Talousarvioaloite 1.3.2006

Opinto-ohjaajien palkkaus

Tuusulassa pätevät peruskoulun opinto-ohjaajat saavat palkkavälyksen ylärajaa peruspalkkanaan. Helsingissä on sattumanvaraisesti linjattu, että pätevän ohjaajan peruspalkka on yli 100 euroa kuukaudessa vähemmän riippumatta muista ammattipätevyyksistä, lisäkoulutuksesta ja yksilöllisistä taidoista. Opinto-ohjaajat eivät saa palkallisena opiskeluaikaansa lähiopetusviikkojen suhteen, vaikka pätevistä on pulaa ja erityisopetuksessa tällainen käytäntö jo on. Helsingissä noin viidesosa yleissivistävän koulutuksen opinto-ohjaajista oli viime lukuvuonna epäpäteviä.

Opinto-ohjaajien palkkauksessa lisäongelmana on, että muiden opettajien saadessa 10-vuotiskorotuksen opinto-ohjaajat saavat vasta 15-vuotiskorotuksen.

Kaikki aineenopettajat ja erityisopettajat valmistuttuaan opettajakoulutuksen päälle opinto-ohjaajaksi saavat ”palkakseen ” puolentoista vuoden opiskelusta, josta 6-8 viikkoa palkatonta, tuntuvan palkanalennuksen. Helsingin hintataso huomioon ottaen olisi tärkeää, että Helsinki harkitsisi maksaa päteville perusasteen opinto-ohjaajille suoraan välyksen ylärajaa peruspalkkana, kuten Tuusulakin tekee. Tai ainakin 10 vuotta koulussa opettajina toimineille opinto-ohjaajille palkkausvälyksen ylärajaa peruspalkkana, sillä muutoin ero aineenopettajien välillä kasvaa vielä lisää. Helsingin etu on saada kaikkiin opinto-ohjauksen tehtäviin kelpoiset opinto-ohjaajat.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme. että valmisteltaessa vuoden 2007 ja suunnittelukauden budjettia varataan rahaa seuraaviin ehdotuksiin:

Kaikille päteville opinto-ohjaajille maksetaan alemman välyksen ylärajaa Helsingin hintataso huomioiden ja pätevien opinto-ohjaajien saamiseksi kaikkiin päätoimisiin opinto-ohjaajan tehtäviin. Lisäksi esitämme, että 15 vuotta työskennelleiden opinto-ohjaajien välystä käytetään vähintään puolesta välistä alarajan sijasta.

Sirkku Ingervo (vihr.)