Ennaltaehkäisevä työ kannattaa!

Ennaltaehkäisevä työ on tärkeää. Kaupungin strategioissa ennaltaehkäisyn painopisteen tulee olla terveyden sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä, kuten esimerkiksi koulupudokkuuden estämisessä. Ajoissa puuttuminen on sitä, että ehkäistään ongelmien syveneminen tai kriisiytyminen.

Neljä eri lautakuntaa pohti yhteisessä iltakoulussa huhtikuussa lasten ja nuorten ongelmien vähentämistä. On tärkeää, että uudet ideat voidaan toteuttaa. Jos nuori ei lähde kouluun omasta tai vanhempiensa toimesta, niin jonkun pitää voida ylittää rajat ja vaikka hakea hänet kotoa. Jokainen turha poissaolopäivä on liikaa. Opettajalla voi olla sijainen, mutta oppilaalla ei. Vantaa antaa omille peruskoulun päättäneille nuorilleen koulutustakuun, niin eikö Helsingin pitäisi pystyä samaan? Tarvitaan uusia, toimivia ja välittömiä keinoja tukea lasten ja nuorten tervettä kasvua. Lapsen ja nuoren paikka on päivisin koulussa, mutta jos kyky opiskeluun on kadonnut, on löydettävä nopea apu - lapsella ei ole aikaa odottaa!

Jokaisessa koulussa pitäisi olla terveydenhoitaja, kuraattori tai psykologi tavoitettavissa koulupäivisin. Myös pienissä kouluissa edes osan päivää - säännöllisesti. Heidän aikansa ei saa mennä pelkästään kokouksiin ja perusterveystarkastuksiin tai lausuntojen kirjoittamiseen. Kouluterveydenhoitajien vastuualueet ovat monin paikoin kohtuuttomat, Eduskunnan oikeusasiamies on tästä kaupunkia huomauttanutkin.

Kaikki pahaa oloa oirehtivat lapset eivät suinkaan tarvitse lääkäriä tai sosiaalityöntekijää. Lasten ja nuorten pahan olon oireita ei pidä liiaksi medikalisoida. Kodin ulkopuolisen turvallisen aikuisen ei tarvitse olla psykiatri, vaan mieluummin opettaja, koulupsykologi, terveydenhoitaja, perheneuvolan työntekijä, koulukuraattori, nuorisonohjaaja tai päiväkodin työntekijä, jolla on antaa aikaa erilaisissa elämäntilanteissa oleville lapsille. Joskus kodin ulkopuolinen turvallinen aikuinen voi olla vaikka lapsia nuoria ymmärtävä naapuri, joka ei luokittele ihmisiä sen mukaan asuuko perhe vuokralla vai omistusasunnossa tai onko nuori yksinhuoltajan vai kahden huoltajan perheestä.

Nuorisotoimen toiminta- ja tilastrategia ehdottaa, että alueellisia pieniä nuorisotiloja lakkautetaan ja tilalle tulee vastaavasti vähemmän isompia monipuolisia toimintakeskuksia. Onnistuakseen ja nuorten elämää tukeakseen on kuitenkin tärkeää säästää tarpeellinen määrä myös lähinuorisotiloja alueilla, joista nuoret eivät ole valmiita matkustamaan kauemmaksi, vaan haluavat jäädä kotikulmilleen. Monelle pienenkin nuorisotilan käyttäjälle kontakti tietyn nuorisonohjaajan kanssa voi olla keskeinen syy tulla nuorisotalolle. Ei kävijämäärä kerro nuorisotilan tai sen työn laadusta, vaan ennemminkin se, kuinka moni tulee uudestaan. Keskustan lähellä nuorisotilatarve voi olla hyvin erilainen kuin lähiöissä. Siksi myös lomien aikaista koululaisten ohjattua toimintaa ja heidän kanssa yhdessä suunniteltuja retkiä voitaisiin lisätä leikkipuistojen ja nuorisotilojen avulla, niille lapsille ja nuorille, joiden vanhemmilla ei ole pitkää kesälomaa. Ongelmia ennaltaehkäisevät myös lähikirjastot tuttuine työntekijöineen.

Sosiaalisesti kestävää kehitystä on lisätä metropolialueella yhteyksiä ja tukiverkostoja myös kaiken ikäisten asukastalotoimintaa lisäämällä. Olen hyvin iloinen aloitteestani lisäpotkua saaneen Itä-Pasilan asukastilan toteutumisesta. asukkaiden aktivoimineni ja yhteisöllisyyden lisäämistä tarvitaan ennaltaehkäisemään yksinäisyydestä johtuvia ongelmia. Yksin ei saa ketään jättää.

