670:345Sisältää Loviisan keskeiset osat, mm. kaupungin ja Loviisanlahden.


Edellisen Atlaksen tulos

Ensimmäisen atlaksen tulos


Exceltiedosto ilmoittamista varten
Havaitut lajit Arterna tot.     99
Pesimisvarmuussuumma ruudussa Pesimisvarmuussuumma ruudussa     317
Varmasti tai todennäköisesti pesivinä todetut Varmasti tai todennäköisesti pesivinä todetut     89
Kaakkuri Smålom     
Kuikka Storlom     
Pikku-uikku Smådopping     
Silkkiuikku Skäggdopping     4
Härkälintu Gråhakedopping     
Mustakurkku-uikku Svarthakedopping     
Kaulushaikara Rördrom     3
Harmaahaikara Häger     
Kyhmyjoutsen Knölsvan     
Laulujoutsen Sångsvan     
Merimetso Storskarv     
Merihanhi Grågås     
Kyhmyhaahka Praktejder     
Kanadanhanhi Kanadagås     2
Valkoposkihanhi Vitkindad gås     
Ristisorsa Gravand     
Haapana Bläsand     3
Harmaasorsa Snatterand     3
Tavi Kricka     4
Sinisorsa Gräsand     4
Jouhisorsa Stjärtand     
Heinätavi Årta     3
Lapasorsa Skedand     3
Punasotka Brunand     
Tukkasotka Vigg     
Lapasotka Bergand     
Haahka Ejder     
Alli Alfågel     
Mustalintu Sjöorre     
Pilkkasiipi Svärta     
Telkkä Knipa     3
Uivelo Salskrake     
Tukkakoskelo Småskrake     
Isokoskelo Storskrake     
Mehiläishaukka Bivråk     
Haarahaukka Brunglada     
Merikotka Havsörn     
Ruskosuohaukka Brun kärrhök     3
Sinisuohaukka Blå kärrhök     
Niittysuohaukka Ängshök     
Kanahaukka Duvhök     3
Varpushaukka Sparvhök     4
Hiirihaukka Ormvråk     3
Piekana Fjällvråk     
Kiljukotka Större skrikörn     
Sääksi Fiskgjuse     
Tuulihaukka Tornfalk     
Ampuhaukka Stenfalk     
Nuolihaukka Lärkfalk     3
Muuttohaukka Pilgrimsfalk     
Pyy Järpe     4
Riekko Dalripa     
Teeri Orre     
Metso Tjäder     
Peltopyy Rapphöna     
Viiriäinen Vaktel     
Fasaani Fasan     3
Luhtakana Vattenrall     
Luhtahuitti Småfläckig sumphöna     
Ruisrääkkä Kornknarr     
Liejukana Rörhöna     
Nokikana Sothöna     
Kurki Trana     3
Meriharakka Strandskata     3
Pikkutylli Mindre strandpipare     3
Tylli Större strandpipare     4
Kapustarinta Ljungpipare     
Töyhtöhyyppä Tofsvipa     4
Suokukko Brushane     1
Taivaanvuohi Enkelbeckasin     3
Heinäkurppa Dubbelbeckasin     
Lehtokurppa Morkulla     
Punakuiri Myrspov     
Isokuovi Storspov     3
Mustaviklo Svartsnäppa     
Punajalkaviklo Rödbena     4
Lampiviklo Dammsnäppa     
Valkoviklo Gluttsnäppa     
Metsäviklo Skogssnäppa     3
Liro Grönbena     1
Lampiviklo Dammsnäppa     
Rantasipi Drillsnäppa     3
Karikukko Roskarl     
Vesipääsky Smalnäbbad simsnäppa     
Merikihu Labb     
Pikkulokki Dvärgmås     
Naurulokki Skrattmås     3
Kalalokki Fiskmås     4
Selkälokki Silltrut     
Harmaalokki Gråtrut     3
Merilokki Havstrut     3
Räyskä Skräntärna     
Kalatiira Fisktärna     4
Lapintiira Silvertärna     4
Pikkutiira     
Mustatiira Svarttärna     
Etelänkiisla Sillgrissla     
Ruokki Tordmule     
Riskilä Tobisgrissla     
Kesykyyhky Klippduva     3
Uuttukyyhky Skogsduva     3
Sepelkyyhky Ringduva     4
