta kertaa, ja olen nähnyt ihmisten tulevan Jeesuksen Kristuksen tykö tämän tuloksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikaa jolloin me voimme saavuttaa monia sieluja Jeesukselle Kristukselle, muuttaen ikuisuuden erilaiseksi.

Jos sinä et ole uudestisyntynyt, minä rohkaisen sinua, joko lähettämään sähköpostia minulle niin voimme jutella, tai menemään fundamentalistiseen Raamattu-uskovaan seurakuntaa alueellasi (me voimme auttaa sinua löytämään sellaisen), missä joku voi näyttää sinulle siunatun, ja helpon, raamatullisen tavan jossa sinä synnyt uudelleen. Muista Jeesuksen sanat: "Sinun täytyy syntyä uudesti..." (Joh. 3:3-7)

Jos olet ollut siunattu tämän ministeriön kautta, joka yrittää valistaa ja varoittaa ihmisiä, niin että he voivat nähdä tulevan Uuden maailmanjärjestyksen -- Antikristuksen valtakunnan -- heidän päivittäisissä uutisissaan, niin sitten me tarvitsemme sinun tukeasi pysyäksemme Internetissä.

Miekka on tulossa, ja tulossa sekä äkisti että suunnattomalla voimalla. Mutta, suurin osa ihmisistä, käsittäen enimmän osan kristityistä, eivät näe että se on tulossa.

---------------------------------

Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.

Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.

Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt.

Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa.

Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156

Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille.

Tämä on Cutting Edge Ministeriön artikkeli numero 2292Käännetty Cutting Edge Ministeriön suostumuksella.

Kääntäjä: Olli R. -- "nokialainen"


Takaisin