Tutisemassa kahden profetian välissä!


Alaotsikko: Tänään, maailma seisoo tutisemassa kahden profetian välissä -- yksi on jo toteutunut, toinen odottaa pikaista toteutumistaan. Tapahtumat ovat käymässä jännittäviksi jos sinä luotat Herraan Jeesukseen Kristukseen.

Uusi maailmanjärjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun sinä kerran tulet ymmärtämään, mikä tämä "Uusi maailmanjärjestys" todella on ja kuinka sitä asteittain valmistellaan, sinun on mahdollista nähdä sen kehittyminen päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi.

Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla.


Sinä olet nyt

Cutting Edge -työryhmässä


Hätkähdyttävä Antikristus-profetia -- järjestys
"Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä; sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli kymmenen sarvea. Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ja kolme edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui."
Sitten kun sinä ymmärrät tämän profetian merkityksen, sinä ymmärrät että me olemme todistaneet profetian numero 1 toteutumisen ja seisomme tutisemassa odottaessamme profetian numero 2 toteutumista.

Profeetta Daniel näki profeetallisen unen joka koski Antikristuksen ilmestymistä aivan aikojen lopussa. Yhdenmukaisena muiden profetioiden kanssa, Jumala kertoo että maailman kansakunnat uudelleen järjestellään kymmeneksi supervaltioksi joita jokaista hallitsee yksi kuningas. Me näemme tämän profetian olevan yhteneväinen alla olevien raamatunkohtien kanssa:

  1. Daniel 2:28-43 -- Viimeisen valtakunnan organisointi kymmeneen kansakuntaan: tätä symboloi kuvapatsaan kuvapatsaan kymmenen varvasta.

  2. Ilm. 17:12-17 -- Jumala kertoo että nämä kymmenen viimeistä kuningasta vihaavat uskonnollista porttoa, mutta he toimivat yhteistyössä tuodakseen Antikristuksen.

  3. Ilm. 13:1 -- Jumala kertoo että pedolla (Antikristuksella) on kymmenen sarvea ja seitsemän päätä.

  4. Daniel 7:20 -- Jumala selittää Danielille että nämä kolme supervaltiota jotka tuhotaan jakeissa 7-8 kukistuvat seurauksena Antikristuksen saapumisesta.
Nyt, salli meidän palata Daniel 7:7-8:een jotta näkisimme kolme Antikristuksen ilmestymiseen liittyvää profetiaa. Tämä profetia on ainoa koko Raamatussa jossa esitellään tarkka aikajärjestys jonka perusteella Raamattunsa tuntevat voivat tietää että Antikristuksen ilmestyminen on lähellä. Sinä tulet ymmärtämään että me seisomme profetioiden 1 ja 2 välimaastossa.

Profetia 1 -- "Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli kymmenen sarvea." Maailma uudelleen organisoidaan kymmeneen kansakuntaan, jokaisella oma johtajansa.

Profetia 2 -- "Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä..." Tämä pieni sarvi, tämä yhdestoista sarvi on Antikristus. Nyt sinä tiedät miksi satanistit ovat kuvanneet tulevaa johtajaansa numerolla 11 sekä sen kerrannaisluvuilla. Huomaa myös että tämä profetia ei vaadi, että yleisö tietäisi sen keitä nämä kymmenen kuningasta ovat, myöskään se ei sano että nämä kuninkaat olisivat poliittisia. Totisesti, tämä Raamatun jae ei sulje pois sitä mahdollisuutta etteivätkö nämä olisi näkymättömiä okkultistisia johtajia jotka Antikristus myöhemmin nimittää.

Profetia 3 -- "...ja kolme edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä." Kolme alkuperäisestä kymmenestä kansakunnasta tuhotaan täysin. Tämä profetia toistuu jakeessa 20: "...sekä pedon pään kymmenestä sarvesta ynnä siitä sarvesta, joka puhkesi ja jonka edestä kolme putosi..." Tämä jae paljastaa, että Antikristuksella on sormensa pelissä näiden kolmen kansakunnan sekä niiden kuninkaiden tuhoamisessa. Silloin kun Antikristus lopulta "vahvistaa liiton" Israelin kanssa (Daniel 9:27), hän aloittaa seitsenvuotisen virkakautensa vain seitsemän kansakunnan kanssa.

