PORVOON SEUDUN LINTUATLAS

 

 

Pesimisvarmuusindeksit

 

 

Lajikohtainen pesimisvarmuusindeksi ilmaisee, millä todennäköisyydellä laji pesii ruudussa. Pesimisvarmuusindeksi perustuu linnun havaittuun käyttäytymiseen suhteessa lajin pesimäbiologiaan.

 

 

Pesimisvarmuusindeksiluokat ovat:

 

0. Ei pesintää

Havaittu laji pesimäaikaan muuttavana tai muuten liikkuvana.

 

1. Epätodennäköinen pesintä

 Havaittu laji pesimäaikana paikallisena, mutta todennäköisesti ei pesi ruudussa.

 

2. Mahdollinen pesintä

A. Havaittu yksinäinen lintu (esimerkiksi laulava tai soidinääntelevä koiras) kerran lajin tyypillisessä pesimäympäristössä, ja lajin pesintä ruudussa on mahdollista.

B. Havaittu pari kerran lajin tyypillisessä pesimäympäristössä, ja lajin pesintä ruudussa on mahdollista.

 

3. Todennäköinen pesintä

A. Havaittu pesimäaikaan laulava, soidinmenoja esittävä tai muuten samalla paikalla (eli pysyvällä reviirillä) oleskeleva koiras useampana kuin yhtenä päivänä.

B. Havaittu samalla paikalla oleskeleva naaras tai pari useampana kuin yhtenä päivänä, tai linnun käyvän useasti todennäköisellä pesäpaikalla (esimerkiksi laskeutuvan säännöllisesti samaan paikkaan ruoikkoon).

C. Havaittu lintu tai pari

- rakentamassa pesää (kaivamassa tai hakkaamassa pesäkoloa, kuljettamassa pesänrakennusmateriaalia tms.)

- varoittelemassa, pesä tai poikue ilmeisesti lähistöllä

- näyttelemässä siipirikkoa tai muulla tavoin houkuttelemassa havainnoijaa pois ilmeisen pesän tai poikueen luota

- hyökkäilemässä tai muulla tavoin käyttäytymässä uhkaavasti havainnoijaa kohtaan (esimerkiksi pöllöt ja tiirat).

D. Nähty pesä, jossa samanvuotista rakennusmateriaalia (esimerkiksi petolintujen koristellut pesät) tai ravintojätettä (esimerkiksi varpuspöllön pesäkolon alla). Ei kuitenkaan varmaa todistetta munista tai poikasista.

E. Havaittu hautomalaikku (pyydystetyllä) linnulla, joka todennäköisesti pesii ruudussa.

 

4. Varma pesintä

A. Havaittu epäsuora todiste varmasta pesinnästä:

- nähty pesä, jossa on pesitty samana vuonna. Esimerkiksi löydetty pesä, jossa on munia tai niiden kuoria, jätteitä poikasista tms.

- havaittu linnun menevän pesään tai lähtevän pesästä tavalla, joka selvästi viittaa pesintään (ei kuitenkaan nähty munia tai poikasia; esimerkiksi koloissa tai korkealla pesivät lajit)

- havaittu juuri lentokykyiset poikaset tai untuvikot, jotka voidaan katsoa syntyneiksi ruudun alueella

- havaittu emon kantamassa ruokaa poikasille tai poikasten ulosteita, pesän voidaan katsoa olevan ruudun alueella

B. Havaittu suora todiste pesinnästä

- kuultu poikasten ääntelevän pesässä (esimerkiksi koloihin tai korkealle pesivät lajit)

- nähty pesä, jossa on munia tai poikasia