672:342Sisältää Pukkilan itäosat, mm. Kanteleen alueen.


Edellisen Atlaksen tulos

Ensimmäisen atlaksen tulos


Exceltiedosto ilmoittamista varten
Havaitut lajit Arterna tot.     126
Pesimisvarmuussuumma ruudussa Pesimisvarmuussuumma ruudussa     407
Varmasti tai todennäköisesti pesivinä todetut Varmasti tai todennäköisesti pesivinä todetut     106
Kaakkuri Smålom     
Kuikka Storlom     3
Pikku-uikku Smådopping     
Silkkiuikku Skäggdopping     4
Härkälintu Gråhakedopping     3
Mustakurkku-uikku Svarthakedopping     4
Kaulushaikara Rördrom     3
Harmaahaikara Häger     
Kyhmyjoutsen Knölsvan     
Laulujoutsen Sångsvan     4
Merimetso Storskarv     
Merihanhi Grågås     
Kyhmyhaahka Praktejder     
Kanadanhanhi Kanadagås     
Valkoposkihanhi Vitkindad gås     
Ristisorsa Gravand     
Haapana Bläsand     3
Harmaasorsa Snatterand     
Tavi Kricka     3
Sinisorsa Gräsand     4
Jouhisorsa Stjärtand     3
Heinätavi Årta     3
Lapasorsa Skedand     3
Punasotka Brunand     4
Tukkasotka Vigg     4
Lapasotka Bergand     
Haahka Ejder     
Alli Alfågel     
Mustalintu Sjöorre     
Pilkkasiipi Svärta     
Telkkä Knipa     4
Uivelo Salskrake     
Tukkakoskelo Småskrake     
Isokoskelo Storskrake     
Mehiläishaukka Bivråk     3
Haarahaukka Brunglada     
Merikotka Havsörn     
Ruskosuohaukka Brun kärrhök     4
Sinisuohaukka Blå kärrhök     
Niittysuohaukka Ängshök     
Kanahaukka Duvhök     3
Varpushaukka Sparvhök     3
Hiirihaukka Ormvråk     3
Piekana Fjällvråk     
Kiljukotka Större skrikörn     
Sääksi Fiskgjuse     
Tuulihaukka Tornfalk     4
Ampuhaukka Stenfalk     3
Nuolihaukka Lärkfalk     3
Muuttohaukka Pilgrimsfalk     
Pyy Järpe     
Riekko Dalripa     
Teeri Orre     3
Metso Tjäder     2
Peltopyy Rapphöna     3
Viiriäinen Vaktel     
Fasaani Fasan     4
Luhtakana Vattenrall     3
Luhtahuitti Småfläckig sumphöna     3
Ruisrääkkä Kornknarr     2
Liejukana Rörhöna     1
Nokikana Sothöna     4
Kurki Trana     4
Meriharakka Strandskata     
Pikkutylli Mindre strandpipare     
Tylli Större strandpipare     
Kapustarinta Ljungpipare     
Töyhtöhyyppä Tofsvipa     4
Suokukko Brushane     
Taivaanvuohi Enkelbeckasin     3
Heinäkurppa Dubbelbeckasin     
Lehtokurppa Morkulla     2
Punakuiri Myrspov     
Isokuovi Storspov     4
Mustaviklo Svartsnäppa     
Punajalkaviklo Rödbena     3
Lampiviklo Dammsnäppa     
Valkoviklo Gluttsnäppa     
Metsäviklo Skogssnäppa     3
Liro Grönbena     
Lampiviklo Dammsnäppa     2
Rantasipi Drillsnäppa     4
Karikukko Roskarl     
Vesipääsky Smalnäbbad simsnäppa     
Merikihu Labb     
Pikkulokki Dvärgmås     4
Naurulokki Skrattmås     4
Kalalokki Fiskmås     4
Selkälokki Silltrut     
Harmaalokki Gråtrut     2
Merilokki Havstrut     
Räyskä Skräntärna     
Kalatiira Fisktärna     4
Lapintiira Silvertärna     
Pikkutiira     
Mustatiira Svarttärna     2
Etelänkiisla Sillgrissla     
Ruokki Tordmule     
Riskilä Tobisgrissla     
Kesykyyhky Klippduva     2
Uuttukyyhky Skogsduva     3
Sepelkyyhky Ringduva     3
Turkinkyyhky Turkduva     