Oletko sinä tietoinen siitä että maailman valtiot järjestettiin kymmeneen taloudelliseen kansakuntaan 31.12.1992 sekä vuoden 1998 lopulla? Oletko sinä tietoinen siitä että NAFTA on kansakunta numero 1 tässä prosessissa? Salli meidän tutkia tosiseikat.

Uuden maailmanjärjestyksen suunnitelma luoda kymmenen super-kansakuntaa

Vuonna 1957 Alice Bailey, josta tuli myöhemmin Teosofisen seuran johtaja, kirjoitti kokoelmassaan "The Externalisation of The Hierarchy", että ensin maailma täytyy organisoida "vaikutuspiireihin" (=Spheres of Influence) ennenkuin se voitaisiin organisoida maailmanhallitukseksi (s. 209). Hän teki hyvin selväksi että tämä globaali uudelleen organisointi ei noudattaisi kansallisia rajoja vaan olisi täysin erilainen organisaatio. Kuuntele:

"Kansallisista rajoista sekä vaikutuspiireistä sopiminen tulee olemaan äärimmäisen vaikeaa. Painotus menneisiin historiallisiin rajoihin määräävänä tekijänä on edelleen vaarana. Viisaat ja hitaat toimenpiteet ovat tarpeellisia... Se ei ole kansallisten maamerkkien palauttaminen joka on toivottavaa, vaan kansallisten ja rodullisten vaikutuspiirien tämänhetkisen tilanteen mukaan." [Kirjoitettu syyskuussa vuonna 1938].
Bailey ei kerro kuinka monta "vaikutuspiiriä" luotaisiin, mutta hänen suunnitelmansa herätettiin henkiin vuonna 1974 New Age -kirjailijoiden Mihajlo Mesarovicin ja Eduard Prestelin toimesta jotka kirjoittivat kirjan "Mankind At The Turning Point" (=Ihmiskunta käännekohdassa). He kirjoittivat että maailma uudelleen organisoitaisiin kymmeneen super-kansakuntaan jotka on lueteltu alla. Huomioi, että jokainen näistä valtiosta on luotu vaikutuspiiriksi.

1. Pohjois-Amerikka
2. Länsi-Eurooppa
3. Japani
4. Austarlia, Etelä-Afrikka sekä muut markkinatalousmaat
5. Itä-Eurooppa + Venäjä
6. Latinalainen Amerikka
7. Pohjois-Afrikka ja Lähi-Itä
8. Trooppinen Afrikka
9. Etelä- ja kaakkois-Aasia 10. Kiina

Muista että tämä Uuden maailmanjärjestyksen suunnitelma julkaistiin vuonna 1974. Pidä tämä ajankohta mielessäsi, sillä se on hyvin tärkeä. Kysymys kuuluu: "Miksi okkultistiset johtajat valitsivat kansakuntien määräksi kymmenen?"

Vastaus löytyy okkultistien hengellisistä uskomuksista. He uskovat että ihmisestä tulee hengellisesti täydellinen kun hän käy läpi "valaistumisprosessin" perehtymällä "salaisen tiedon" (okkultismin) opiskeluun. Sitten kun ihminen on täysin valmis, hänet kuvataan seisomassa -- vapaana -- maailmansa vieressä. Tätä täydellistä ihmistä kuvaa numero 1 kun taas maailma tunnetaan kehänä seinällä (numero nolla). Täten luku 10 muodostaa kuvan täydelliseksi tulleesta ihmisestä joka seisoo erillään maailmastaan. Täten, luku 10 on hyvin tärkeä okkultisteilla.

Kaikkein tärkein osa tätä luvun 10 symbolia on tyhjä tila tämän täydelliseksi tulleen ihmisen ja hänen maailmansa välissä. Toisin sanoen, hän ei tarvitse organisoidun uskonnon rajoituksia tai tukea, jota ympyrä kuvaa. Hän on siitä erossa, ja tässä kuvassa näiden kahden velhon kokoero ympyrän sisällä oleviin Aadamiin ja Eevaan kuvaa sitä ylimielisyyttä jota illuminaatit tuntevat tavallista ihmistä kohtaan. He totisesti pitävät itseään korkea-arvoisimpina.

Täten tämä luku "10" on hyvin tärkeä illuminaateille sillä se symbolisesti edustaa heidän avpauttaan organisoiduista uskonnoista -- tätä mittatikut symboloivat.

