669:345Sisältää Keipsalon ja muuta Pernajan sisäsaaristoa.


Edellisen Atlaksen tulos

Ensimmäisen atlaksen tulos


Exceltiedosto ilmoittamista varten
Havaitut lajit Arterna tot.     72
Pesimisvarmuussuumma ruudussa Pesimisvarmuussuumma ruudussa     213
Varmasti tai todennäköisesti pesivinä todetut Varmasti tai todennäköisesti pesivinä todetut     52
Kaakkuri Smålom     
Kuikka Storlom     
Pikku-uikku Smådopping     
Silkkiuikku Skäggdopping     4
Härkälintu Gråhakedopping     
Mustakurkku-uikku Svarthakedopping     
Kaulushaikara Rördrom     
Harmaahaikara Häger     
Kyhmyjoutsen Knölsvan     4
Laulujoutsen Sångsvan     
Merimetso Storskarv     
Merihanhi Grågås     
Kyhmyhaahka Praktejder     
Kanadanhanhi Kanadagås     2
Valkoposkihanhi Vitkindad gås     
Ristisorsa Gravand     
Haapana Bläsand     2
Harmaasorsa Snatterand     
Tavi Kricka     
Sinisorsa Gräsand     4
Jouhisorsa Stjärtand     
Heinätavi Årta     
Lapasorsa Skedand     
Punasotka Brunand     
Tukkasotka Vigg     
Lapasotka Bergand     
Haahka Ejder     
Alli Alfågel     
Mustalintu Sjöorre     
Pilkkasiipi Svärta     
Telkkä Knipa     4
Uivelo Salskrake     
Tukkakoskelo Småskrake     
Isokoskelo Storskrake     
Mehiläishaukka Bivråk     
Haarahaukka Brunglada     
Merikotka Havsörn     
Ruskosuohaukka Brun kärrhök     
Sinisuohaukka Blå kärrhök     
Niittysuohaukka Ängshök     
Kanahaukka Duvhök     
Varpushaukka Sparvhök     
Hiirihaukka Ormvråk     
Piekana Fjällvråk     
Kiljukotka Större skrikörn     
Sääksi Fiskgjuse     2
Tuulihaukka Tornfalk     
Ampuhaukka Stenfalk     
Nuolihaukka Lärkfalk     
Muuttohaukka Pilgrimsfalk     
Pyy Järpe     4
Riekko Dalripa     
Teeri Orre     
Metso Tjäder     
Peltopyy Rapphöna     
Viiriäinen Vaktel     
Fasaani Fasan     
Luhtakana Vattenrall     
Luhtahuitti Småfläckig sumphöna     
Ruisrääkkä Kornknarr     
Liejukana Rörhöna     
Nokikana Sothöna     3
Kurki Trana     2
Meriharakka Strandskata     2
Pikkutylli Mindre strandpipare     2
Tylli Större strandpipare     
Kapustarinta Ljungpipare     
Töyhtöhyyppä Tofsvipa     4
Suokukko Brushane     
Taivaanvuohi Enkelbeckasin     
Heinäkurppa Dubbelbeckasin     
Lehtokurppa Morkulla     
Punakuiri Myrspov     
Isokuovi Storspov     2
Mustaviklo Svartsnäppa     
Punajalkaviklo Rödbena     
Lampiviklo Dammsnäppa     
Valkoviklo Gluttsnäppa     
Metsäviklo Skogssnäppa     2
Liro Grönbena     
Lampiviklo Dammsnäppa     
Rantasipi Drillsnäppa     2
Karikukko Roskarl     
Vesipääsky Smalnäbbad simsnäppa     
Merikihu Labb     
Pikkulokki Dvärgmås     
Naurulokki Skrattmås     2
Kalalokki Fiskmås     4
Selkälokki Silltrut     
Harmaalokki Gråtrut     4
Merilokki Havstrut     2
Räyskä Skräntärna     
Kalatiira Fisktärna     4
Lapintiira Silvertärna     2
Pikkutiira     
Mustatiira Svarttärna     
Etelänkiisla Sillgrissla     
Ruokki Tordmule     
Riskilä Tobisgrissla     
Kesykyyhky Klippduva     
Uuttukyyhky Skogsduva     
Sepelkyyhky Ringduva     3
Turkinkyyhky Turkduva     
