Joukkueet Lagen 1  TiaiSnapsijat 206 7:17  15:30
2  Bilia.fi 150  8:20  15:30
3  Kerkkoon kuurosokeat 150km
4  Prima Vista 133km 7:30 15:00
5  (VÄSTÄRÄKIN-)Pyrstötähdet 80 8:29 15:15
6  Läpiveto 170km 7:50  15:05
7  Rennosti Hukassa 91 7:00 15:50              
PSLY:n XVII:s IP-Ralli   8  Eijattomat äijät 120 7:30  15:30
BNFF:s XVII:e IP-Rally   9  Va saa ni? 127km 8:14 15:09
6.12.2011   10  Ryhmä Rämä 135km 7:30 15:55              
    11  Läntinen ulottuvuus 200km 5:30   16:59:50              
      12  Alivekkosken Tikka 164km 
     
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Peruslajit   Basarterna      
1 Kyhmyjoutsen 1 Knölsvan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Heinäsorsa 2 Gräsand 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Telkkä 3 Knipa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Isokoskelo 4 Storskrake 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Fasaani 5 Fasan 1 1 1 1 1   1
6 Harmaalokki 6 Gråtrut 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Merilokki 7 Havstrut 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Kesykyyhky 8 Tamduva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Käpytikka 9 St.Hackspett 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Tilhi 10 Sidensvans 1 1       1
11 Mustarastas 11 Koltrast 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 Räkättirastas 12 Björktrast 1 1      
13 Hippiäinen 13 Kungsfågel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 Hömötiainen 14 Talltita 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 Töyhtötiainen 15 Tofsmes 1 1 1 1 1 1 1 1
16 Kuusitiainen 16 Svartmes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 Sinitiainen 17 Blåmes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 Talitiainen 18 Talgoxe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 Puukiipijä 19 Trädkrypare 1 1 1 1 1 1
20 Närhi 20 Nötskrika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 Harakka 21 Skata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 Naakka 22 Kaja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 Varis 23 Kråka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 Korppi 24 Korp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 Varpunen 25 Gråsparv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 Pikkuvarpunen 26 Pilfink 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 Viherpeippo 27 Grönfink 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 Urpiainen 28 Gråsiska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 Punatulkku 29 Domherre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 Keltasirkku 30 Gulsparv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
     
Yht. 30 lajia 30 25 26 25 27 27 27 28 25 28 28 27 26
     
Huutolajit   Övriga arter      
     
31 Laulujoutsen 31 Sångsvan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 Kalalokki 32 Fiskmås 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 Peippo 33 Bofink 1 1 1 1
34 Merimetso 34 Storskarv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 Kanadanhanhi 35 Kanadagås 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 Tukkasotka 36 Vigg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 Vihervarpunen 37 Grönsiska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 Alli 38 Alfågel 1 1 1 1   1 1 1 1 1
39 Kottarainen 39 Stare   1   1
40 Punasotka 40 Brunand 1 1 1 1 1 1
     
Yht. 40 lajia 40 32 32 33 34 34 34 36 31 35 37 37 33
     
41 Tikli 41 Steglits 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 Palokärki 42 Spillkråka 1 1 1 1 1 1 1 1   1
43 Naurulokki 43 Skrattmås 1 1 1 1 1   1 1   1 1
44 Isolepinkäinen 44 Varfågel 1 1 1 1 1 1  
45 Merikotka 45 Havsörn 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
46 Nokikana 46 Sothöna 1 1 1 1 1 1
47 Hiirihaukka 47 Ormvråk 1 1 1 1 1   1 1 1   1
48 Uivelo 48 Salskrake 1 1 1 1 1 1
49 Pikkukäpylintu 49 M. korsnäbb 1    
50 Tukkakoskelo 50 Småskrake 1 1   1    
     
Yht. 50 lajia 50 35 40 39 38 39 42 43 38 41 43 42 38
     
51 Varpushaukka 51 Sparvhök 1 1   1 1     1
52 Teeri 52 Orre 1 1 1 1 1 1 1
53 Hemppo 53 Hämpling 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
54 Silkkiuikku 54 Skäggdopping       1
55 Pyrstötiainen 55 Stjärtmes 1 1      
56 Kanahaukka 56 Duvhök 1 1 1 1 1  
57 Haapana 57 Bläsand 1 1      
58 Järripeippo 58 Bergfink 1 1 1 1  
59 Västäräkki 59 Sädesärla 1      
60 Varpuspöllö 60 Sparvuggla 1 1     1
     
Yht. 60 lajia 60 39 42 41 44 42 44 47 40 46 47 45 41
     
61 Nokkavarpunen 61 Stenknäck 1 1 1 1
62 Pilkkasiipi 62 Svärta 1   1 1   1
63 Pikkutikka 63 M. hackspett   1  
64 Piekana 64 Fjällvråk 1     1
65 Lapasotka 65 Bergand 1      
66 Riskilä 66 Tobisgrissla 1      
67 Kulorastas 67 Dubbeltrast 1      
68 Lehtopöllö 68 Kattuggla 1   1 1
69 Pyy 69 Järpe 1     1
70 Alc/Uri  70 Alc/Uri  1       Rallille uusi laji lajipari!
     
Yht. 70 lajia 70 41 43 43 46 43 45 48 41 47 50 50 41
     
71 Pikkujoutsen 71 M. sångsvan 1    
72 Kaakkuri 72 Smålom 1   1    
73 Harmaapäätikka 73 Gråspett   1  
74 Koskikara 74 Strömstare     1
75 Mustalintu 75 Sjöorre 1      
76 Kuikka 76 Storlom 1      
77 Pulmunen 77 Snösparv 1   1    
78 Pikkulokki 78 Dvärgmås 1       Rallille uusi laji!
79 Harmaasorsa 79 Snatterand   1    
80 Selkälokki 80 Silltrut 1      
     
Yht. 80 lajia 80 43 44 43 47 43 47 49 44 47 51 51 41
     
81 Haahka 81 Ejder 1      
82 Tundraurpiainen 82 Snösiska 1      
     
Yht. 82 lajia Inalles 82 arter 44 45 43 47 43 47 49 44 47 51 51 41
     
(Ässälajit pun.) (Ess-arter röd) 4 3 1 0 1 2 2 1 0 2 1 1
Lajeja Arter 44 45 43 47 43 47 49 44 47 51 51 41
Sijoitus Placering j8 7 j10 j4 j10 j4 3 j8 j4 1 2 12