KOLUMNI OULUNKYLÄINEN -LEHTEEN 4/2011


Tukea nuorten ja lapsiperheiden ja ikäihmisten arkeen!

Hyvinvointivaltiomme reiluus näkyy arjessa hyvinä palveluina niin
ikäihmisillä kuin lapsillakin. Tärkeintä on hyvä arki. Siihen kuuluvat
kohtuuhintaiset asumis- ja hoitoratkaisut.  Lapsiperheissä
perhevapaiden jälkeen arkea rajaavat perheen ja  työn tai opiskelun
yhdistämismahdollisuudet. 6kk+6kk+6kk -mallissa mahdollistuu
vanhemmuuden kulujen tasaisempi jako mies- ja naisvaltaisten alojen
kesken sekä isällekin parempi mahdollisuus olla lapsen kanssa.
Yksinhuoltajat voisivat käyttää koko 18kk ajan. Valinta on aina
perheen. Perhe tarvitsee yhteiskunnan tuen ja arvonannon kasvatustyön
tueksi.

Osalla väestöstä menee paremmin kuin koskaan. Kaikki eivät kuitenkaan
ole päässeet osallisiksi kasvun hedelmistä. Lapsiperheiden köyhyys on
yhteiskunnallisesti vakava asia. Määräaikaiset ja perusteettomastikin
ketjutetut pätkätyösuhteet ovat lisääntyneet. Helsingissä asumisen
hinta tekee monelle tulevaisuuden suunnittelun vaikeaksi. Rahahuolet
heijastuvat lapsiinkin. Aikuinen voi olla fyysisesti kotona, mutta ei
ole psyykkisesti läsnä.

Suomalaisen yhteiskunnan suuri vitsaus on yksinäisyys. Se vaikuttaa
monen elämään vauvasta vaariin. Masennus on työkyvyttömyyseläkkeelle
jäämisen suuri syy. Yksinäisyys on monen mielenterveysongelman
taustalla sekä syynä että seurauksena. Köyhyyden ja yksinäisyyden
pitkittynyt liitto vahvistaa syrjään jäämistä, josta on hankalaa
palata.

Ongelmien ennaltaehkäisy on aina halvempaa ja helpompaa kuin niiden
korjaaminen. Syy- ja seurasuhteiden yhteyksiä nähdään välillä
huonosti. Puhutaan kadonneesta vanhemmuudesta ilman, että tiedostetaan
työelämän ja perheen yhä vaikeampaa yhteensovittamista. Kumpi joustaa?
Työelämä vai perhe?  Ruotsissa työnantajien odotetaan joustavan
pienten lasten vanhempien ilta- ja yötyöajoissa. Jos se ei mitenkään
onnistu, niin kunta maksaa tarvittaessa hoitajan kotiin ilta- ja
yövuorojen ajaksi samalla asiakasmaksulla kuin päivähoitomaksu on
muutenkin. Ruotsissa alle 12-vuotiailla on myös oikeus
iltapäivätoimintaan, mikäli huoltaja on töissä tai opiskelemassa.
Missään muussa Länsi-Euroopan maassa kuin Suomessa ei jouduta
jättämään alle 10- vuotiaita yksin tai pitkiksi ajoiksi ikäistensä
seuraan koulun jälkeen. Suomi on maa, jossa ihannoidaan varhaista
itsenäistymistä. Juuri siksikö olemme myös maa, jossa erilaisten
riippuvuuksien hoitoon kuluu vuosittain satoja miljoonia euroja?

Vanhukset eivät ole yksi yhtenäinen ryhmä, kuten eivät lapset ja
nuoretkaan. Varmaa on kuitenkin, että ikäihmisten fyysisen ja
psyykkisen toimintakyvyn ylläpitäminen on tulevaisuuden kannalta
tärkeää. Kun itse ei enää pysty tuetustikaan huolehtimaan itsestään
kotona, niin ympärivuorokautinen palveluasuminen on monelle
turvallinen paikka.
Tarkan euron aikana ja erityisesti nyt vapaaehtoistyön vuonna
toivotaan avuksi vapaaehtoisia joskus silloinkin kun tehtävä vaatii
vankkaa ammattitaitoa ja sitoutumista. Vapaaehtoistyön ydin on
kuitenkin vertaisuus ja vierellä viipyminen. Että on aikaa olla. Aika
on välittämisen tärkein mittari. Aikaa, huomiota ja kunnioitusta.
Niitä kaipaa jokainen.

Sirkku Ingervo
erityisopettaja, opo
kahden lapsen sinkkuäiti
sosiaalilautakunnan puheenjohtaja
kaupunginvaltuutettu( vihr. sit)
KÄPYLÄ