Oppia ja ohjausta elämää varten

Koulu elää muutosta. Yhteiskunta on murroksessa. Pudokkaisiin ei ole varaa suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Oppimisen, ohjauksen sekä kasvatuksen teorian ja käytännön yhdistäminen on olennaista myös päätöksenteon pohjana. Yhdenkin pisteen siirtäminen muuttaa kokonaisuutta.

Opintojen ohjaus on valintojen viidakossa entistä tärkeämpää. Ei ole samantekevää, miten ja milloin se tehdään. Riittävä ohjaus edellyttää, että yhdellä opinto-ohjaajalla on korkeintaan 250 ohjattavaa. Jos erityistä tukea tarvitsevia nuoria on joukossa, niin kokonaismäärää kannattaa pienentää, jotta oikea-aikainen ohjaus ja tuki voidaan nuorelle antaa. Peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmien hyvien tavoitteiden toteutuminen ja jatko-opintokelpoisuuden onnistunut saavuttaminen on koko Suomen ja yksittäisen oppilaan elämässä tärkeää.

Oppiminen on enemmän kuin tiedon lisäämistä. Monilla lapsilla ja nuorilla on puutteita oppimisvalmiuksissa. Oppimaan oppimisen taitoja jokainen tarvitsee koko elämänsä ajan. Professori Hautamäki on sanonut: ”On kuin jättäisi oppijan heitteille, jollei hänelle opeteta oppimaan oppimisen taitoja. ”Myös koulutuksellista syrjäytymistä voidaan ehkäistä käyttämällä tähän kehitettyjä ohjelmia, riittävää opintojen ohjausta ja hankalammissa tilanteissa myös oppilashuollon apua. Ongelmia voitaisiin ehkäistä jo varhaisessa vaiheessa puuttumalla, esimerkiksi iltapäivähoitoryhmiä lisäämällä, luokkakokoja pienentämällä ja oikea-aikaisella moni ammatillisella tuella - naapuriapua unohtamatta.

Elämässä olennainen opitaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Aikuisen tehtävä on sanoa lapselle ja nuorelle: Olen tässä auttaakseni sinua. Itseluottamus on positiivinen uskomus itsestä ja kyvystään kohdata haasteet. ilman epäonnistumisen pelkoa.

Valtiovallan huoli opintojen viivästymisestä on ymmärrettävää, mutta keinoksi tarjotut ammatti tai yliopisto-opintojen aloituksen kiirehtiminen ilman riittävää omaa motivaatiota, tuskin ratkaisisi asiaa - opinto-oikeuden ajallinen rajoittaminen vielä vähemmän. Riittävä opintotuki, ohjaus ja luottamus työpaikan saamiseen valmistumisen jälkeen, auttaisivat varmasti enemmän.

Koulun tulee osaltaan valmistaa lasta ja nuorta myöhemmin tarvittaviin taitoihin. ”Ei ole sinänsä merkityksellistä harjoitella tiettyä koetta tai ylioppilaskirjoituksia varten, vaan elämää, joka on tänään huomenna ja 10 vuoden päästä.”

Sirkku Ingervo (vihr.)