Talousarvioaloite 14.2.2007

Talousarvioaloite kotikielen kerhojen saamiseksi päiväkoteihin

Moni maahanmuuttajataustainen lapsi on puolikielinen myös äidinkielellään. Oman äidinkielen osaaminen on pohjana suomen kielen oppimiselle. Jotta peruskoulussa ja sen jälkeisessä opiskelussa voisi onnistua on kielitaito tärkeää. Suomessa suurimmat vieraan kielen kieliryhmät ovat viro, venäjä, arabia ja somali. Näitä kotikielenään puhuvia lapsia on Helsingissä jokaisella alueella. Kielikerho 1-2 viikossa olisi hyvä alku oman äidinkielen kunnolliseen oppimiseen, joka on pohjana suomen kielen oppimiselle. Näiden kielien osaajia ja riittäviä opintoja suorittaneita kotikielen opetustuokioiden vetäjiksi Helsingistä löytyy useita. Me allekirjoitetut valtuutetut esitämme, että päivähoitoon palkataan kotikielen kerhojen pitäjiksi yksi viron, venäjän, arabian ja somalikielen opettaja/ohjaaja. Esitämme myös, että tätä tarkoitusta varten varataan vuositasolla 100 000 euroa valmisteltaessa vuoden 2008 ja suunnitelmakauden budjettia.

Sirkku Ingervo (vihr.)