REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1.10.2022


1.

Rekisterinpitäjä

Nimi

Nokian ja Pirkkalan nuorisoasunnot ry

Osoite

Otonkatu 1

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

p. 045 890 9192

2.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi

Kaisa Lehto

Osoite

Otonkatu 1

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

p. 045 890 9192, kaisa.lehto@nopina.fi

3.

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Nokian ja Pirkkalan nuorisoasunnot ry:n asiakkuuksien hallinnointi, hoito, analysointi ja kehittäminen.

5.

Rekisterin tietosisältö


Rekisteriin tallennetaan asuntoa hakevien henkilöiden asuntohakemukselle kirjaamat tiedot vaadittavine liitteineen. Asuntojen ja muiden tilojen vuokrasopimuksille kirjatuista henkilöistä pidetään lisäksi yllä vuokrasopimustiedot alku- ja päättymispäivämäärineen, vuokran maksutiedot sekä vakuuden tiedot. Asiakkaista tallennetaan myös mahdolliset edunvalvonnan tiedot, luottotiedot, velkajärjestely- ja perintä-tiedot, reklamaatiot, palautteet, yhteydenotot, valtakirjat, huomautukset ja varoitukset. Arvontoihin osallistuvien itse ilmoittamat yhteystiedot tarvittaessa.

6.

Säännönmukaiset tietolähteet


Tiedot kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään asuntohakemuksen jätön, vuokrasopimuksen solmimisen ja sähköisten palveluiden käytön yhteydessä tai arvontojen yhteydessä. Tietoja päivitetään asiakkuuteen liittyvien yhteydenottojen ja tapahtumien yhteydessä sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden kautta.

Henkilö- ja luottotietoja kerätään ja päivitetään myös

Väestörekisterikeskuksen ja Suomen asiakastieto Oy:n kautta.

REKISTERISELOSTE 2


7.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Tiedot ovat Nokian ja Pirkkalan nuorisoasunnot ry:n ja sen sopimuskumppaneiden (esim. urakoitsijat, huolto-ja siivousyhtiöt, Kela) sisäisessä käytössä tapauskohtaisesti tarvittavalla laajuudella. Tietoja luovutetaan Nokian ja Pirkkalan nuorisoasunnot ry:n ulkopuolelle vain kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tiedot voidaan luovuttaa näissä tapauksissa joko paperisena tai sähköisenä. Mahdollisia arvontojen vuoksi kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Tietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan Unionin jäsenvaltioiden tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A manuaalinen aineisto

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistointiohjeilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Manuaalisesti tallennettu aineisto säilytetään lukitussa arkistossa, johon on asiattomilta pääsy estetty.


B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköisesti tallennettu aineisto säilytetään palomuurein ja salasanoin suojatuissa palvelimissa, jotka sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Tietojärjestelmien kautta tietoihin pääsevät käsiksi rekisterin käyttäjät henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Tietojen näkemisen laajuutta hallitaan yksilöidyillä käyttöoikeuksilla. Rekisterin käyttö on ohjeistettu ja tiedot on suojattu ajantasaisella SSL-suojaussertifikaatilla.