USKOMATON  SAATANISTINEN NÄKY (THE INCREDIBLE SATANIC VISION)

Uusi Maailman Järjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun kerran ymmärrät mikä tämä UMJ todella on  ja kuinka sitä vähitellen toteutetaan, pystyt näkemään sen etenemisen päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka suojella itseäsi ja rakkaitasi!

Varustaudu niin tyrmistyttäviin näkymiin, ettet koskaan enää katsele uutisia samalla tavalla.

OLET NYT TERÄNSUULLA

Olemme puhuneet paljon Albert Pike’sta menneinä viikkoina, kun olemme tutkineet joitakin yksityiskohtia hänen monumentaalisesta vapaamuurariuden opetusoppaastaan nimeltä ”Morals And Dogma of the Ancient And Accepted Scottish Rite of Freemasonry”. Pike oli Pohjoisamerikkalaisen Vapaamuurariuden suurkomentaja (Grand Commander) vuosina 1859-1891. Virassa ollessaan Pike sai globaalisen näyn siitä. mitä vapaamuurarius voisi saavuttaa ja niin hän käänsi suunnattoman älynsä tämän näyn toteuttamiseen. Sen seurauksena Pike’n katsotaan olevan maailman ensimmäinen vapaamuurarijohtaja tuohon aikaan ja ehkä kaikkien aikojen suurin.
Ennen kuin jatkamme pidemmälle, oppikaamme joitakin elämäkerrallisia tosiasioita Albert Pike’sta. Albert Pike, entinen etelävaltioiden sotasankari, tuli Pohjois-Amerikan vapaamuurariuden johtajaksi sisällissodan jälkeen. Pike’n katsotaan olevan vapaamuurariuden kaikkien aikojen suurin johtaja koska:

·   Hän oli vahvistettu nero

·   Hän puhui 16 kieltä sujuvasti

·   Hän valmistui Harvardin yliopistosta

·   Hän saavutti prikaatinkenraalin arvon etelävaltioiden armeijassa sisällissodassa

·   Hän oli perusteellisesti tutustunut juutalaiseen okkulttiseen järjestelmään, kabbalaan ja UMJ:n kivijärjestelmään

Tultuaan pohjoisen muurarien johtajaksi hän otti päämajakseen ”Ymmärryksen Temmppelin” Washingtonissa 13 korttelia pohjoiseen Valkoisesta talosta ja suorassa linjassa tuohon suureen Vapaamuurarien obeliskiin Washington-monumenttiin nähden (ks. artikkeli vapaamuurareista tällä viikolla). Kun Andrew Johnson tuli presidentiksi Lincolnin jälkeen, Pike’lla oli esteetön pääsy Valkoiseen Taloon, koska Johnson oli vapaamuurari. Tähän aikaan Pike’n valtava näky siitä millainen globaalin Vapaamuurariliikkeen tulevaisuus voisi olla, ynnä se tosiasia, että hänellä oli Yhdysvaltain presidentin korva, nostivat amerikkalaisen Vapaamuurariliikkeen johdon eturintamaan matkalla UMJ:een. Aikana presidentti Johnson’ista Harry S. Truman’iin monet presidenteistä olivat vapaamuurareita juuri siihen aikaan, jolloin todellinen ja riippumaton (substantive) edistys saatiin aikaan, kun UMJ:n päämääriä vietiin eteenpäin. Ajattele tämän ajanjakson presidenttejä:

·    Andrew Johnson 1865-1869
·    James A. Garfield 1881
·    William McKinley 1897-1901
·    Theodore Roosevelt 1901-1909
·    William Howard Taft 1909-1913
·    Warren G. Harding 1921-1923
·    Franklin D. Roosevelt 1933-1945
·    Harry S. Truman 1945-1953<2>