Siksi, kun illuminaatti-johtajat laativat suunnitelman organisoida maailma vaikutuspiireihin, he toimivat okkultististen uskomustensa mukaan päättäessään luoda kymmenen super-kansakuntaa. He olivat luomassa Uutta maailmanjärjestystä jonka rakenne huutaa: "Me olemme luoneet Täydellisen maailmanjärjestyksen." Symboliikka on voimakasta: he ovat Täydellisiä ihmisiä, seisoen syrjässä mutta kontrolloiden maailmaa. Mikään muu luku kuin 10 ei kelpaa, okkulttinen doktriini määrää niin.

Tämä on täydellinen esimerkki siitä kuinka Jumala pakottaa riivaajat luomaan suunnitelman joka toteuttaa Raamatun profetiat! Koska Saatana on Jumalan vihollinen, hänen luulisi yrittävän luoda suunnitelman joka EI toteuttaisi Raamatun profetioita! Siksi, jos hän olisi tämä voimakas entiteetti jollainen hän väittää olevansa, hän käyttäisi jotakin muuta lukua kuin 10. Seikka että näitä kansakuntia on tasan 10 kertoo että hänen voimansa on vähäinen verrattuna Jumalan Kaikkivaltiuteen.

Toteuttamassa Raamatun profetioita

Tämä okkulttinen rakkaus lukuun 10 myös toteuttaa tämän kaikkein tärkeimmän raamatullisen profetian, joka annettiin profeetta Danielille noin 2500 vuotta sitten, kuten me kerroimme yllä. Edelleen, tämä on ainoa profetia joka kertoo tapahtumien järjestyksen. Pidä kiinni hatustasi sillä meillä tulee olemaan jännittävä ajelu.

Me olemme jo tarkastaneet yllä olevat profetiat.

Nämä profetiat ovat erittäin selkeitä ennustaessaan että aivan viimeisinä päivinä, suuren ahdistuksen aikana, maailma uudelleen organisoitaisiin kymmeneen supervaltioon. Tämä on järkyttävä paljastus, sillä maailma on ollut organisoituna itsenäisiin kansakuntiin Baabelin tornin ajoista lähtien. Tänään, maailmassa on yli 170 itsenäistä valtiota. Uusi hallintomalli on hiljaisuudessa pystytetty näiden kansakuntien yläpuolelle. Aivan meidän silmiemme edessä, uusi hallitus on pystytetty. Tämä suunnitelma, joka julkaistiin vuonna 1974 on pantu täytäntöön. Kun se lopullisesti toteutettiin vuonna 1998, se toteutti tämän Raamatun profetian.

Tämän vuoksi, sinä näet, NAFTA ei ole vain taloudellinen supervalta; pikemminkin, se on kansakunta numero 1 tässä kymmenen valtion Uudessa maailmanjärjestyksessä. Vain hyvin harvat ymmärtävät tämän, sillä kansallinen johtomme jota avustaa kansallinen media, on aivopessyt heidät. Kukaan ei ole koskaan selittänyt tätä aikaisemmin. Nyt sinä voit ymmärtää miksi presidentit joilla on olevinaan erilainen maailmankatsomus kuten Bush ja Clinton, molemmat kannattivat NAFTAn perustamista. Presidentti George H. W. Bush aloitti NAFTAn perustamisen mutta se ei ollut valmis kun hän jätti virkansa presidenttinä. Presidentti Clinton tuki NAFTAa vaikka hän vastusti melkein kaikkea muuta jonka takana Bush seisoi.

Tässä vaiheessa minä kerron totuuden jota minä olen huolellisesti pohjustellut monissa edellisissä artikkeleissa: Uusi maailmanjärjestys perustettiin virallisesti vuonna 1776 ja jokainen Presidentti on tukenut sitä siitä lähtien. Ei ole väliä kenet me valitsemme, sillä molemmat poliittiset puolueet ovat yhtä mieltä tämän suunnitelman eteenpäin viemisessä. Yleisesti, Republikaani-presidentit ovat keskittyneet muutoksiin ulkopolitiikassa kun taas Demokraatti-presidentit ovat keskittyneet tarvittaviin muutoksiin sisäpolitiikassa. Mutta on meillä sitten Republikaani- tai Demokraatti-presidentti, Uuden maailmanjärjestyksen suunnitelma jatkuu keskeytymättä. NAFTA on eräs esimerkki ulkopolitiikan muutoksesta jonka aloitti republikaaninen presidentti ja jota demokraattinen Presidentti Clinton jatkoi.

