KÄPYLÄN SANOMAT 1/2010Barrikaadeille lähikoulujen, terveysasemien ja kirjastojen puolesta!

Kaupunginvaltuustolle esitetään terveysasemien ja lähikoulujen vähentämistä. Helsingin kouluja, nuorisotiloja ja terveysasemia esitetään suljettavaksi ja yhdisteltäväksi, jotta säästöjä kaupungin omien tilojen vuokrakuluista saataisiin aikaiseksi. Toisaalta samaan aikaan on päätetty, että kiinteistöviraston tilapalvelukeskuksen vuokrien tuottoprosentin tulee tuottaa 3% peruspalvelujen osalta. Vuokrien määräytymisperusteet ovat vaihdelleet eri vuosina ja siksi monet sisäiset vuokrat olisi syytä tarkastella uudelleen. Nyt niitä maksetaan 260 miljoonaa euroa vuodessa.

Toki palveluverkkoa ja on syytä tarkistaa alueilla, joissa palvelutarve vähenee. Olennaista on kuitenkin katsoa ensin alueen palvelukokonaisuus ja tilanne pitemmällä aikavälillä. Sisäiset vuokrat eivät saisi lisätä painetta lakkauttaa tarpeellisia lähipalveluja kuten alakouluja, päiväkoteja, terveysasemia tai kirjastoja. Etupainotteisia lakkautuksia ei kouluissa tai päiväkodeissa ole järkevää tehdä. Miksi pienimpien ikäluokkien pitäisi olla suurimmissa opetusryhmissä tai päiväkotiryhmissä?

On myös totta, että lasten määrä vähenee Helsingissä, mutta sitten taas myöhemmin kasvaa jälleen. On tärkeää tietää milloin ja missä päin Helsinkiä näin tapahtuu. On lyhytnäköistä lopettaa koulua, jos se tarvitaan taas viiden vuoden päästä. Uuden koulurakennuksen kaavoitus, rakentaminen ja käyttöönotto vie helposti ainakin saman ajan.

Ostopalvelupäiväkotikeskustelu käy kuumana. Ostopalvelupäiväkodit ovat olleet puskurina päivähoitotarpeen runsaaseen kysyntään. Nyt kysyntää on. Vaikka valtuustostrategiassa ostopalvelupäiväkoteja halutaan vähentää, niin siinä ei ole määrätty aikataulua. Pidän tärkeänä, että optioneuvottelutarjousta ilman jääneet päiväkodit eivät joutuisi lopettamaan toimintaansa ja löydettäisiin keino saada jatkuvuus taattua niin Steiner kuin Montessoripäiväkodeille Helsingissä. Myös vuoropäiväkodin paikkoja tarvitaan jatkossakin erityisesti kauppojen ilta-aukiolon lisäännyttyä radikaalisti. Mikäli jotkut nykyisistä ostopalvelupäiväkodeista kokonaan lakkaavat, niin silti kaikille alle kouluikäisille lapsille pitää löytyä subjektiivisen oikeuden mukaisesti toinen päivähoitopaikka. Tämä maksaa kaupungille ainakin kaupungin keskihinnan verran. Säästöä ei siis synny, kun paikka on kuitenkin lapselle osoitettava.

Lapsen kannalta päivähoitopaikan vaihtuminen on isompi asia kuin aikuiselle työpaikan vaihtuminen. Ei ole perheelle kohtuullista, että erityispedagogisissa ostopalvelupäiväkodeissa hoidossa oleva lapsi joutuisi vaihtamaan hoitopaikkaa vain hoitomaksujen nousun takia.

Erityispedagogiikka ei saa olla vain rikkaiden perheiden lasten oikeus. Helsingin Steiner-koulujen tulevaisuus ei saa vaarantua nykyisten päivähoitoratkaisujen takia. Hyviä keinoja ja yhteistyötä kaikkien puolueiden kesken tarvitaan erityispedagogiikan säilyttämiseksi Helsingin päiväkodeissa - kaikkien perheiden ulottuvissa.

Nyt täytyy olla tarkkana, että lapsi ei mene pesuveden mukana. Palveluverkkoon kuuluvia kiinteistöjä ei saa katsoa vain talouden näkökulmasta. Nyt on aika katsoa palveluverkkokokonaisuutta ensisijaisesti toiminnan ja ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Yhteiskäyttöä eri hallintokuntienkin kesken on syytä suosia ja monipuolista iltakäyttöä lisätä, jotta palveluverkon tarkistus toisi hyvän tuloksen.

Lähikirjasto lisää sosiaalisesti kestävää kehitystä. Juuri sen perään huudetaan. On syytäkin olla huolissaan alueiden erilaisesta palveluiden tarjonnasta. Keskustakirjastoa ei pitäisi laittaa vastakkain lähikirjastojen kanssa. Mutta jos valita täytyy, niin äänestän lähikirjastojen puolesta.

Euromääräisesti säästöissä ollaan eniten koulujen kimpussa. Yhtenäiskoulun yllättävä pilkkominen kahden rehtorin alaisuuteen kesken lukuvuoden herättää syystäkin huolen koulun tulevaisuudesta. Asia hämmentää ymmärrettävästi niin johtokuntaa, opettajia, oppilaita kuin vanhempiakin. Yhtenäiskoulun 12-vuotisen kokonaisuuden hallinnon tehtävät eivät ole kuormittaneet kohtuuttomasti rehtorin virkaa hoitaneita henkilöitä. On lyhytnäköistä ajaa kaupungin koulujen hallintoa täysin samaan muottiin. Myös Steiner-koulussa ja englantilaisessa koulussa on luokat 1 - 12. samassa koulussa. Yhtenäiskoulun pitkä kokemus yhtenäisestä ja jatkuvasta mallista on ansainnut arvostusta yhtenäiskoulujen edelläkävijänä. Kouluja velvoitetaan joka tapauksessa alueelliseen yhteistyöhön, mutta se ei tarkoita, että koulujen tai oppilaitosten pitäisi yhdistyä hallinnollisesti. Vasta parivuotta sitten valtuusto teki poliittisen päätöksen Yhtenäiskoulun säilymisestä. Nyt ilmeisesti täytyy käydä sama taistelu.

Poliittiset päätökset pitää tehdä ensisijaisesti sosiaalisesti kestävän kehityksen ja toiminnan näkökulmasta. Päivittäispalveluja tarvitaan ja tullaan tarvitsemaan lähellä. Eri palvelut ovat eri ihmisille päivittäisiä. Neljännesvuosikatsaus eli kvartaalitalouskatsaus ei saa olla painavin mittari poliittisessa päätöksenteossa. Säästäväinen pitää olla, mutta lyhytnäköisiä säästöjä ei pidä tehdä. Kuntasektorilla kvartaalitalous pitäisi oikeastaan nähdä neljännes vuoden sijasta neljännesvuosisatana. Kaupunkia on suunniteltava nykyisten helsinkiläisten lisäksi myös ajatellen tulevia lapsia ja lapsenlapsia.

Sirkku Ingervo, KÄPYLÄ

kahden koululaisen äiti, erityisopettaja, sosiaalilautakunnan pj., Helsingin kaupunginvaltuutettu, Vihreät