669:344



Sisältää Isnäsin ja Malmsbyn alueet, Labbyträsketin sekä Sarvisalon pohjoisosat.


Edellisen Atlaksen tulos

Ensimmäisen atlaksen tulos


Exceltiedosto ilmoittamista varten
Havaitut lajit Arterna tot.     130
Pesimisvarmuussuumma ruudussa Pesimisvarmuussuumma ruudussa     431
Varmasti tai todennäköisesti pesivinä todetut Varmasti tai todennäköisesti pesivinä todetut     118
Kaakkuri Smålom     
Kuikka Storlom     4
Pikku-uikku Smådopping     
Silkkiuikku Skäggdopping     4
Härkälintu Gråhakedopping     
Mustakurkku-uikku Svarthakedopping     
Kaulushaikara Rördrom     3
Harmaahaikara Häger     3
Kyhmyjoutsen Knölsvan     4
Laulujoutsen Sångsvan     3
Merimetso Storskarv     
Merihanhi Grågås     3
Kyhmyhaahka Praktejder     
Kanadanhanhi Kanadagås     4
Valkoposkihanhi Vitkindad gås     3
Ristisorsa Gravand     
Haapana Bläsand     3
Harmaasorsa Snatterand     
Tavi Kricka     3
Sinisorsa Gräsand     4
Jouhisorsa Stjärtand     
Heinätavi Årta     2
Lapasorsa Skedand     3
Punasotka Brunand     3
Tukkasotka Vigg     3
Lapasotka Bergand     
Haahka Ejder     
Alli Alfågel     
Mustalintu Sjöorre     
Pilkkasiipi Svärta     1
Telkkä Knipa     4
Uivelo Salskrake     
Tukkakoskelo Småskrake     3
Isokoskelo Storskrake     4
Mehiläishaukka Bivråk     3
Haarahaukka Brunglada     
Merikotka Havsörn     
Ruskosuohaukka Brun kärrhök     3
Sinisuohaukka Blå kärrhök     
Niittysuohaukka Ängshök     
Kanahaukka Duvhök     
Varpushaukka Sparvhök     3
Hiirihaukka Ormvråk     3
Piekana Fjällvråk     
Kiljukotka Större skrikörn     
Sääksi Fiskgjuse     4
Tuulihaukka Tornfalk     
Ampuhaukka Stenfalk     
Nuolihaukka Lärkfalk     3
Muuttohaukka Pilgrimsfalk     
Pyy Järpe     4
Riekko Dalripa     
Teeri Orre     3
Metso Tjäder     2
Peltopyy Rapphöna     
Viiriäinen Vaktel     
Fasaani Fasan     3
Luhtakana Vattenrall     
Luhtahuitti Småfläckig sumphöna     
Ruisrääkkä Kornknarr     3
Liejukana Rörhöna     
Nokikana Sothöna     3
Kurki Trana     4
Meriharakka Strandskata     3
Pikkutylli Mindre strandpipare     4
Tylli Större strandpipare     
Kapustarinta Ljungpipare     
Töyhtöhyyppä Tofsvipa     4
Suokukko Brushane     
Taivaanvuohi Enkelbeckasin     3
Heinäkurppa Dubbelbeckasin     
Lehtokurppa Morkulla     3
Punakuiri Myrspov     
Isokuovi Storspov     3
Mustaviklo Svartsnäppa     1
Punajalkaviklo Rödbena     3
Lampiviklo Dammsnäppa     
Valkoviklo Gluttsnäppa     1
Metsäviklo Skogssnäppa     3
Liro Grönbena     1
Lampiviklo Dammsnäppa     
Rantasipi Drillsnäppa     3
Karikukko Roskarl     
Vesipääsky Smalnäbbad simsnäppa     
Merikihu Labb     
Pikkulokki Dvärgmås     1
Naurulokki Skrattmås     4
Kalalokki Fiskmås     4
Selkälokki Silltrut     3
Harmaalokki Gråtrut     4
Merilokki Havstrut     4
Räyskä Skräntärna     3
Kalatiira Fisktärna     4
Lapintiira Silvertärna     4
Pikkutiira     
Mustatiira Svarttärna     
Etelänkiisla Sillgrissla     
Ruokki Tordmule     
Riskilä Tobisgrissla     
Kesykyyhky Klippduva     2
Uuttukyyhky Skogsduva     4
Sepelkyyhky Ringduva     4
