12.3.2008

Talousarvioaloite päivähoidon laadun varmistamisesta

Varhaiskasvatuksen haasteet ja monen lapsen tuen tarve ovat kasvaneet tuntuvasti. On tärkeää, että päivähoidon laatu varmistetaan riittävällä osaamisella ja perustehtävän koulutuksella. Aiemmin kaikissa päiväkotien lapsiryhmissä oli kaksi lastentarhanopettajaa. Pienen sästön saamiseksi monissa ryhmissä on enää yksi lastentarhanopettajan vakanssilla oleva henkilö. Hoitopäivässä on useampia tunteja, jolloin päiväkotilapsien kanssa ei ole yhtään lastentarhanopettajaa. Lastentarhanopettajan vakanssilla voi olla myös sosionomeja.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme että valmisteltaessa vuoden 2009 ja suunnitelmakauden budjettia varataan päivähoitoon riittävät määrärahat siten, että
jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä voisi olla kaksi lastentarhanopettajan vakanssilla olevaa henkilöä varhaiskasvatuksen laadun varmistamiseksi.

Sirkku Ingervo (vihr.)