17.1.2007

Talousarvioaloite lasten päivähoidon riittävästä budjetoinnista

Vuonna 2006 päivähoidossa oli yli 800 lasta enemmän kuin budjetissa oli varauduttu. Syntyvyys ei ole kääntynyt Helsingissä laskuun vuonna 2006. Nämä asiat eivät voi olla vaikuttamatta lähivuosien päivähoidon kysyntään. On sekä päivähoitoikäisten lasten perheiden että henkilöstön kannalta ongelmallista, jos päivähoitoon ei varata alunperin tarvittavaa summaa. Päivähoidon tarvetta ja muuttoliikkeen vaikutuksia ei voida täysin ennakoida, mutta kaupungintasolla päivähoidon kysynnän kattavuusprosentti on yksi selkeä mittari päivähoidon budjetin pohjana.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että lasten päivähoidon budjetointia tarkistetaan siten, että työllisyystilanteen parantumisen vaikutukset päivähoidon kysyntään huomioidaan 2008 ja suunnitelmakauden budjetin laatimisvaiheessa nykyistä paremmin.

Sirkku Ingervo (vihr.)