Ajattele kuinka etuoikeutettu sinä olet nähdessäsi 2500 vuotta vanhan raamatullisen profetian toteutumisen, aivan silmiesi edessä vaikka sinulla ei kenties ollut aavistustakaan tapahtuman merkittävyydestä. Tämä on vain yksi esimerkki Raamatun profetioista jotka tämä suunnitelma toteuttaa. Ilmestyskirja 17:12 kertoo että tämä uudelleen organisointi on seurausta salaliitosta näiden kymmenen johtajan kesken. Huomioi sanat "Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle."

Joten, Raamattu kertoo että yksi tarkoitus maailman organisoimiselle kymmeneen supervaltioon on antaa heidän valtansa Antikristukselle. Sinä et voi jättää huomioimatta näiden lukuisien saatanallisten kirjoitusten olemassaoloa joissa kerrotaan yksityiskohtaisesti kuinka organisoida maailma niin että Kristus (=Antikristus) voisi ilmestyä ja ottaa vallan. Viimeisenä valtaannoussut ihminen joka uskoi olevansa Antikristus oli Adolf Hitler. Hitlerin visio maailmasta oli sellainen että Saksa väkivalloin yhdistäisi maailman Hitlerin alaisuuteen, ja aivan niinkuin Jeesus Kristus hallitsee tuhat vuotta, Hitlerillä oli vastaavanlainen suunnitelma jota hän kutsui tuhatvuotiseksi valtakunnaksi.

Ja, Hitler kutsui suunnitelmaansa Uudeksi maailmanjärjestykseksi!!

Eräs avainkohta josta minä haluan huomauttaa on Daniel 7:7-8:n julistus siitä että kun nämä kymmenen valtiota on perustettu, Antikristus saapuu. Huomioi tämä raamatunkohta uudestaan:

"Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä... Ja sillä oli kymmenen sarvea. Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä..."
Antikristusta kutsutaan termillä "muu pieni sarvi" tässä raamatunkohdassa. Seuraava profeetallinen tapahtuma kymmenen supervaltion muodostamisen jälkeen on Antikristuksen ilmestyminen!! Ymmärrä että kaikkien maiden liittyminen kymmeneksi supervaltioksi on ainutlaatuista maailman historiassa. Lopuksi, tämän profetian toteutuminen on kulkenut samaa matkaa muiden Lopun ajan profetioiden toteutumisten kanssa; nämä kaikki toteutuvat yhdessä!! Jeesuksen sanat ovat avain: "Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat." Tämä on meidän avainkohtamme: kaikki nämä profetiat toteutuvat ainutlaatuisesti tänään, nyt kun Israelista on taas tullut kansakunta. Maailma ei ole koskaan aikaisemmin nähnyt tällaista ainutlaatuista profeetallisten tapahtumien samanaikaista toteutumista.

Kymmenen kuninkaan muodostuminen

Kymmenen supervaltiota, kymmenen okkulttista johtajaa

Vuoteen 1998 mennessä koko maailma oli vedetty yhteen kymmeneksi taloudelliseksi kansakunnaksi -- taloudelliseksi vaikutuspiiriksi. Jokaisella näistä valtioista on okkulttinen johtaja jota ulkopuolinen maailma ei tiedä. Itse asiassa, tämä kymmenen johtajan ryhmä -- joka raportoi suoraan Antikristukselle -- oli muodostettu ennenkuin Länsi-Eurooppa oli edes virallisesti perustettu vuonna 1992.

18.8.1991 minä hiivin sisään Bostonin Teosofisen seuran vain jäsenille tarkoitettuun seminaariin. Jäsenestä nimeltä John oli tullut uudestisyntynyt kristitty mutta hän ei ollut virallisesti eronnut seurasta. Elokuun alussa 1991 hän soitti minulle kertoakseen että Uuden Englannin Teosofisen seuran johtaja Bill Lambert tulisi pitämään seminaarin Bostonin päämajassa. Tämän seminaarin nimi oli "Possible And Probable Events In The Future" (=Mahdolliset ja todennäköiset tapahtumat tulevaisuudessa) ja se herätti minun mielenkiintoni. John sanoi että Bill Lambert oli eräs tärkeimmistä pelaajista UMJ:n suunnitelmissa, sillä Teosofinen seura on aina ollut tällainen merkittävä tekijä siityä lähtien kun Madame Blavatsky perusti sen vuonna 1875.

