Talousarvioaloite

Peruskoulujen tuntikehystä ei saa leikata

Peruskoulun budjettileikkaukset ja -säästöt ovat heikentäneet koulujen mahdollisuutta antaa opetussuunnitelman mukaista opetusta jokainen koulupäivä. Helsingin tulee pääkaupunkina olla Suomen ykkönen opetuksessa ja koulutuksessa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että valmisteltaessa vuoden 2005 ja taloussuunnitelmakauden budjettiesitystä

1. Peruskoulun ja lukion tuntikehykseen ei esitetä enää leikkauksia

2. Tukiopetukseen budjetoidaan riittävästi rahaa

3. Peruskoulun materiaalihankintoihin ei enää esitetä säästövelvoitetta

4. Erityisopetukseen panostetaan riittävästi varhaisen puuttumisen ja syrjäytymispolun estämiseksi

5. Opettajien täydennyskoulutusmahdollisuuksia parannetaan, jotta heidän työssäjaksamisensa ei heikenny

Sirkku Ingervo (vihr.)