Nuorille ja lapsiperheille hyvä arki

Esikoululaisen pojan ja 3.-luokkalaisen tytön yksinhuoltajaäitinä, erityisluokanopettajana ja entisenä jengityöntekijänä tiedän, että tärkeintä elämässä on hyvä arki. Lapsiperheiden asema on 10 vuoden aikana jatkuvasti heikentynyt. Moni epäkohta korjaantuu vain lainmuutoksilla. Nuorten ja lapsiperheiden arjen asioiden ajoa tarvitaan eduskunnassa! Parannukset ovat tarpeen erityisesti kotiseudullamme Koillis- ja Itä-Helsingissä, jossa nuoria ja lapsiperheitä on suhteellisesti eniten. Tätä työtä varten olen lupautunut kansanedustajaehdokkaaksi!

Lasten ja nuorten syrjäytymisen voi estää ja perheen arkea tukea luotettavilla hoitojärjestelyillä ja kohtuuhintaisella asumisella lapsiystävällisessä ympäristössä. Perheen ja työn yhteensovittaminen on avainkysymys. Vanhempainrahan vähimmäistaso on saatava työmarkkinatuen tasolle. Kotihoidontuen korotus ja eläkkeen kertyminen hoito- ja vanhempainlomakausien, sekä lapsen alakouluvuosien aikana, lisäisivät tasa-arvoa ja perheiden valinnanmahdollisuuksia. On aika palauttaa lapsivähennykset ja saada lapsilisiin vihdoin korotus! Lapsille kuuluu hyvälaatuinen päivähoito ja peruskoulu kodin läheltä. Alle 10 -vuotiaille koululaisille pitää lailla taata iltapäivähoito. Vanhemmat tarvitsevat oikeuden valita hoitaa itse lapsiaan. Tämä onnistuu, jos työajan lyhennyksestä ja palkkatulon menetyksestä saa riittävän korvauksen. Äitiysloman ja hoitovapaan ajalta kuuluu edes minimityöttömyyspäivärahaa vastaava korvaus, josta myös kertyy eläkettä.

Koulutuksesta lähtee kaikki. Valtionosuuden nosto ja pysyvät, pätevät opettajat takaavat peruskoulutuksen tasa-arvon ja laadun. Erityisoppilaiden tuki kannattaa järjestää pätevässä ohjauksessa ja pienemmissä opetusryhmissä. Koulun ja päivähoidon yhteistyötä varten vanhemmilla pitäisi olla oikeus työajallaan käydä tarpeelliset kasvatus- ja opintokeskustelut koulun ja päiväkodin kanssa. Ajoissa puuttuminen ehkäisee lasten ja nuorten huonovointisuutta ja mielenterveysongelmia. Riittävä suomenkielenopetus on hyvän arjen ja kotoutumisen edellytys maahanmuuttajille.

Nuorten työllistyminen kannattaa. Perusteettomasti ketjutetut määräaikaiset ja pätkätyösuhteet pitää estää lailla.

Terveydenhuollon hoitotakuu ja riittävä pysyvä henkilökuntatakaavat hyvän ja tasavertaisen hoidon. Hyvien täydentävien hoitomuotojen tutkimusta on lisättävä ja hoidot saatava Kelan korvattavaksi. Omaishoidontuki ja tarpeellisen avustajan saaminen on turvattava lailla.

Ihmisoikeuksia painottava ulkopolitiikka on elämän suojelua. Silloin ihmisen ja ympäristön suojelu kulkevat käsi kädessä. Kotimaiset uusiutuvat energialähteet työllistävät ja suojelevat elämää. Nato ei edistä rauhaa. Lapset ja nuoret ovat tärkein luonnonvaramme. Ollaan yhteydessä!

Sirkku Ingervo (vihr.)