Siten tuona keskeisen tärkeänä aikana sisällissodasta kylmän sodan alkuun, monina noista vuosista oli vapaamuuraripresidentti virassa. Sanoaksemme sen tarkasti, tänä tärkeänä aikana 1865-1953, 88 vuoden jaksolla, vapaamuuraripresidentit miehittivät Valkoista Taloa 44 vuotta! Jos luet seminaarin N:o 2, huomaat, että okkultisteilla on suuri usko numeroihin. Yksitoista on yksi heidän kaikkein pyhimmistä luvuistaan ja yhdentoista kerrannaiset ovat myös pyhiä. Tässä on yksi syy, miksi vapaamuurarit kunnioittavat lukua 33, koska se on pyhä luku 11 kerrottu kolmella, joka on heidän kolminaisuutensa luku. (For a more thorough treatise on the subject of the Occult Belief In The Power Of Numbers, download CE1024 & CE1070).

Mitä tulee okkultistien voimaan ja kykyyn päämääriensä saavuttamisessa muista tämä:

1.    Heidän voimansa on yliluonnollinen, mutta se on luciferistinen

Job 1:6-7  antaa ainutlaatuisen kuvan tuon yliluonnollisen olennon Saatanan kyvyistä saada aikaan hävitystä tässä maailmassa. ”Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa. Niin Herra kysyi saatanalta: "Mistä sinä tulet?" Saatana vastasi Herralle ja sanoi: "Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta.”

Saatanan vastaus Jumalalle oli: ”Olin maan päällä kuljeskellen siellä edestakaisin ja ylös ja alas” Nyt tämä on uskomatonta, koska käsitämme maan olevan aika iso paikka jopa tämän päivän modernien standardien perusteella. Mutta se ei ole iso paikka Saatanalle, sillä hän voi kuljeskella edestakaisin ja ylös ja alas maan päällä. Tässä on kuva sinusta ja puutarhastasi; sinä varmasti voit kuljeskella edestakaisin ja ylös ja alas siellä vai kuinka? Sinulle puutarha ei ole kauhean iso paikka ja sinä olet sen kiistaton herra. Maa on saatanalle samanlainen asia. Sillä tälle yliluonnolliselle demonille maa on valtavan pieni paikka ja sen ihmisasukkaat ovat helppoja saaliita. Meillä ihmisillä ei ole mitään käsitystä Saatanan ja hänen demonisten joukkojensa voimasta, sillä ne eivät ole vain enemmän kuin kenen tahansa vertaisia, vaan ne vihaavat koko ihmiskuntaa haluten kostaa, koska me kaikki ”olemme tehdyt Jumalan kuvaksi”. Tämä tuo minut kohtaan 2 pohtiessani okkultistien voimaa ja kykyä saavuttaa päämääränsä.

2.    Jumala hallitsee myös demonisia joukkoja ja niiden johtajaa Saatanaa (Lucifer).

Jumala siten hallitsee maailman tapahtumia, että Saatana ja hänen demonijoukkonsa eivät voi tehdä mitään, mitä Jumala ei salli. Kun Jumala pakottaa Saatanan manipuloimaan ihmisjoukkojaan suorittamaan jotakin, joka täyttää Raamatun profetian, Jumala saa kunnian. Juuri siksi Jumala niin painokkaasti ilmoitti koskien Hänen profetioidensa toteutumista: ”Etsikää Herran kirjasta ja lukekaa: ei yhtäkään näistä ole puuttuva, ei yksikään toistansa kaipaava. - "Sillä minun suuni on niin käskenyt." - Hänen henkensä on ne yhteen koonnut. (Jes.34:16) Toisin sanoen jokaisella Jumalan profetialla on oleva ”parinsa” (mate) sen täyttymyksessä.  Suurin esimerkki Jumalan kaikkivaltiudesta Saatanan kapinan ylitse on Israelin kansan uudelleen syntyminen juuri kuten Jumala oli ennustanut. Saatana vihasi kostolla Israelia, koska se vihasi Jumalaa ja Israel oli Jumalan valittu kansa. Jos Saatanalla vain olisi ollut valtuuksia se olisi siirtänyt taivaan ja maan estääkseen Israelia palaamasta maahansa vuonna 1948. Itseasiassa Saatana yritti estää sen, kun se väkevästi käytti Hitleriä  yrittämään teloittaa joka ainoa juutalainen maailmassa, mutta se epäonnistui ja Israel palasi kuten oli ennustettu!