Turkinkyyhky Turkduva     
Turturikyyhky Turturduva     
Käki Gök     3
Huuhkaja Berguv     
Hiiripöllö Hökuggla     
Varpuspöllö Sparvuggla     
Lehtopöllö Kattuggla     3
Viirupöllö Slaguggla     
Sarvipöllö Hornuggla     
Suopöllö Jorduggla     
Helmipöllö Pärluggla     
Kehrääjä Nattskärra     3
Tervapääsky Tornseglare     4
Kuningaskalastaja Kungsfiskare     
Käenpiika Göktyta     3
Harmaapäätikka Gråspett     
Palokärki Spillkråka     3
Käpytikka Större hackspett     4
Pikkutikka Mindre hackspett     3
Pohjantikka Tretåig hackspett     2
Kangaskiuru Trädlärka     
Kiuru Sånglärka     4
Törmäpääsky Backsvala     
Haarapääsky Ladusvala     4
Räystäspääsky Hussvala     4
Metsäkirvinen Trädpiplärka     4
Niittykirvinen Ängspiplärka     4
Luotokirvinen Skärpiplärka     
Keltavästäräkki Gulärla     4
Sitruunavästäräkki Citronärla     
Västäräkki Sädesärla     4
Peukaloinen Gärdsmyg     4
Rautiainen Järnsparv     3
Punarinta Rödhake     4
Satakieli Näktergal     3
Sinirinta Blåhake     
Mustaleppälintu Svart rödstjärt     
Leppälintu Rödstjärt     3
Pensastasku Buskskvätta     4
Kivitasku Stenskvätta     4
Mustarastas Koltrast     4
Räkättirastas Björktrast     4
Laulurastas Taltrast     4
Punakylkirastas Rödvingetrast     4
Kulorastas Dubbeltrast     4
Pensassirkkalintu Gräshoppsångare     3
Viitasirkkalintu Flodsångare     3
Ruokokerttunen Sävsångare     3
Viitakerttunen Busksångare     3
Luhtakerttunen Kärrsångare     3
Rytikerttunen Rörsångare     3
Rastaskerttunen Trastsångare     3
Kultarinta Härmsångare     3
Kirjokerttu Höksångare     
Hernekerttu Ärtsångare     3
Pensaskerttu Törnsångare     4
Lehtokerttu Trädgårdssångare     3
Mustapääkerttu Svarthätta     3
Idänuunilintu Lundsångare     
Sirittäjä Grönsångare     4
Tiltaltti Gransångare     2
Pajulintu Lövsångare     4
Hippiäinen Kungsfågel     4
Harmaasieppo Grå flugsnappare     4
Pikkusieppo Mindre flugsnappare     
Kirjosieppo Svartvit flugsnappare     4
Viiksitimali Skäggmes     
Pyrstötiainen Stjärtmes     
Hömötiainen Talltita     4
Töyhtötiainen Tofsmes     4
Kuusitiainen Svartmes     4
Sinitiainen Blåmes     4
Talitiainen Talgoxe     4
Pähkinänakkeli Nötväcka     
Puukiipijä Trädkrypare     3
Pussitiainen Pungmes     
Kuhankeittäjä Sommargylling     3
Pikkulepinkäinen Törnskata     4
Isolepinkäinen Varfågel     
Närhi Nötskrika     3
Harakka Skata     4
Pähkinähakki Nötkråka     
Naakka Kaja     4
Mustavaris Råka     
Varis Kråka     4
Korppi Korp     4
Kottarainen Stare     4
Varpunen Gråsparv     3
Pikkuvarpunen Pilfink     3
Peippo Bofink     4
Järripeippo Bergfink     
Viherpeippo Grönfink     4
Tikli Steglits     3
Vihervarpunen Grönsiska     4
Hemppo Hämpling     3
Urpiainen Gråsiska     
Pikkukäpylintu Mindre korsnäbb     3
Isokäpylintu Större korsnäbb     
Punavarpunen Rosenfink     3
Punatulkku Domherre     2
Nokkavarpunen Stenknäck     
Keltasirkku Gulsparv     4
Peltosirkku Ortolansparv     
Pohjansirkku Videsparv     
Pajusirkku Sävsparv     4
Exceltiedosto ilmoittamista varten