668:347Sisältää harvaa ulkosaaristoa Lehtisen ulkopuolella. Ruudun itäreuna alueemme ulkopuolella.


Edellisen Atlaksen tulos

Ensimmäisen atlaksen tulos


Exceltiedosto ilmoittamista varten
Havaitut lajit Arterna tot.     49
Pesimisvarmuussuumma ruudussa Pesimisvarmuussuumma ruudussa     137
Varmasti tai todennäköisesti pesivinä todetut Varmasti tai todennäköisesti pesivinä todetut     33
Kaakkuri Smålom     
Kuikka Storlom     
Pikku-uikku Smådopping     
Silkkiuikku Skäggdopping     
Härkälintu Gråhakedopping     
Mustakurkku-uikku Svarthakedopping     
Kaulushaikara Rördrom     
Harmaahaikara Häger     
Kyhmyjoutsen Knölsvan     4
Laulujoutsen Sångsvan     
Merimetso Storskarv     
Merihanhi Grågås     4
Kyhmyhaahka Praktejder     
Kanadanhanhi Kanadagås     3
Valkoposkihanhi Vitkindad gås     4
Ristisorsa Gravand     2
Haapana Bläsand     
Harmaasorsa Snatterand     
Tavi Kricka     2
Sinisorsa Gräsand     3
Jouhisorsa Stjärtand     
Heinätavi Årta     
Lapasorsa Skedand     
Punasotka Brunand     
Tukkasotka Vigg     4
Lapasotka Bergand     2
Haahka Ejder     4
Alli Alfågel     1
Mustalintu Sjöorre     
Pilkkasiipi Svärta     3
Telkkä Knipa     3
Uivelo Salskrake     
Tukkakoskelo Småskrake     3
Isokoskelo Storskrake     4
Mehiläishaukka Bivråk     
Haarahaukka Brunglada     
Merikotka Havsörn     
Ruskosuohaukka Brun kärrhök     
Sinisuohaukka Blå kärrhök     
Niittysuohaukka Ängshök     
Kanahaukka Duvhök     
Varpushaukka Sparvhök     
Hiirihaukka Ormvråk     
Piekana Fjällvråk     
Kiljukotka Större skrikörn     
Sääksi Fiskgjuse     
Tuulihaukka Tornfalk     
Ampuhaukka Stenfalk     
Nuolihaukka Lärkfalk     1
Muuttohaukka Pilgrimsfalk     
Pyy Järpe     
Riekko Dalripa     
Teeri Orre     
Metso Tjäder     
Peltopyy Rapphöna     
Viiriäinen Vaktel     
Fasaani Fasan     
Luhtakana Vattenrall     
Luhtahuitti Småfläckig sumphöna     
Ruisrääkkä Kornknarr     
Liejukana Rörhöna     
Nokikana Sothöna     
Kurki Trana     
Meriharakka Strandskata     3
Pikkutylli Mindre strandpipare     
Tylli Större strandpipare     1
Kapustarinta Ljungpipare     
Töyhtöhyyppä Tofsvipa     
Suokukko Brushane     
Taivaanvuohi Enkelbeckasin     
Heinäkurppa Dubbelbeckasin     
Lehtokurppa Morkulla     
Punakuiri Myrspov     
Isokuovi Storspov     
Mustaviklo Svartsnäppa     
Punajalkaviklo Rödbena     3
Lampiviklo Dammsnäppa     
Valkoviklo Gluttsnäppa     
Metsäviklo Skogssnäppa     
Liro Grönbena     
Lampiviklo Dammsnäppa     
Rantasipi Drillsnäppa     1
Karikukko Roskarl     4
Vesipääsky Smalnäbbad simsnäppa     
Merikihu Labb     1
Pikkulokki Dvärgmås     
Naurulokki Skrattmås     1
Kalalokki Fiskmås     4
Selkälokki Silltrut     4
Harmaalokki Gråtrut     4
Merilokki Havstrut     4
Räyskä Skräntärna     1
Kalatiira Fisktärna     4
Lapintiira Silvertärna     4
Pikkutiira     
Mustatiira Svarttärna     
Etelänkiisla Sillgrissla     
Ruokki Tordmule     4
Riskilä Tobisgrissla     4
Kesykyyhky Klippduva     
Uuttukyyhky Skogsduva     