John sanoi, että Lambert edelleen pitää häntä jäsenenä joten hän pääsisi sisään sekä minä hänen kanssaan. John pyysi minua pitämään kristillisen identiteettini salassa, minä saisin vain kuunnella ja tehdä muistiinpanoja. Nämä paljastukset olivat hämmästyttäviä, ei niinkään niiden sisällön takia vaan sen vuoksi että ne toteuttivat Raamatun profetiat, ja suurin osa siitä mitä hän paljasti osoitti minulle että Lopun aika oli keskellämme (lue uutinen 1052).

Eräs hätkähdyttävä Bill Lambertin paljastamista yksityiskohdista koski Antikristusta sekä kymmenen supervaltion okkulttista johtajaa jotka muodostettaisiin pian. Muista tämän seminaarin ajankohta: 18.8.1991, kuusitoista kuukautta ennenkuin Länsi-Eurooppa virallisesti perustettiin. Herra Lambert ei kertonut milloin Maitreya ilmestyisi. Kuitenkin, eräs kuuntelija nosti kätensä ja ilmoitti lukeneensa että Lord Maitreya oli ollut sotalaivassa Maltalla vuonna 1989 ja osallistunut konferenssiin presidentti Bushin ja Gorbatshovin kanssa. Herra Lambert ei kiistänyt tätä tietoa. Jos tämä on totta, Maitreyan ilmestyminen on seuraava profeetallinen tapahtuma Jumalan kalenterissa.

New Age -kirjailija Bill Cooper kirjoitti tästä samasta Maltan tapaamisesta. Kuuntele:

"Lord Maitreya oli läsnä laivalla Bushin, Gorbatshovin sekä kymmenen Uuden maailmanjärjestyksen alueellisen johtajan kanssa." ["Behold A Pale Horse", s. 80].
Tämän vuoksi, suunnitelma jakaa koko maailma kymmeneen super-kansakuntaan oli käynnissä vuonna 1989 vaikka Länsi-Eurooppaa ei ollut virallisesti perustettu ja vaikka viimeinen taloudellinen supervaltio perustettiin vasta vuoden 1998 loppupuolella.

Raamatullinen tapahtumajärjestys

Muista järjestys:

  1. Maailman kansakunnat organisoidaan kymmeneksi supervaltioksi (1992-1998)

  2. Antikristus ilmestyy

  3. Nämä kymmenen johtajaa antavat julkisesti vallan Antikristukselle (Ilm. 17:17)

  4. Antikristus tuhoaa kolme alkuperäisistä kymmenestä valtiosta kun Ilmestyskirjan luvun 6 tapahtumat alkavat toteutua (Daniel 7:7-8; 7:20)
Juuri nyt, kuten sinä voit nähdä, maailma seisoo vaiheiden 1 ja 2 välissä. Me vapisemme kun maailman armeijat menevät Lähi-Itään -- Joosafatin laaksoon -- valmistautumaan sotaan joka tuo Antikristuksen. Olemme sekä peloissamme että haltioissamme kun me näemme suuren Jumalan käden pakottavan illuminaattien henkioppaat toimiin jotka tuovat Antikristuksen.

Me pelkäämme sillä välitön tulevaisuutemme näyttää olevan täynnä sotia, nälänhätää, kulkutauteja ja maanjäristyksiä. Me pelkäämme koska meidän uutisemme ovat täynnänsä varoituksia siitä että Kolmas maailmansota saattaa tuhota meidät kotikylissämme ja kaupungeissamme, tehdä asioita jollaisia amerikkalaiset eivät ole kokeneet aikaisemmin. Me pelkäämme sillä me ymmärrämme että joukkotuhoaseita saatetaan hyvinkin käyttää, tuhoten kokonaisia kansakuntia.

Mutta me olemme haltioissamme sillä me tiedämme että ylöstempaus on lähellä. [Ei aivan niin lähellä kuin mitä David Bay uskoo. Suom. huom.] Me tiedämme että vaikka meidän täytyy käydä läpi viimeiset synnytystuskat (sekä sinetit 1-6; suom. Huom.) me tulemme pian näkemään Jeesuksen Kristuksen, uskomme aloittajan ja täyttäjän!

---------------------------------

Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.

Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.

Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt.

Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa.

Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156

Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille.

Tämä on Cutting Edge -työryhmän artikkeli numero 1783Käännetty Cutting Edge -työryhmän suostumuksella.

Kääntäjä: Pasi Toivonen
patato@mantta.fi


Takaisin