PSLY-BNFF ry 1 Läntinen ulottuvuus Torbjörn West, Teemu Sirkkala, Thomas Hedberg
SYYSRALLI  2 Raripari Tiina Mäkelä, Juha Tuomaala
22.9.2012 3 Idänkäki ja lännenmiehet Make Leivo, Kalevi Hiironniemi, Kai Hilditch, Antti Mikala
4 Huom! Ketjuvääntäjät Mika Asikainen, Teemu Lehtiniemi
06:00 - 16:00 5 Alivekkosken Tikka Henry Tennberg, Jarmo Siven, Bitte Siven
1 2 3 4 5
1 Kyhmyjoutsen Knölsvan 1 1 1 1 1
2 Kanadanhanhi Kanadagås 1 1 1 1 1
3 Haapana Bläsand 1 1 1 1 1
4 Tavi Kricka 1 1 1 1 1
5 Sinisorsa Gräsand 1 1 1 1 1
6 Jouhisorsa Stjärtand 1 1 1 1 1
7 Lapasorsa Skedand 1 1 1 1 1
8 Punasotka Brunand 1 1
9 Tukkasotka Vigg 1 1 1 1 1
10 Telkkä Knipa 1 1 1 1 1
11 Isokoskelo Storskrake 1 1 1 1 1
12 Silkkiuikku Skäggdopping 1 1 1 1 1
13 Merimetso Storskarv 1 1 1 1 1
14 Harmaahaikara Häger 1 1 1 1 1
15 Varpushaukka Sparvhök 1 1 1 1 1
16 Hiirihaukka Ormvråk 1 1 1 1 1
17 Nuolihaukka Lärkfalk 1 1 1 1 1
18 Kurki Trana 1 1 1 1
19 Nokikana Sothöna 1 1 1 1
20 Töyhtöhyyppä Tofsvipa 1 1 1 1 1
21 Kalalokki Fiskmås 1 1 1 1 1
22 Harmaalokki Gråtrut 1 1 1 1 1
23 Merilokki Havstrut 1 1 1 1 1
24 Kesykyyhky Tamduva 1 1 1 1 1
25 Sepelkyyhky Ringduva 1 1 1 1 1
26 Käpytikka  St. Hackspett 1 1 1 1 1
27 Kiuru Sånglärka 1 1 1 1 1
28 Niittykirvinen Ängspiplärka 1 1 1 1 1
29 Västäräkki Sädesärla 1 1 1 1 1
30 Rautiainen Järnsparv 1 1 1 1 1
31 Punarinta Rödhake 1 1 1 1 1
32 Kivitasku Stenskvätta 1 1 1 1 1
33 Mustarastas Koltrast 1 1 1 1 1
34 Punakylkirastas Rödvingetrast 1 1 1 1 1
35 Laulurastas Taltrast 1 1 1 1 1
36 Räkättirastas Björktrast 1 1 1 1 1
37 Kulorastas Dubbeltrast 1 1 1 1
38 Hippiäinen Kungsfågel 1 1 1 1 1
39 Hömötiainen Talltita 1 1 1 1
40 Kuusitiainen Svartmes 1 1 1 1 1
41 Töyhtötiainen Tofsmes 1 1 1 1
42 Sinitiainen Blåmes 1 1 1 1 1
43 Talitiainen Talgoxe 1 1 1 1 1
44 Puukiipijä Trädkrypare 1 1 1 1
45 Isolepinkäinen Varfågel 1 1 1 1
46 Närhi Nötskrika 1 1 1 1 1
47 Harakka Skata 1 1 1 1 1
48 Naakka Kaja 1 1 1 1 1
49 Varis Kråka 1 1 1 1 1
50 Korppi Korp 1 1 1 1 1
51 Kottarainen Stare 1 1 1 1
52 Varpunen Gråsparv 1 1 1 1 1
53 Pikkuvarpunen Pilfink 1 1 1 1 1
54 Peippo Bofink 1 1 1 1 1
55 Järripeippo Bergfink 1 1 1 1 1
56 Viherpeippo Grönfink 1 1 1 1 1
57 Vihervarpunen Grönsiska 1 1 1 1 1
58 Hemppo Hämpling 1 1 1 1
59 Keltasirkku Gulsparv 1 1 1 1 1
60 Pajusirkku Sävsparv 1 1 1 1
58 60 59 57 53
61 Tiltaltti Gransångare 1 1 1 1
62 Teeri Orre 1 1 1
63 Naurulokki Skrattmås 1 1 1 1
