673:343Sisältää Myrskylän pohjoisia osia, mm. Sopajärven. Ruudun pohjoispuolisko alueemme ulkopuolella.


Edellisen Atlaksen tulos

Ensimmäisen atlaksen tulos


Exceltiedosto ilmoittamista varten
Havaitut lajit Arterna tot.     88
Pesimisvarmuussuumma ruudussa Pesimisvarmuussuumma ruudussa     263
Varmasti tai todennäköisesti pesivinä todetut Varmasti tai todennäköisesti pesivinä todetut     73
Kaakkuri Smålom     
Kuikka Storlom     
Pikku-uikku Smådopping     
Silkkiuikku Skäggdopping     4
Härkälintu Gråhakedopping     3
Mustakurkku-uikku Svarthakedopping     
Kaulushaikara Rördrom     3
Harmaahaikara Häger     
Kyhmyjoutsen Knölsvan     
Laulujoutsen Sångsvan     4
Merimetso Storskarv     
Merihanhi Grågås     
Kyhmyhaahka Praktejder     
Kanadanhanhi Kanadagås     
Valkoposkihanhi Vitkindad gås     
Ristisorsa Gravand     
Haapana Bläsand     3
Harmaasorsa Snatterand     
Tavi Kricka     4
Sinisorsa Gräsand     4
Jouhisorsa Stjärtand     
Heinätavi Årta     4
Lapasorsa Skedand     3
Punasotka Brunand     3
Tukkasotka Vigg     3
Lapasotka Bergand     
Haahka Ejder     
Alli Alfågel     
Mustalintu Sjöorre     
Pilkkasiipi Svärta     
Telkkä Knipa     4
Uivelo Salskrake     
Tukkakoskelo Småskrake     
Isokoskelo Storskrake     
Mehiläishaukka Bivråk     
Haarahaukka Brunglada     
Merikotka Havsörn     
Ruskosuohaukka Brun kärrhök     3
Sinisuohaukka Blå kärrhök     
Niittysuohaukka Ängshök     
Kanahaukka Duvhök     2
Varpushaukka Sparvhök     
Hiirihaukka Ormvråk     
Piekana Fjällvråk     
Kiljukotka Större skrikörn     
Sääksi Fiskgjuse     
Tuulihaukka Tornfalk     
Ampuhaukka Stenfalk     
Nuolihaukka Lärkfalk     2
Muuttohaukka Pilgrimsfalk     
Pyy Järpe     
Riekko Dalripa     
Teeri Orre     
Metso Tjäder     
Peltopyy Rapphöna     
Viiriäinen Vaktel     
Fasaani Fasan     3
Luhtakana Vattenrall     2
Luhtahuitti Småfläckig sumphöna     
Ruisrääkkä Kornknarr     3
Liejukana Rörhöna     
Nokikana Sothöna     4
Kurki Trana     3
Meriharakka Strandskata     
Pikkutylli Mindre strandpipare     
Tylli Större strandpipare     
Kapustarinta Ljungpipare     
Töyhtöhyyppä Tofsvipa     4
Suokukko Brushane     
Taivaanvuohi Enkelbeckasin     3
Heinäkurppa Dubbelbeckasin     
Lehtokurppa Morkulla     3
Punakuiri Myrspov     
Isokuovi Storspov     3
Mustaviklo Svartsnäppa     
Punajalkaviklo Rödbena     4
Lampiviklo Dammsnäppa     
Valkoviklo Gluttsnäppa     
Metsäviklo Skogssnäppa     
Liro Grönbena     
Lampiviklo Dammsnäppa     
Rantasipi Drillsnäppa     3
Karikukko Roskarl     
Vesipääsky Smalnäbbad simsnäppa     
Merikihu Labb     
Pikkulokki Dvärgmås     4
Naurulokki Skrattmås     4
Kalalokki Fiskmås     3
Selkälokki Silltrut     
Harmaalokki Gråtrut     
Merilokki Havstrut     
Räyskä Skräntärna     
Kalatiira Fisktärna     4
Lapintiira Silvertärna     
Pikkutiira     
Mustatiira Svarttärna     
Etelänkiisla Sillgrissla     
Ruokki Tordmule     
Riskilä Tobisgrissla     
Kesykyyhky Klippduva     
Uuttukyyhky Skogsduva     
Sepelkyyhky Ringduva     3