Mutta palatkaamme Albert Pike’een, historian suurimpaan okkultistiin. Pike’lla oli yliluoonnollisia henkioppaita, jotka jakoivat ”jumalallista viisautta” kuinka saavuttaa UMJ. ”Henkiopas” on ”olento” joka tapaa sitä, joka on antautunut harjoittamaan okkultismia; kuitenki huomaa, että monet jotka ovat New Age-uskonnon harjoittajia, eivät pidä tätä pahana. Itseasiassa he väittävät suureen ääneen, että he täyttyvät onnella ja ilolla ollessaan kanssakäymisessä ”henkioppaidensa” kanssa huomaamatta, että heidät on hetkellisesti pettänyt Saatana, joka kuten hänen demoninsakin, voi  esiintyä valon enkelinä pettääkseen. (2Kor.11:14-15).

Siis Albert Pike sai jatkossa kuvatun demonisen näyn. Tammikuun 22 pnä 1870 Pike ja eräs hänen kansainvälinen salaliittokumppaninsa Giyseppe Mazzini julkaisivat Suunnitelman joka vahvistaisi UMJ:n. Tämä suunnitelma pidettiin vapaamuuraripiireissä syntymästään lähtien hyvin salaisena ja sen tunsivat vain okkulttiset valaistuneet salaliittokumppanit. (Tämä tieto on peräisin Doc Marquis’in kirjasta, joka oli entinen lusiferisti. Hänen kirjansa nimi on ”Secrets of the Illuminati” (Illuminaatin salaisuudet) ja se paljastaa paljon aikaisemmin kätkettyjä yksityiskohtia, jotka olivat tunnettuja vain Illuministeille).

Salainen Pike’n suunnitelma maailman hallitsemiseksi näki edeltä, että tarvittiin kolme maailmansotaa. Pysähtykäämme tässä hetkeksi ja muistakaamme ennustuksen päivämäärää. Tammikuun 22. 1870. Tämä päivämäärä on 44 vuotta ennen ensimmäisen maaimansodan alkua. Kun ymmärrät ne tosiasiat, joita olemme jakamassa kanssasi ja toteat ajan pituuden tämän ennustuksen ja sen täyttymisen alkamisen välillä, voit ymmärtää kuinka yliluonnolliset voimat todella olivat takana. Edelleen Tammikuun 22. 1870 on okkulttisesti tärkeä myös. Luku 22 on yksi  kolmesta tärkeästä okkulttisesta primääri (primary) luvusta (11, 22, ja 33).

Piken suunnitelma kaataa juutalaiskristillinen Vanha Maailman Järjestys ja vahvistaa saatanistinen UMJ näki edeltä sodan tarpeen.  Kuitenkin tämä sota ei ollut sellaista sodankäyntiä, jota maailma oli nähnyt historiallisesti. Tämä sota oli oleva paljon laajemmassa mittakaavassa kuin mitä historia oli milloinkaan kirjannut. Tämä sota tulisi olemaan globaalinen eli maailmanlaajuinen.

Tämän Pike’n kolmen maailmansodan suunitelman (Tammikuu 22. 1870)  yksityiskohdat  UMJ:n vahvistamiseksi, ovat seuraavat: (Kun luet tätä demonista profetiaa, muista Teesin ja Antiteesin okkulttinen käsite, jossa ne kamppailevat toisiaan vastaan tuottaakseen uuden järjestelmän – Synteesin. Maaimansodat I ja II sodittiin Antiteesin vahvistamiseksi ja kylmän sodan perustamiseksi, joka ”valvoi konfliktia tai konfliktin uhkaa”, joka tuottaisi uuden järjestelmän, Synteesin).