64 Sinisuohaukka Blå kärrhök 1 1 1 1 1
65 Metsäkirvinen Trädpiplärka 1 1 1 1
66 Tikli Steglits 1 1 1 1
67 Haarapääsky Ladusvala 1 1 1 1 1
68 Valkoposkihanhi Vitkindad gås 1 1 1 1 1
69 Peukaloinen Gärdsmyg 1 1 1
70 Laulujoutsen Sångsvan 1 1 1 1
68 68 68 64 60
71 Taivaanvuohi Enkelbeckasin 1 1 1 1
72 Suokukko Brushane 1 1 1 1
73 Metsähanhi/Ans sp Sädgås/Ans sp 1 1 1 1
74 Punatulkku Domherre ÄSSÄ 1
75 Tukkakoskelo Småskrake 1 1 1
76 Tuulihaukka Tornfalk 1 1 1 1 1
77 Kuikka Storlom 1 1
78 Merikotka Havsörn 1 1 1 1 1
79 Kaakkuri Smålom ÄSSÄ 1
80 Uuttukyyhky Skogsduva 1 1 1
76 75 77 70 62
81 Pajulintu Lövsångare 1 1 1 1
82 Pyy Järpe 1 1
83 Ampuhaukka Stenfalk 1 1 1 1
84 Suosirri Kärrsnäppa 1 1 1
85 Pilkkasiipi Svärta ÄSSÄ 1
86 Ruokokerttunen Sävsångare 1 1 1
87 Haahka Ejder 1 1
88 Ruskosuohaukka Brun kärrhök 1 1 1 1 1
89 Hernekerttu Ärtsångare 1 1
90 Pensaskerttu Törnsångare ÄSSÄ 1
83 81 82 77 64
91 Keltavästäräkki Gulärla 1 1
92 Kanahaukka Duvhök 1 1 1
93 Mustalintu Sjöorre ÄSSÄ 1
94 Pikkukäpylintu/lox sp M. korsnäbb/Lox sp 1 1 1
95 Palokärki Spillkråka 1 1 1 1
96 Mustakurkku-uikku Svarthakedopping 1 1 1
97 Alli Alfågel ÄSSÄ 1
98 Urpiainen Gråsiska 1 1
99 Kalasääski Fiskgjuse 1 1
100 Heinätavi Årta 1 1 1
89 84 88 84 66
101 Lapinkirvinen Rödstrupig piplärka ÄSSÄ 1
102 Lapasotka Bergand 1 1
103 Harmaasorsa Snatterand ÄSSÄ 1
104 Mehiläishaukka Bivråk 1 1 1
105 Mustapääkerttu Svarthätta ÄSSÄ 1
106 Muuttohaukka Pilgrimsfalk ÄSSÄ 1
107 Kapustarinta Ljungpipare ÄSSÄ 1
108 Fasaani Fasan ÄSSÄ 1
109 Piekana Fjällvråk 1 1
110 Pikkulokki Dvärgmås ÄSSÄ 1
93 86 94 86 66
111 Pensastasku Buskskvätta 1 1
112 Tundrahanhi Bläsgås ÄSSÄ 1
113 Selkälokki Silltrut ÄSSÄ 1
114 Lehtokerttu Trädgårdssångare ÄSSÄ 1
115 Merihanhi Grågås ÄSSÄ 1
116 Rytikerttunen Rörsångare ÄSSÄ 1
117 Pikkulepinkäinen Törnskata ÄSSÄ 1
118 Sepelhanhi Prutgås 1 1
119 Harmaapäätikka Gråspett ÄSSÄ 1
120 Harmaasieppo Grå flugsnappare ÄSSÄ 1
96 86 99 90 66
121 Pyrstötiainen Stjärtmes ÄSSÄ 1
122 Luhtakana Rörhöna ÄSSÄ 1
123 Nokkavarpunen Stenknäck ÄSSÄ 1
124 Lyhytnokkahanhi Spetsbergsgås 1 1
125 Kala/lapintiira Fisk/silvertärna ÄSSÄ 1
126 Hiiripöllö Hökuggla ÄSSÄ 1
127 Kaulushaikara Rördrom 1 1
128 Tunturikihu Fjällabb ÄSSÄ 1
129 Luhtahuitti Småfläckig sumphöna ÄSSÄ 1
130 Mustavaris Råka ÄSSÄ 1
131 Räystäspääsky Hussvala ÄSSÄ 1
Lajeja yht. Arter  100 86 104 92 68
Ässiä Ess-arter 9 3 10 6 2
Matka  Sträcka 210 km 153 km 86 km 48 km 140 km
pyörällä