Talousarvioaloite 14.3.2007

Koululaisten iltapäivätoimintaan riittävästi tiloja ja voimavaroja

Lehdistössä on ollut paljon keskustelua iltapäivätoiminnasta ja erityisesti 2. –luokkalaisten iltapäivätoimintapaikkojen puutteesta. Iltapäivätoiminta ei ole subjektiivinen oikeus, mutta on lain hengen ja koululasten edun mukaista, että iltapäivän voi viettää turvallisen aikuisen ohjauksessa. Samalla vanhemmat voivat olla rauhallisin mielin työssä tai opiskelemassa. Tutkimusten mukaan 10 tuntia yksin viikossa alle 14–vuotiaana aiheuttaa oireita. Helsingissä iltapäivätoiminta on kysyntään verrattuna liian suurelta osalta leikkipuistojen avointen toiminnan varassa. Ryhmämuotoisesta iltapäivätoiminnasta on kysyntää enemmän kuin tarjontaa erityisesti Pohjois-, Koillis- ja Itä-Helsingissä. Niiden sisätilat eivät ole tällöin riittäviä sateen sattuessa. Valtionosuuden saaminen iltapäivätoimintaan edellyttää, että on osoitettavissa iltapäivätoimintaryhmä ja siitä vastaavat ohjaajat, jotka vastaavat toiminnan suunnitelmallisen sisällön toteuttamisesta. Avoin toiminta sellaisenaan ei sisällöltään riitä valtion osuuden saamiseen. On kaikkien etu, että Helsingissä on tarjolla tarvetta vastaavasti valtionosuutta saavaa iltapäivätoimintaa. Yksinäiset iltapäivät tulevat kalliiksi. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että valmisteltaessa vuoden 2008 ja suunnitelmakauden budjettia 1.– ja 2.-luokkalaisten aamu- ja iltapäivätoimintapaikkoja järjestetään Helsingissä kysyntää vastaavasti ja tähän varataan riittävät määrärahat ja tilat myös erityisoppilaiden tarpeet huomioiden. **Sirkku Ingervo (vihr.)**

Sirkku Ingervo (vihr.)