I. Ensimmäinen maailmansota suunniteltiin, jotta tsaarin hallitus Venäjällä lopullisesti ja täydellisesti kukistettaisiin. Uusi Venäjän hallitus tulisi olemaan ateistinen ja militaristinen. Lisäksi Pike määritteli, että tämä uusi Venäjän hallitus oli oleva kommunistinen. Karl Marx oli julkaissut Kommunistisen Manifestinsa vuonna 1848, tarkalleen 22 vuotta ennen tätä Piken okkulttista profetiaa. Eikö ole mielenkiintoista, että okkulttinen luku 22 jatkuvasti tulee esiin? Sen kerrannaiset 44 ja 66 myös esiintyvät jatkuvasti, kuten tulet näkemään.

II. Toisen maailmansodan edeltä nähtiin alkavan Ison Britannian ja Saksan välillä. Kuitenkin yksi tämän sodan suunnitelluista tuloksista oli vahvistaa uusi kommunistinen Venäjän hallitus niin, että se voisi heikentää ja tuhota toisia hallituksia ja uskontoja.

Taas historia kertoo, että toinen maailmansota todellakin suoritti tämän tarkoituksen. Sota alkoi kun Saksa valtasi Puolan, saaden Ison Britannian julistamaan sodan Saksalle. Hyvin pian kolmen vallan troika perustettiin käymään tätä sotaa. Mustan magian okkultistit liittoutuivat, kun Saksa liittoutui Italian ja Japanin kanssa; valkoisen magian okkultistit liittoutuivat yhteen, kun Iso Britannia liitoutui Yhdysvaltojen ja Venäjän kanssa. Älä anna pettää itseäsi. Tämä sota käytiin kahden UMJ-voiman välillä, akselivaltojen ”pahan” liiton ja liittoutuneiden valtojen ”hyvän ” liiton välillä; sota oli mustan magian voimien sotaa valkoisen magian voimia vastaan. Palaamme tähän asiaan syvällisemmin myöhemmin.

Selvästikin Pike’n näky toisesta maailmansodasta, joka rakentaisi Venäläisestä kommunismista supervallan, täyttyi hätkähdyttävässä määrässä. Historioitsijat ovat aina olleet ymmällään siitä kuinka Churchill ja Roosevelt saattoivat antaa pois koko Itä-Euroopan Venäläisille, vaikka vallanjaon edellytykset olivat selkeästi venäläisiä vastaan.  Selvästikin kun Churchill ja Roosevelt luovuttivat koko Itä-Euroopan Venäjälle, Venäjän kommunistihallitus, joka nyt tunnetaan SNTL:na (Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitto), lopullisesti muuttui supervallaksi juuri kuten Pike’n näky oli ennustanut. Ja älkäämme unohtako, että toinen maailmansota oli antanut Venäjälle kykyjä, joita se ei ollut omistanut ennen sotaa. Emme vain rakentaneet Venäläistä sotavoimaa peloittavalle tasolle vaan rakensimme myös kokonaisia tehtaita Moskovasta itään, jotka antoivat Venäjälle nopeasti teollisen perustuksen. Vaikkakin Venäjä oli maksanut kalliisti ihmishengissä sodan aikana, se tuli ulos konfliktista supervaltana. Kiitos Rooseveltille, Venäjällä oli nyt valtio ja se saattoi jatkaa uudella sotilaallisella ja teollisella perustuksellaan.

Nyt tiedät, että vapaamuuraripresidentti Roosevelt antoi tämän alueen Venäjälle vain juuri siksi, koska hän oli uskollinen Pike’n näylle vuodelta 1870! Et koskaan tule lukemaan tätä tosi historiaa mistään kirjoistasi!

