669:347Sisältää Vahterpään ja Lehtisen. Ruudun itäpuolisko alueemme ulkopuolella.


Edellisen Atlaksen tulos

Ensimmäisen atlaksen tulos


Exceltiedosto ilmoittamista varten
Havaitut lajit Arterna tot.     83
Pesimisvarmuussuumma ruudussa Pesimisvarmuussuumma ruudussa     251
Varmasti tai todennäköisesti pesivinä todetut Varmasti tai todennäköisesti pesivinä todetut     72
Kaakkuri Smålom     
Kuikka Storlom     
Pikku-uikku Smådopping     
Silkkiuikku Skäggdopping     3
Härkälintu Gråhakedopping     
Mustakurkku-uikku Svarthakedopping     
Kaulushaikara Rördrom     
Harmaahaikara Häger     2
Kyhmyjoutsen Knölsvan     4
Laulujoutsen Sångsvan     
Merimetso Storskarv     
Merihanhi Grågås     4
Kyhmyhaahka Praktejder     
Kanadanhanhi Kanadagås     4
Valkoposkihanhi Vitkindad gås     
Ristisorsa Gravand     
Haapana Bläsand     3
Harmaasorsa Snatterand     
Tavi Kricka     
Sinisorsa Gräsand     3
Jouhisorsa Stjärtand     
Heinätavi Årta     
Lapasorsa Skedand     3
Punasotka Brunand     
Tukkasotka Vigg     3
Lapasotka Bergand     
Haahka Ejder     3
Alli Alfågel     
Mustalintu Sjöorre     
Pilkkasiipi Svärta     
Telkkä Knipa     3
Uivelo Salskrake     
Tukkakoskelo Småskrake     3
Isokoskelo Storskrake     4
Mehiläishaukka Bivråk     
Haarahaukka Brunglada     
Merikotka Havsörn     
Ruskosuohaukka Brun kärrhök     
Sinisuohaukka Blå kärrhök     
Niittysuohaukka Ängshök     
Kanahaukka Duvhök     
Varpushaukka Sparvhök     2
Hiirihaukka Ormvråk     
Piekana Fjällvråk     
Kiljukotka Större skrikörn     
Sääksi Fiskgjuse     3
Tuulihaukka Tornfalk     
Ampuhaukka Stenfalk     
Nuolihaukka Lärkfalk     3
Muuttohaukka Pilgrimsfalk     
Pyy Järpe     
Riekko Dalripa     
Teeri Orre     3
Metso Tjäder     
Peltopyy Rapphöna     
Viiriäinen Vaktel     
Fasaani Fasan     
Luhtakana Vattenrall     
Luhtahuitti Småfläckig sumphöna     
Ruisrääkkä Kornknarr     
Liejukana Rörhöna     
Nokikana Sothöna     
Kurki Trana     3
Meriharakka Strandskata     3
Pikkutylli Mindre strandpipare     
Tylli Större strandpipare     3
Kapustarinta Ljungpipare     
Töyhtöhyyppä Tofsvipa     
Suokukko Brushane     
Taivaanvuohi Enkelbeckasin     
Heinäkurppa Dubbelbeckasin     
Lehtokurppa Morkulla     
Punakuiri Myrspov     
Isokuovi Storspov     
Mustaviklo Svartsnäppa     
Punajalkaviklo Rödbena     3
Lampiviklo Dammsnäppa     
Valkoviklo Gluttsnäppa     
Metsäviklo Skogssnäppa     
Liro Grönbena     
Lampiviklo Dammsnäppa     
Rantasipi Drillsnäppa     3
Karikukko Roskarl     3
Vesipääsky Smalnäbbad simsnäppa     
Merikihu Labb     
Pikkulokki Dvärgmås     2
Naurulokki Skrattmås     3
Kalalokki Fiskmås     4
Selkälokki Silltrut     3
Harmaalokki Gråtrut     4
Merilokki Havstrut     4
Räyskä Skräntärna     2
Kalatiira Fisktärna     3
Lapintiira Silvertärna     3
Pikkutiira     
Mustatiira Svarttärna     
Etelänkiisla Sillgrissla     
Ruokki Tordmule     
Riskilä Tobisgrissla     
Kesykyyhky Klippduva     
Uuttukyyhky Skogsduva     
Sepelkyyhky Ringduva     3
