Valtuustoaloite/talousarvioaloite 29.11.2006

Asukastalo Itä-Pasilaan

Itä-Pasilassa maahanmuuttajien osuus kasvaa ja väestö ikääntyy, yksinasuvien määrä nousee ja sosiaaliset ongelmat ovat monimuotoisia. Ulkomaalaistaustaisten määrä alueella on keskimääräistä suurempi. Kolmasosa asukkaista asuu yksin, mutta toisaalta on myös suuria maahanmuuttajataustaisia perheitä. Monikulttuurisen työn tarve on lisääntymässä. Yksinhuoltajien osuus kantaväestöstä on suuri. Alueella tulee olevaan parin vuoden sisällä paljon nuorisoikäisiä, mikä osaltaan lisää alueen toimijoiden yhteistyötarvetta.

Asukastilatoimintaan on tarvetta nyt eikä ole syytä odottaa Keski-Pasilan valmistumista. Tarve on 400-600 m2 tilalle, mutta väliaikaisesti pienempikin tila voisi tulla kysymykseen Esim. osoitteesta Kasöörinkatu 2 vapautuneet päiväkodin tilat tai osa Kasöörinkatu 3 sijaitsevista Kalliolan toimintatiloista.

Kumppanuushankkeena asukastilatoiminta onnistuisi siten, että kaupunki/sosiaalivirasto vastaisi vuokrakuluista ja muut toimijat toiminnan sisällöistä. Toiminnan sisällöiksi on Itä-Pasilan alueen East Teamin suunnitelmissa on ehdotettu seuraavaa:

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Itä-Pasilaan mahdollistetaan asukastila kaupungin kanssa kumppanuushankkeena siten, että sosiaalitoimi olisi tilavuokrista vastaavana ja muut toimijat sisällöstä vastaavana. Esitämme myös että Itä-Pasilasta selvitetään mahdollisia vapaita tai vapautuvia tiloja kuten esim. Kassöörinkatu 2 D ja E alakerran tilat ja osoitteessa Kasöörinkatu 3 sijaitsevat Kalliolan setlementin tilojen osittainen käyttömahdollisuus.

Sirkku Ingervo (vihr.)