III. Kolmas maailmansota edeltä nähtiin olevan Juutalaisuuden ja Islamin välillä. Tämä profetia on monella tapaa uskomaton alkaen sen ymmärtämisestä, että tämä profetia kolmannesta maailmansodasta esiintyi vuonna 1870, aikana jolloin Israelia ei ollut olemassa kansana ja jolloin ei kukaan, paitsi fundamentalistiset Raamattuun uskovat kristityt uskoivat, että se milloinkaan tulisi enää olemaan olemassa.
Tarkkaile tapahtumia Israelissa hyvin huolellisesti, koska viimeistä lukua parhaillaan kirjoitetaan siellä. UMJ:n suunnitelman johtajien Vapaamuurariuden demoniset ’henkioppaat’ suunnittelevat lopullista ratkaisevaa kolmatta maailansotaa, joka alkaa Israelin ja sen arabinaapureiden välillä ja leviää koko maailmaan. Kirjaimellisesti tämän kolmannen maailmansodan savusta ja tuhosta Antikristus on tuleva ratsastaen.

Nyt tulee tämän demonisen suunnitelman kaikkein mielenkiintoisin puoli ja se pitää yhtä Raamatun sanan kanssa. Jumala ennusti arabien tuomion viimeisinä päivinä useissa paikoissa, jotka on lueteltu seuraaassa.

·  Obadjan kirjassa Jumala ennustaa Eesaun heimon tuhon viimeisinä päivinä ja  erityisesti Edomin kansan. Jumala lupaa tämän vapautuksen sen tavan vuoksi, jolla nämä arabit kohtelivat Hänen valittua kansaansa. Kun ankara tuomio kohtasi Edomin kansaa 70 eKr, sitä ei tuhottu kansana, eikä tuho uhannut Israelia, kuten jae 18 ennustaa, eikä ollut kysymyksessä viimeisten päivien tuomion täyttyminen, jota Raamattu johdonmukaisesti kutsuu ”Herran päiväksi” (jae 15).

·  Joel 2:18-3:21, Jumala ennustaa maailman kaikkien kansojen valtavan tuomion alkaen arabeista, kun Jumala  palauttaa Israelin maahansa päivänä jonka tunnemme toukokuun 14. 1948. Lue tämä kappale huolellisesti ja näet Jumalan käden ennustavan tuomion pyörteitä Israelin ympärille sen jälkeen kun se on palautettu maahansa. Joel  2:30-31 näyttää ennustavan ydinsotaa tähän aikaan.

·  Kun Israel pelastuu fyysisesltä tuholta Jumalan ihmeellisen voiman kautta, se on oleva niin suuressa vaarassa, että Jumala itse suojelee sitä yliluonnollisesti. Daniel 12:1 me näemme, että lopun ajalla Israel on oleva sellaisessa vaarassa, että, ”Siihen aikaan nousee Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana.”

Siksi voimme pitää hyvin tärkeänä ja uskottavana tätä demonista näkyä kolmesta maailmansodasta. Tämän sodan savusta ja tuhosta Antikristus on ratsastava voitokkaasti lopettaakseen sodan ja lopultakin antaakseen maailmalle *rauhan ja turvallisuuden”. Mutta kuten 1Tess.5:1-4 ennustaa ihmisten hokevan tätä, maailma räjähtää hävityksessä.

Nykyisiä tapahtumia Israelissa kun se luopuu ”maasta rauhan vuoksi”, ei voi selittää järkevästi mitenkään muuten. Israelin johtajat, joista jotkut ovat entisiä armeijan kenraaleja, ovat antaneet tukensa tälle mielettömälle suunnitelmalle. Sotilaallisesti tämä suunnitelma merkitsee tuhoa, sillä se myöntää Arabeille pysyvän kodin niin syvällä Israelin sisäpuolella, että armeija ei voi puolustaa Israelia, jos hyökkäys tulee Palestiinan valtion sisäpuolelta. Juutalainen yhteiskunta on enimmäkseen sitä mieltä, että tämä ”rauhan suunnitelma” on sodan eikä rauhan resepti. He ovat oikeassa; tämä juuri on suunnitelma.

Miksi, sinä kysyt, niin monet Israelin johtajista joiden tulisi tietää asiat, ovat kuitenkin luomassa ja tukemassa tätä suunnitelmaa antaa valtio palestiinalaisille ja luopua Golanin kukkuloista? Uskon, että tähän on kaksi syytä:

1.    He ovat humanisteja ja sen vuoksi Saatanan petettävissä.

2.    Läntiset valtiot ovat antaneet heille ”varmat” (concrete) vakuudet, että heidän turvallisuutensa taataan, jos he suostuvat tähän suunnitelmaan.