Turkinkyyhky Turkduva     
Turturikyyhky Turturduva     
Käki Gök     3
Huuhkaja Berguv     
Hiiripöllö Hökuggla     
Varpuspöllö Sparvuggla     
Lehtopöllö Kattuggla     
Viirupöllö Slaguggla     
Sarvipöllö Hornuggla     
Suopöllö Jorduggla     
Helmipöllö Pärluggla     
Kehrääjä Nattskärra     
Tervapääsky Tornseglare     
Kuningaskalastaja Kungsfiskare     
Käenpiika Göktyta     
Harmaapäätikka Gråspett     
Palokärki Spillkråka     
Käpytikka Större hackspett     4
Pikkutikka Mindre hackspett     
Pohjantikka Tretåig hackspett     
Kangaskiuru Trädlärka     
Kiuru Sånglärka     2
Törmäpääsky Backsvala     
Haarapääsky Ladusvala     3
Räystäspääsky Hussvala     3
Metsäkirvinen Trädpiplärka     3
Niittykirvinen Ängspiplärka     3
Luotokirvinen Skärpiplärka     3
Keltavästäräkki Gulärla     
Sitruunavästäräkki Citronärla     
Västäräkki Sädesärla     4
Peukaloinen Gärdsmyg     3
Rautiainen Järnsparv     3
Punarinta Rödhake     3
Satakieli Näktergal     
Sinirinta Blåhake     
Mustaleppälintu Svart rödstjärt     
Leppälintu Rödstjärt     
Pensastasku Buskskvätta     2
Kivitasku Stenskvätta     3
Mustarastas Koltrast     3
Räkättirastas Björktrast     4
Laulurastas Taltrast     4
Punakylkirastas Rödvingetrast     3
Kulorastas Dubbeltrast     
Pensassirkkalintu Gräshoppsångare     
Viitasirkkalintu Flodsångare     
Ruokokerttunen Sävsångare     3
Viitakerttunen Busksångare     2
Luhtakerttunen Kärrsångare     
Rytikerttunen Rörsångare     3
Rastaskerttunen Trastsångare     
Kultarinta Härmsångare     
Kirjokerttu Höksångare     4
Hernekerttu Ärtsångare     3
Pensaskerttu Törnsångare     3
Lehtokerttu Trädgårdssångare     3
Mustapääkerttu Svarthätta     2
Idänuunilintu Lundsångare     3
Sirittäjä Grönsångare     3
Tiltaltti Gransångare     
Pajulintu Lövsångare     3
Hippiäinen Kungsfågel     4
Harmaasieppo Grå flugsnappare     3
Pikkusieppo Mindre flugsnappare     
Kirjosieppo Svartvit flugsnappare     3
Viiksitimali Skäggmes     
Pyrstötiainen Stjärtmes     
Hömötiainen Talltita     3
Töyhtötiainen Tofsmes     3
Kuusitiainen Svartmes     2
Sinitiainen Blåmes     3
Talitiainen Talgoxe     3
Pähkinänakkeli Nötväcka     
Puukiipijä Trädkrypare     3
Pussitiainen Pungmes     
Kuhankeittäjä Sommargylling     
Pikkulepinkäinen Törnskata     3
Isolepinkäinen Varfågel     
Närhi Nötskrika     
Harakka Skata     3
Pähkinähakki Nötkråka     
Naakka Kaja     
Mustavaris Råka     
Varis Kråka     3
Korppi Korp     
Kottarainen Stare     4
Varpunen Gråsparv     
Pikkuvarpunen Pilfink     
Peippo Bofink     3
Järripeippo Bergfink     
Viherpeippo Grönfink     4
Tikli Steglits     
Vihervarpunen Grönsiska     3
Hemppo Hämpling     
Urpiainen Gråsiska     
Pikkukäpylintu Mindre korsnäbb     
Isokäpylintu Större korsnäbb     
Punavarpunen Rosenfink     3
Punatulkku Domherre     2
Nokkavarpunen Stenknäck     
Keltasirkku Gulsparv     3
Peltosirkku Ortolansparv     
Pohjansirkku Videsparv     
Pajusirkku Sävsparv     3
Exceltiedosto ilmoittamista varten