Inhimillisen Helsingin puolesta - lisäbudjetti peruspalveluihin!

Ennemmin palveluja kuin veroale! Kunnan tärkein tehtävä on peruspalvelujen järjestäminen asukkaille. Näistä leikkaaminen on näennäissäästöä suurten kustannusten odottaessa oven takana pahoinvoinnin seurauksena. Säästöt tulevat kipeinä näkyviin terveydenhuollossa, kouluissa, päivähoidossa, mielenterveyspalveluissa ja vanhusten huollossa. Budjettiraameissa pitää huomioida myös leikkausten ja säästöjen sosiaaliset vaikutukset. Leikkaukset ja kipeimmät säästöt tulisi voida peruuttaa.

Pro Kuntapalvelut -liike ajaa kaupungille lisäbudjettia, joka rahoitettaisiin Helsingin Energian voiton tuloutuksilla kaupungille. Kannatettavaa. Sain viime sunnuntaina kuulla heidän ajatuksiaan Kinaporin palvelukeskuksessa.

Helsingin Energia ja Helsingin satama ovat kaupungin liikelaitoksia. Olisiko syytä saada kaupungin liikelaitoksien voitolle sisäinen vero? Tulosta voitaisiin käyttää. tällöin helposti myös peruspalveluiden rahoittamiseen. Helsingin energian voitot ovat kasvamassa taloussuunnitelmakaudella jopa 100 miljoonaa euroa vuosittain. Peruspalvelujen rahoitusta ei voida jättää pelkästään liikelaitosten voiton odotusten varaan, mutta niillä voitaisiin peruttaa leikkaukset sekä toteuttaa varhaista puuttumista ja ennaltaehkäisyä.

Sosiaalitoimi tarvitsisi tälle vuodelle yli 100 miljoonaa lisää, jotta edes vuoden 2002 palvelutaso toteutuisi. Ehkäisevä toimeentulotuen tiukentamisperusteet ovat kauaskantoisia, vaikka summat ovat pieniä. STM:n suositus on, että 3,3 % toimeentulotukimenoista suunnataan ennaltaehkäisevään tukeen. Helsingissä on varattu vain 2,5 %. Kipeässä tilanteessa pienikin tuki voi kantaa pitkälle ja lisätä luottamusta elämään.

Vanhusten määrä on kasvussa. Vaikka pitkään kotona asumista onkin syytä riittävästi tukea, niin väestön vanheneminen ei mahdollista enempää laitospaikkojen purkua. Kolmannelle sektorille, järjestöille, ollaan innolla siirtämässä myös peruspalveluja. Ovatko ne ottamassa tehtävät vastaan? Vai käykö in että vain hyvätuloisilla on varaa palveluihin?

Hoitotakuuseen on syytä varautua ajoissa. Pelkästään hoitotoimenpiteisiin tarvitaan lisää 30 miljoonaa euroa. Perusterveydenhoidon ja tutkimusbudjetin hintaa ei ole vielä laskettu.

Päivähoitoon tarvittaisiin 10 miljoonaa euroa lisää, jotta asianmukainen hoito toteutuisi. Leikkipuistojen rahat riittävät vain elokuun loppuun. Iltapäivätoimintaan ja hoitoon satsaaminen ei vielä ole toteutunut. Koulujen säästöt tulisi peruuttaa. Uuvutetut opettajat ja oppilaat tulevat eläköityvälle Suomelle kalliiksi. ”Lapsuus ei ole välivaihe, vaan pohja kaikelle myöhemmälle.”

Kuulumisen tunne on keskeistä viihtymiselle ja oman panoksen täysillä antamiselle.. Asukastalot, palvelutalot, avoimet päiväkodit, nuorisotilat, ja leikkipuistot kesäruokailuineen, ovat osaltaan vastauksia tähän. Yksinäisyyden poisto on kaikkien haaste. Suvun ja vanhojen ystävien tukea ei muuttovaltaisessa Helsingissä läheskään aina ole saatavilla Vaikka teknologia miten kehittyisi ja keksittäisin uusia ihmeaineita, niin ilman ihmisiä niillä ei ole merkitystä. Ihmisen suojelun puolesta! Pro lisäbudjetti! Pro kansalaisaktivismi!

Inhimillisen Helsingin puolesta! Ei säästäväisyys ole sinänsä huono asia, mutta silläkin on rajansa.

Sirkku Ingervo (vihr.)