Talousarvioaloite 14.2.2007

Suomen kielen (s2) opettajien palkkaamiseksi päivähoitoon

Vuonna 2003 suomenkielisessä päivähoidossa oli 12 suomi toisena kielenä opettajaa (s2), jotka kiersivät päiväkotiryhmissä, joissa oli maahanmuuttajataustaisia lapsia. Sitten säästösyistä puolet s2-opettajista joutui pois. Valtuusto on sen jälkeen tehnyt budjettikirjauksen s-opettajien lisäämisestä, mutta vielä se ei ole toteutunut. Yhden s2-opettajan palkkakustannukset vuositasolla ovat 35 000 euroa. Tavoite on, että maahanmuuttajataustainen lapsi voisi selvitä peruskoulussa suomentaidollaan. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan sekä päivähoidon koko henkilöstön täydennyskoulutusta kielen opettamisesta että päiväkotiryhmissä kiertäviä s2-opettajia, jotka pitävät oppituokioita ja ohjaavat henkilökuntaa suomen kielen opettamisessa. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että valmisteltaessa vuoden 2008 ja suunnitelmakauden budjettia varataan 200 005 euron määrärahat vuositasolla viiden päiväkodeissa kiertävän S2 opettajan palkkoihin maahanmuuttajataustaisten lasten suomenkielen opetuksen tueksi.

Sirkku Ingervo (vihr.)