Aloite

Oppimaan oppimisen taitojen ohjauksen lisäämisestä

Monilla lapsilla ja nuorilla on puutteita oppimisvalmiuksissa. Jokainen koululuokka on heterogeeninen. Koulutuksellista syrjäytymistä voidaan ehkäistä hyvin käyttämällä viikottain oppimistaitojen opetusohjelmaa (Instrumental Enrichment: Feuerstein). Se on suunniteltu alun perin oppimisvaikeuksista kärsivien siirtolaislasten ja nuorten opetukseen, mutta on huomattu soveltuvan yleisemmin käytettäväksi yli 8 -vuotiaille ajattelutoimintojen kehittämis- ja oppimisvaikeuksien poistamisohjelmaksi. 5-7 vuotiaiden kehitystasolla oleville lapsien oppimisvalmiuksia ja kokonaiskehitystä voidaan tukea mm. Bright Start -nimisellä ohjelmalla, joka on kognitiivisten toimintojen harjoitusohjelma pienille lapsille.

Suomessa kyseisiä ohjaavan opetuksen ohjelmia on käytetty tuloksellisesti ainakin seuraavilla alueilla: erityistä tukea ja kasvatusta tarvitsevien lasten ja esiopetusikäisten päiväkotiryhmissä, peruskoulun lisä- ja tukiopetuksessa, erityisopetuksen opetussuunnitelman täydentäjänä, opetus- ja kuntoutustoiminnassa, työelämästä syrjäytyneiden täydennyskoulutuksessa, oppimistaitojen hankkimisessa, vammaisjärjestöjen kuntoutustoiminnassa ja maahanmuuttajien perehdyttämisaineistossa.

Monet opettajat ja lastentarhanopettajat ovat kiinnostuneita näistä koulutuksista, joita yleensä järjestetään Heinolassa tai jossain täydennyskoulutuskeskuksessa.Van- taan kaupunki järjesti erityislastentarhanopettajille keskitetysti oman koulutuksen jo vuonna 2000. Valmistavien luokkien kiinnostuneet opettajat pääsivät samana vuonna Bright Start-koulutukseen opetusviraston keskitetysti järjestämällle kurssille. Itäi-sellä suurpiirin alueella päiväkotihenkilöstöä on päässyt koulutukeen ja Aurinkolahden koulun opettajien on tarkoitus saada em. täydennyskoulutus.

Olisi edullisinta saada koulutus Helsingin kaupungin eri suurpiirien opettajille ja lastentarhanopettajille järjestetyksi Helsingissä. Yhdellä kurssilla voi olla mukana 30 osanottajaa. Mukaan pääseminen varmistuisi, jos mahdolliset sijaiskulut maksettaisiin keskitetyistä määrärahoista. Yhden kurssin opetuksen hinta on 7500 euroa (sis. materiaali+ruokailu ja tilavuokrakulut). Tämä säästetäisi matka- ja majoituskulut, joita tulee Heinolan kurssikeskuksessa käydyiltä kursseilta. Kyseiselle kurssille olisi varmasti kysyntää ja sen käyttö opetus- ja esiopetusryhmissä hyödyttäisi suoraan lukuisia lapsia ja nuoria.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että oppimistaitojen parantamiseksi ja samalla myös koulutuksellisen syrjäytymisen estämiseksi kaikille kiinnostuneille Helsingin kaupungin palveluksessa oleville erityisopettajille ja erityislastentarhanopettajille järjestetään mahdollisuus osallistua oppimistaitojen harjoitusohjelman (Instrumental Enrichment: Feuerstein tai Haywood: Bright Start) koulutukseen siten, että koulutus järjestetään Helsingissä osittain koulupäivinä esim. yksi viiden päivän kurssi lukukausittain. Talousarvioon 2003 ja taloussuunnitelmaan tähän tulee varata määrärahat.

Sirkku Ingervo (vihr.)