Projektitoiminnan käsitteitä, osa 1

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
Projekti
Ohjelma
Projektijohtaminen
Projektisalkku
Projektin tavoite