Mikä syy sitten onkaan, Israelin liberaalit johtajat ovat luoneet tämän toimimattoman suunnitelman ja ovat suorittaneet monia sen ehtoja. Nyt kun virassa on uusi konservatiivinen pääministeri, näyttämö saattaa olla valmis todelliselle räjähdykselle, koska hän ei ole halukas etenemään enää pitemmälle suunnitelman mukaan. Ja jos hän yrittäisi perua jo tehtyjä myönnytyksiä, tuloksena olisi sota.
Tarkkaile Israelia ja tapahtumia Lähi-Idässä. Antikristus ilmestyy tämän suunnitellun Kolmannen maailmansodan aikana. Näyttämö on lopullisesti pystytetty. Albert Pike’n demoninen näky kolmesta maailmansodasta UMJ:n saavuttamiseksi lähestyy loppuaan. Nyt tiedät, miksi meillä on ollut ennennäkemätön sota ja sodan uhka tämän 20. vuosisadan ajan. Todellakin Jeesus oli täysin oikeassa, kun Hän ennusti Matt. 24:6, että vertaansa vailla oleva sota olisi luonteenomaista ajan viimeisille päiville ennen kuin Antikristus nousisi.
Muista myös Ilm.17:17, ”Sillä Jumala on pannut heidän sydämeensä, että he täyttävät hänen aivoituksensa, yksimielisesti, ja antavat kuninkuutensa pedolle, kunnes Jumalan sanat täyttyvät.”

Oletko hengellisesti valmis? Onko perheesi? Suojeletko oikein ja riittävästi rakkaitasi? Tässä on tämän palvelun tarkoitus; ensin saada sinut ymmärtämään vaara ja sitten auttaa sinua kehittämään strategioita varoittaa ja suojella rakkaitasi. Kun olet saanut perinpohjaisen harjoituksen , voit myös käyttää tietoasi välineenä avaamaan keskustelun pelastumattoman henkilön kanssa. Itse olen voinut käyttää sitä monesti ja olen nähnyt sen tuloksena ihmisten tulevan Jeesuksen Kristuksen luokse. Nämä vaaralliset ajat ovat aikaa, jolloin voimme saavuttaa monia sieluja Jeesukselle Kristukselle ikuisuutta varten.

Jos jo olet vastaanottanut Jeesuksen henkilökohtaisena Vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin penseä hengellisessä vaelluksessasi Hänen kanssaan, sinun on välittömästi pyydettävä Häneltä anteeksiantoa ja uudistusta. Hän antaa sinulle heti anteeksi ja täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun on aloitettava päivittäinen vaellus rukouksessa ja henkilökohtaisessa Sanan tutkimisessa.

Jos et ole koskaan vastaanottanut Jeesusta pelastajana, mutta olet tullut näkemään Hänen todellisuutensa ja lähestyvän Ajan Lopun ja tahdot vastaanottaa Hänen ILMAISEN iankaikkisen elämän lahjansa, sinä voit myös tehdä niin nyt kotisi rauhassa. Kun hyväksyt Hänet Vapahtajana, olet hengellisesti uudesti syntynyt ja olet yhtä varma taivaasta kuin jos olisit jo siellä. Silloin voit levätä varmana siitä, että Antikristuksen Valtakunta ei kosketa sinua hengellisesti.

Jos haluat tulla uudestisyntyneeksi, siirry pelastuksen sivullemme nyt. Salvation Page

Toivomme että olet tullut siunatuksi tämän palvelun kautta, joka pyrkii kasvattamaan ja varoittamaan ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan Uuden Maailman Järjestyksen – Antikristuksen Valtakunnan – jokapäiväisissä uutisissaan.

Lopuksi, olisi mukavaa kuulla teistä. Voitte kirjoittaa meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries
35 Elizabeth Street
Attleboro, MA 02703-2031Takaisin