PORVOON SEUDUN LINTUATLAS

 

 

Erityisseurantalajit

 

 

Lintuatlaksen yhteydessä on tarkoitus selvittää joidenkin harvalukuisten, suojelun kannalta tärkeiden lajien kokonaiskanta Porvoon seudulla. Kun kokonaiskäsitys suojelun kannalta tärkeiden lajien runsaudesta ja pesimäalueista paranee, tiedoilla voidaan myös edistää linnustonsuojelua.

 

PSLYn lintuatlaksen erityisseurantalajit ovat:

 

Kaakkuri

Kuikka

Mustakurkku-uikku

Kaulushaikara

Laulujoutsen

Ruskosuohaukka

Naurulokki

Pikkulokki

 

Niiden parimäärä pyritään selvittämään mahdollisimman tarkasti jokaisessa atlasruudussa. Tämä luonnollisesti edellyttää kaikkien näille lajeille soveliaiden, mahdollisten pesimäpaikkojen luotettavaa kartoitusta. Kaikki lajit pesivät kosteikoilla, joten jokaisen ruudun kaikki merenlahdet, järvet, lammet ja allikkoiset suot tulisi käydä tarkistamassa pesimäaikana.

 

Tiedot erityisseurantalajeista kootaan kunkin pesimäkauden jälkeen myöhemmin ilmoitettavalla tavalla. Havainnoijien tehtävänä on merkitä itselleen muistiin, mitkä kosteikot hän on käynyt huolellisesti läpi ja kuinka monta paria kutakin lajia paikalta löytyi.

 

 

 

Mauri Leivo

3.1.2003