Turkinkyyhky Turkduva     
Turturikyyhky Turturduva     
Käki Gök     3
Huuhkaja Berguv     
Hiiripöllö Hökuggla     
Varpuspöllö Sparvuggla     
Lehtopöllö Kattuggla     
Viirupöllö Slaguggla     
Sarvipöllö Hornuggla     
Suopöllö Jorduggla     
Helmipöllö Pärluggla     
Kehrääjä Nattskärra     
Tervapääsky Tornseglare     4
Kuningaskalastaja Kungsfiskare     
Käenpiika Göktyta     2
Harmaapäätikka Gråspett     
Palokärki Spillkråka     3
Käpytikka Större hackspett     4
Pikkutikka Mindre hackspett     
Pohjantikka Tretåig hackspett     
Kangaskiuru Trädlärka     2
Kiuru Sånglärka     3
Törmäpääsky Backsvala     
Haarapääsky Ladusvala     4
Räystäspääsky Hussvala     4
Metsäkirvinen Trädpiplärka     3
Niittykirvinen Ängspiplärka     4
Luotokirvinen Skärpiplärka     
Keltavästäräkki Gulärla     4
Sitruunavästäräkki Citronärla     
Västäräkki Sädesärla     4
Peukaloinen Gärdsmyg     3
Rautiainen Järnsparv     3
Punarinta Rödhake     3
Satakieli Näktergal     3
Sinirinta Blåhake     
Mustaleppälintu Svart rödstjärt     
Leppälintu Rödstjärt     3
Pensastasku Buskskvätta     3
Kivitasku Stenskvätta     3
Mustarastas Koltrast     3
Räkättirastas Björktrast     4
Laulurastas Taltrast     3
Punakylkirastas Rödvingetrast     3
Kulorastas Dubbeltrast     2
Pensassirkkalintu Gräshoppsångare     
Viitasirkkalintu Flodsångare     
Ruokokerttunen Sävsångare     3
Viitakerttunen Busksångare     
Luhtakerttunen Kärrsångare     
Rytikerttunen Rörsångare     3
Rastaskerttunen Trastsångare     
Kultarinta Härmsångare     
Kirjokerttu Höksångare     
Hernekerttu Ärtsångare     3
Pensaskerttu Törnsångare     4
Lehtokerttu Trädgårdssångare     3
Mustapääkerttu Svarthätta     3
Idänuunilintu Lundsångare     
Sirittäjä Grönsångare     3
Tiltaltti Gransångare     
Pajulintu Lövsångare     3
Hippiäinen Kungsfågel     3
Harmaasieppo Grå flugsnappare     3
Pikkusieppo Mindre flugsnappare     
Kirjosieppo Svartvit flugsnappare     4
Viiksitimali Skäggmes     
Pyrstötiainen Stjärtmes     
Hömötiainen Talltita     
Töyhtötiainen Tofsmes     3
Kuusitiainen Svartmes     2
Sinitiainen Blåmes     4
Talitiainen Talgoxe     4
Pähkinänakkeli Nötväcka     
Puukiipijä Trädkrypare     
Pussitiainen Pungmes     
Kuhankeittäjä Sommargylling     
Pikkulepinkäinen Törnskata     4
Isolepinkäinen Varfågel     
Närhi Nötskrika     3
Harakka Skata     4
Pähkinähakki Nötkråka     
Naakka Kaja     4
Mustavaris Råka     
Varis Kråka     4
Korppi Korp     2
Kottarainen Stare     4
Varpunen Gråsparv     4
Pikkuvarpunen Pilfink     4
Peippo Bofink     3
Järripeippo Bergfink     
Viherpeippo Grönfink     4
Tikli Steglits     4
Vihervarpunen Grönsiska     4
Hemppo Hämpling     3
Urpiainen Gråsiska     
Pikkukäpylintu Mindre korsnäbb     
Isokäpylintu Större korsnäbb     
Punavarpunen Rosenfink     3
Punatulkku Domherre     3
Nokkavarpunen Stenknäck     2
Keltasirkku Gulsparv     3
Peltosirkku Ortolansparv     3
Pohjansirkku Videsparv     
Pajusirkku Sävsparv     3
Exceltiedosto ilmoittamista varten