Parasta lasten ja nuorten ongelmien ennaltaehkäisyä on usein kodin aikuisen kanssa yhdessä vietetty aika. Harrastuksiin kiiruhtamista tärkeämpää on olla välillä vain sohvaperunana. Aika on välittämisen tärkein mittari. Kokemus, että kelpaa ja on arvokas - on jokaiselle tärkeä.

Kaupungin tärkein tehtävä on järjestää laadukkaat peruspalvelut kuntalaisille.. Painopistealue vuoden 2008 budjetin valmistelussa pitää olla ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen. Tähän pitää varata erillismääräraha. Silloin voidaan paremmin ehkäistä ongelmien syveneminen tai kriisiytyminen. Ensisijaisten käyttökohteiden tulee olla terveyttä sekä lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä hankkeita, kuten esimerkiksi koulupudokkuuden estämiseen liittyviä.

Sosiaali-, terveys-, opetus ja nuorisolautakunnat pohtivat yhteisessä iltakoulussa huhtikuussa lasten ja nuorten ongelmien vähentämistä ja olisi tärkeää, että toteuttamiskelpoiset innovatiiviset ideat voitaisiin toteuttaa määrärahan turvin. Kun Vantaa antaa omille nuorilleen koulutustakuun, niin eikö Helsingin pitäisi pystyä samaan?

Positiivisen diskriminaation rahaa kannattaisi varata opetustoimen lisäksi myös päivähoidossa ryhmäkokojen pienentämiseen tai lapsiryhmässä toimivan henkilöstön peruskoulutustason nostoon päiväkotikohtaisesti. Joillain alueilla voisi olla kaksi lastentarhanopettajaa ryhmässä yhden sijasta – kuten aiemmin monessa ryhmässä oli. Erityislastentarhan opettajan lisääminen ryhmään voisi myös olla paikallaan.

On luotava toimivampia yhteyksiä eri hallintokuntien välille lisäämällä mahdollisuuksia saada pahoinvointia voimakkaasti oirehtiva lapsi tai nuori ripeästi psykiatriseen arvioon, hoitoon ja tarvittaessa myös tervehtymistä tukevaan ympäristöön.

Kaikki pahaa oloa oirehtivat lapset eivät suinkaan tarvitse lääkäriä tai sosiaalityöntekijää, jos varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisevätyö toimii ajoissa. Lasten ja nuorten pahan olon oireita ei pidä liiaksi medikalisoida. Kodin ulkopuolisen turvallisen aikuisen ei tarvitse olla psykiatri, vaan mieluummin opettaja, koulupsykologi, perheneuvolan työntekijä, koulukuraattori, nuorisonohjaaja tai päiväkodin työntekijä, jolla on antaa aikaa erilaisissa elämäntilanteissa oleville lapsille. Nykyistä vähemmän lapsia ja nuoria työntekijää kohden on välttämätön satsaus. Opettajien, kouluterveydenhoitajien ja -lääkäreiden aikaresursseja tarvitaan lisää oppilasta kohti. Jokaisessa koulussa pitää olla terveydenhoitaja, kuraattori tai psykologi tavoitettavissa joka päivä. Myös pienissä kouluissa edes osan päivää - säännöllisesti. Heidän aikansa ei saa mennä pelkästään kokouksiin ja perusterveystarkastuksiin tai lausuntojen kirjoittamiseen

Kaupungilla on ongelmia väestöennusteiden paikkansapitävyydessä päiväkoti-ikäisten lasten osalta. Kuitenkin alueellinen tasavertaisuus ja autottomien perheiden jaksamisen tukeminen kohtuullisen lyhyillä päiväkotimatkoilla on merkittävää.

Varhainen tuki on oikea-aikainen, joustava ja nopea. Lastensuojelussa parhaimmillaan aktivoidaan perheen omat voimavarat ja joissain tapauksissa myös ennaltaehkäistään lastensuojelun pidempää tarvetta. Siksi perheneuvoloiden ja lastensuojelun avohuollon vahvistaminen on keskeistä ennaltaehkäisevää työtä, jota kannattaa ajoissa tukea.

Sirkku Ingervo
Pasilan uutiset