Turkinkyyhky Turkduva     
Turturikyyhky Turturduva     
Käki Gök     3
Huuhkaja Berguv     2
Hiiripöllö Hökuggla     
Varpuspöllö Sparvuggla     
Lehtopöllö Kattuggla     3
Viirupöllö Slaguggla     3
Sarvipöllö Hornuggla     2
Suopöllö Jorduggla     
Helmipöllö Pärluggla     
Kehrääjä Nattskärra     3
Tervapääsky Tornseglare     3
Kuningaskalastaja Kungsfiskare     
Käenpiika Göktyta     3
Harmaapäätikka Gråspett     2
Palokärki Spillkråka     
Käpytikka Större hackspett     2
Pikkutikka Mindre hackspett     
Pohjantikka Tretåig hackspett     
Kangaskiuru Trädlärka     
Kiuru Sånglärka     3
Törmäpääsky Backsvala     
Haarapääsky Ladusvala     3
Räystäspääsky Hussvala     3
Metsäkirvinen Trädpiplärka     3
Niittykirvinen Ängspiplärka     4
Luotokirvinen Skärpiplärka     
Keltavästäräkki Gulärla     2
Sitruunavästäräkki Citronärla     
Västäräkki Sädesärla     3
Peukaloinen Gärdsmyg     2
Rautiainen Järnsparv     
Punarinta Rödhake     3
Satakieli Näktergal     3
Sinirinta Blåhake     
Mustaleppälintu Svart rödstjärt     
Leppälintu Rödstjärt     
Pensastasku Buskskvätta     3
Kivitasku Stenskvätta     3
Mustarastas Koltrast     3
Räkättirastas Björktrast     4
Laulurastas Taltrast     3
Punakylkirastas Rödvingetrast     3
Kulorastas Dubbeltrast     
Pensassirkkalintu Gräshoppsångare     3
Viitasirkkalintu Flodsångare     
Ruokokerttunen Sävsångare     3
Viitakerttunen Busksångare     
Luhtakerttunen Kärrsångare     
Rytikerttunen Rörsångare     3
Rastaskerttunen Trastsångare     
Kultarinta Härmsångare     
Kirjokerttu Höksångare     
Hernekerttu Ärtsångare     3
Pensaskerttu Törnsångare     3
Lehtokerttu Trädgårdssångare     3
Mustapääkerttu Svarthätta     
Idänuunilintu Lundsångare     
Sirittäjä Grönsångare     2
Tiltaltti Gransångare     
Pajulintu Lövsångare     3
Hippiäinen Kungsfågel     2
Harmaasieppo Grå flugsnappare     3
Pikkusieppo Mindre flugsnappare     
Kirjosieppo Svartvit flugsnappare     3
Viiksitimali Skäggmes     
Pyrstötiainen Stjärtmes     
Hömötiainen Talltita     
Töyhtötiainen Tofsmes     
Kuusitiainen Svartmes     
Sinitiainen Blåmes     3
Talitiainen Talgoxe     3
Pähkinänakkeli Nötväcka     
Puukiipijä Trädkrypare     2
Pussitiainen Pungmes     
Kuhankeittäjä Sommargylling     
Pikkulepinkäinen Törnskata     
Isolepinkäinen Varfågel     
Närhi Nötskrika     3
Harakka Skata     4
Pähkinähakki Nötkråka     
Naakka Kaja     3
Mustavaris Råka     
Varis Kråka     4
Korppi Korp     
Kottarainen Stare     3
Varpunen Gråsparv     3
Pikkuvarpunen Pilfink     3
Peippo Bofink     3
Järripeippo Bergfink     
Viherpeippo Grönfink     3
Tikli Steglits     2
Vihervarpunen Grönsiska     2
Hemppo Hämpling     3
Urpiainen Gråsiska     
Pikkukäpylintu Mindre korsnäbb     
Isokäpylintu Större korsnäbb     
Punavarpunen Rosenfink     3
Punatulkku Domherre     
Nokkavarpunen Stenknäck     
Keltasirkku Gulsparv     3
Peltosirkku Ortolansparv     3
Pohjansirkku Videsparv     
Pajusirkku Sävsparv     3
Exceltiedosto ilmoittamista varten