Talousarvioaloite kouluterveydenhoidon henkilöstön ja –koulupsykologien palkkaamiseksi

Pisa-tutkimuksien akateemisissa aineissa Suomi on pärjännyt loistavasti. Kuitenkaan suomalaisten lasten kouluhyvinvointi ei ole kansainvälisesti vertailtuna hyvällä tasolla. Koulupudokkuus on kasvava ongelma eikä edes lasten ja nuorten masentuneisuuden oireita läheskään aina havaita tai hoideta ajoissa.

Valtakunnallisesti on annettu selvät suositukset kouluterveydenhoitajien, koululääkärien ja psykologien määrästä suhteessa oppilaiden määrään. Helsingissä näitä suosituksia ei ole noudatettu. Terveydenhoitajia pitäisi suosituksen mukaan 1/600 oppilasta. Helsingissä suhdeluku on 1/800 oppilasta. Kuitenkin juuri metropolikaupungissa monet ongelmat ovat kasautuvia ja suuruusluokaltaan laajempia kuin muualla Suomessa.

Kouluterveydenhoitajaksi ei ole ollut vaikeaa saada hakijoita. Kun lasten ja nuorten määrä vähenee, niin he voisivat siirtyä muun terveydenhuollon toimipisteisiin, jossa varmasti tarvetta riittää.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kouluterveydenhoitajia, -koululääkäreitä ja psykologeja palkataan suositusten mukainen määrä taloussuunnitelmakauden loppuun mennessä. Esitämme, että tähän varataan vuositasolla ja suunnitelmakaudenloppuun mennessä riittävät määrärahat.

Sirkku Ingervo (vihr.)