Turturikyyhky Turturduva     
Käki Gök     3
Huuhkaja Berguv     3
Hiiripöllö Hökuggla     
Varpuspöllö Sparvuggla     2
Lehtopöllö Kattuggla     
Viirupöllö Slaguggla     3
Sarvipöllö Hornuggla     4
Suopöllö Jorduggla     
Helmipöllö Pärluggla     
Kehrääjä Nattskärra     
Tervapääsky Tornseglare     4
Kuningaskalastaja Kungsfiskare     
Käenpiika Göktyta     2
Harmaapäätikka Gråspett     4
Palokärki Spillkråka     3
Käpytikka Större hackspett     4
Pikkutikka Mindre hackspett     2
Pohjantikka Tretåig hackspett     3
Kangaskiuru Trädlärka     
Kiuru Sånglärka     4
Törmäpääsky Backsvala     4
Haarapääsky Ladusvala     4
Räystäspääsky Hussvala     3
Metsäkirvinen Trädpiplärka     3
Niittykirvinen Ängspiplärka     4
Luotokirvinen Skärpiplärka     
Keltavästäräkki Gulärla     4
Sitruunavästäräkki Citronärla     
Västäräkki Sädesärla     4
Peukaloinen Gärdsmyg     3
Rautiainen Järnsparv     3
Punarinta Rödhake     3
Satakieli Näktergal     3
Sinirinta Blåhake     
Mustaleppälintu Svart rödstjärt     
Leppälintu Rödstjärt     2
Pensastasku Buskskvätta     4
Kivitasku Stenskvätta     4
Mustarastas Koltrast     4
Räkättirastas Björktrast     4
Laulurastas Taltrast     4
Punakylkirastas Rödvingetrast     4
Kulorastas Dubbeltrast     4
Pensassirkkalintu Gräshoppsångare     2
Viitasirkkalintu Flodsångare     
Ruokokerttunen Sävsångare     4
Viitakerttunen Busksångare     
Luhtakerttunen Kärrsångare     2
Rytikerttunen Rörsångare     3
Rastaskerttunen Trastsångare     2
Kultarinta Härmsångare     
Kirjokerttu Höksångare     
Hernekerttu Ärtsångare     3
Pensaskerttu Törnsångare     4
Lehtokerttu Trädgårdssångare     3
Mustapääkerttu Svarthätta     3
Idänuunilintu Lundsångare     
Sirittäjä Grönsångare     3
Tiltaltti Gransångare     3
Pajulintu Lövsångare     3
Hippiäinen Kungsfågel     3
Harmaasieppo Grå flugsnappare     3
Pikkusieppo Mindre flugsnappare     
Kirjosieppo Svartvit flugsnappare     4
Viiksitimali Skäggmes     
Pyrstötiainen Stjärtmes     3
Hömötiainen Talltita     3
Töyhtötiainen Tofsmes     4
Kuusitiainen Svartmes     4
Sinitiainen Blåmes     4
Talitiainen Talgoxe     4
Pähkinänakkeli Nötväcka     
Puukiipijä Trädkrypare     4
Pussitiainen Pungmes     
Kuhankeittäjä Sommargylling     
Pikkulepinkäinen Törnskata     3
Isolepinkäinen Varfågel     
Närhi Nötskrika     3
Harakka Skata     4
Pähkinähakki Nötkråka     
Naakka Kaja     4
Mustavaris Råka     
Varis Kråka     4
Korppi Korp     2
Kottarainen Stare     4
Varpunen Gråsparv     4
Pikkuvarpunen Pilfink     4
Peippo Bofink     4
Järripeippo Bergfink     2
Viherpeippo Grönfink     4
Tikli Steglits     1
Vihervarpunen Grönsiska     3
Hemppo Hämpling     3
Urpiainen Gråsiska     
Pikkukäpylintu Mindre korsnäbb     1
Isokäpylintu Större korsnäbb     
Punavarpunen Rosenfink     3
Punatulkku Domherre     3
Nokkavarpunen Stenknäck     
Keltasirkku Gulsparv     4
Peltosirkku Ortolansparv     3
Pohjansirkku Videsparv     
Pajusirkku Sävsparv     4
Exceltiedosto ilmoittamista varten