Sepelkyyhky Ringduva     
Turkinkyyhky Turkduva     
Turturikyyhky Turturduva     
Käki Gök     
Huuhkaja Berguv     
Hiiripöllö Hökuggla     
Varpuspöllö Sparvuggla     
Lehtopöllö Kattuggla     
Viirupöllö Slaguggla     
Sarvipöllö Hornuggla     
Suopöllö Jorduggla     
Helmipöllö Pärluggla     
Kehrääjä Nattskärra     
Tervapääsky Tornseglare     
Kuningaskalastaja Kungsfiskare     
Käenpiika Göktyta     
Harmaapäätikka Gråspett     
Palokärki Spillkråka     
Käpytikka Större hackspett     
Pikkutikka Mindre hackspett     
Pohjantikka Tretåig hackspett     
Kangaskiuru Trädlärka     
Kiuru Sånglärka     
Törmäpääsky Backsvala     
Haarapääsky Ladusvala     1
Räystäspääsky Hussvala     
Metsäkirvinen Trädpiplärka     
Niittykirvinen Ängspiplärka     3
Luotokirvinen Skärpiplärka     4
Keltavästäräkki Gulärla     
Sitruunavästäräkki Citronärla     
Västäräkki Sädesärla     4
Peukaloinen Gärdsmyg     
Rautiainen Järnsparv     
Punarinta Rödhake     3
Satakieli Näktergal     
Sinirinta Blåhake     
Mustaleppälintu Svart rödstjärt     
Leppälintu Rödstjärt     
Pensastasku Buskskvätta     
Kivitasku Stenskvätta     4
Mustarastas Koltrast     
Räkättirastas Björktrast     
Laulurastas Taltrast     
Punakylkirastas Rödvingetrast     
Kulorastas Dubbeltrast     
Pensassirkkalintu Gräshoppsångare     
Viitasirkkalintu Flodsångare     
Ruokokerttunen Sävsångare     
Viitakerttunen Busksångare     
Luhtakerttunen Kärrsångare     
Rytikerttunen Rörsångare     
Rastaskerttunen Trastsångare     
Kultarinta Härmsångare     
Kirjokerttu Höksångare     
Hernekerttu Ärtsångare     3
Pensaskerttu Törnsångare     
Lehtokerttu Trädgårdssångare     2
Mustapääkerttu Svarthätta     
Idänuunilintu Lundsångare     
Sirittäjä Grönsångare     
Tiltaltti Gransångare     
Pajulintu Lövsångare     3
Hippiäinen Kungsfågel     
Harmaasieppo Grå flugsnappare     3
Pikkusieppo Mindre flugsnappare     
Kirjosieppo Svartvit flugsnappare     
Viiksitimali Skäggmes     
Pyrstötiainen Stjärtmes     
Hömötiainen Talltita     
Töyhtötiainen Tofsmes     
Kuusitiainen Svartmes     
Sinitiainen Blåmes     
Talitiainen Talgoxe     1
Pähkinänakkeli Nötväcka     
Puukiipijä Trädkrypare     
Pussitiainen Pungmes     
Kuhankeittäjä Sommargylling     
Pikkulepinkäinen Törnskata     2
Isolepinkäinen Varfågel     
Närhi Nötskrika     
Harakka Skata     
Pähkinähakki Nötkråka     
Naakka Kaja     
Mustavaris Råka     
Varis Kråka     4
Korppi Korp     
Kottarainen Stare     
Varpunen Gråsparv     
Pikkuvarpunen Pilfink     
Peippo Bofink     3
Järripeippo Bergfink     
Viherpeippo Grönfink     3
Tikli Steglits     
Vihervarpunen Grönsiska     
Hemppo Hämpling     
Urpiainen Gråsiska     
Pikkukäpylintu Mindre korsnäbb     
Isokäpylintu Större korsnäbb     
Punavarpunen Rosenfink     
Punatulkku Domherre     
Nokkavarpunen Stenknäck     
Keltasirkku Gulsparv     
Peltosirkku Ortolansparv     
Pohjansirkku Videsparv     
Pajusirkku Sävsparv     
Exceltiedosto ilmoittamista varten