Turturikyyhky Turturduva     
Käki Gök     3
Huuhkaja Berguv     
Hiiripöllö Hökuggla     
Varpuspöllö Sparvuggla     
Lehtopöllö Kattuggla     
Viirupöllö Slaguggla     
Sarvipöllö Hornuggla     
Suopöllö Jorduggla     
Helmipöllö Pärluggla     
Kehrääjä Nattskärra     
Tervapääsky Tornseglare     3
Kuningaskalastaja Kungsfiskare     
Käenpiika Göktyta     
Harmaapäätikka Gråspett     
Palokärki Spillkråka     2
Käpytikka Större hackspett     4
Pikkutikka Mindre hackspett     
Pohjantikka Tretåig hackspett     
Kangaskiuru Trädlärka     
Kiuru Sånglärka     
Törmäpääsky Backsvala     
Haarapääsky Ladusvala     3
Räystäspääsky Hussvala     3
Metsäkirvinen Trädpiplärka     3
Niittykirvinen Ängspiplärka     
Luotokirvinen Skärpiplärka     
Keltavästäräkki Gulärla     
Sitruunavästäräkki Citronärla     
Västäräkki Sädesärla     3
Peukaloinen Gärdsmyg     3
Rautiainen Järnsparv     3
Punarinta Rödhake     3
Satakieli Näktergal     3
Sinirinta Blåhake     
Mustaleppälintu Svart rödstjärt     
Leppälintu Rödstjärt     2
Pensastasku Buskskvätta     3
Kivitasku Stenskvätta     3
Mustarastas Koltrast     3
Räkättirastas Björktrast     4
Laulurastas Taltrast     3
Punakylkirastas Rödvingetrast     4
Kulorastas Dubbeltrast     
Pensassirkkalintu Gräshoppsångare     
Viitasirkkalintu Flodsångare     
Ruokokerttunen Sävsångare     3
Viitakerttunen Busksångare     
Luhtakerttunen Kärrsångare     3
Rytikerttunen Rörsångare     3
Rastaskerttunen Trastsångare     
Kultarinta Härmsångare     
Kirjokerttu Höksångare     3
Hernekerttu Ärtsångare     3
Pensaskerttu Törnsångare     3
Lehtokerttu Trädgårdssångare     3
Mustapääkerttu Svarthätta     
Idänuunilintu Lundsångare     
Sirittäjä Grönsångare     2
Tiltaltti Gransångare     
Pajulintu Lövsångare     3
Hippiäinen Kungsfågel     4
Harmaasieppo Grå flugsnappare     4
Pikkusieppo Mindre flugsnappare     
Kirjosieppo Svartvit flugsnappare     3
Viiksitimali Skäggmes     
Pyrstötiainen Stjärtmes     
Hömötiainen Talltita     2
Töyhtötiainen Tofsmes     4
Kuusitiainen Svartmes     
Sinitiainen Blåmes     4
Talitiainen Talgoxe     4
Pähkinänakkeli Nötväcka     
Puukiipijä Trädkrypare     
Pussitiainen Pungmes     
Kuhankeittäjä Sommargylling     
Pikkulepinkäinen Törnskata     3
Isolepinkäinen Varfågel     
Närhi Nötskrika     3
Harakka Skata     3
Pähkinähakki Nötkråka     
Naakka Kaja     2
Mustavaris Råka     
Varis Kråka     3
Korppi Korp     2
Kottarainen Stare     
Varpunen Gråsparv     
Pikkuvarpunen Pilfink     
Peippo Bofink     3
Järripeippo Bergfink     
Viherpeippo Grönfink     4
Tikli Steglits     
Vihervarpunen Grönsiska     3
Hemppo Hämpling     
Urpiainen Gråsiska     
Pikkukäpylintu Mindre korsnäbb     
Isokäpylintu Större korsnäbb     
Punavarpunen Rosenfink     3
Punatulkku Domherre     2
Nokkavarpunen Stenknäck     
Keltasirkku Gulsparv     4
Peltosirkku Ortolansparv     
Pohjansirkku Videsparv     
Pajusirkku Sävsparv     3
Exceltiedosto ilmoittamista varten