Talousarvioaloite 25.2

Opinto-ohjauksen laatua parannettava

Opinto-ohjauksen merkitys on kasvanut. OECDn ja EU –maissa: elinikäisen oppimisen tuen merkitys on selkeästi tunnistettu. Opinto-ohjauksen lisääminen on yhteisesti tunnistettu tavoite. Opinto-ohjaus on:

a. kasvun ja kehityksen tukea
b. uravalinnan tukea ja
c. opiskelujen ohjausta ja tukea.

Opiskelijalla ja koululaisella oikeus saada ohjausta. Kunnat päättävät siitä, miten opinto-ohjaus käytännössä järjestetään. Vuonna 2002 on Suomessa tehty opinto-ohjauksen arviointi ja sen toimivuudessa havaittu vakavia puutteita.

Vantaalla lukioissa on päätetty max. 250 oppilasta yhtä opinto-ohjaajaa kohti. Tämä on myös valtakunnallinen suositus. Helsingissä tätä ei vielä olla noudatettu. Tästä kärsivät oppilaitoksen oppilaat vähäisempänä tukena merkittävien valintojen kynnyksellä ja opiskelujen aikana eri kurssien mielekkäiden valintojen tekemisessä. Urapolkujen suunnitteluun on satsattu vähän, vaikka toisaalta elinikäistä oppimista tuetaan. Ikääntyvässä Suomessa ei opinto-ohjaksen vähäisyydestä johtuvaan koulupudokkuuteen tai selkeään alisuoriutumiseen ei yksinkertaisesti ole varaa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että valmistettaessa talousarviota 2005 ja taloussuunnitelma kauden budjettia, varataan riittävästi resursseja Pätevien opinto-ohjaajien saamiseksi Helsingin peruskouluihin ja lukioihin valtakunnallisen suosituksen mukaisesti enintään 250 oppilasta / opinto-ohjaaja Ohjauksen laadun varmistamiseksi opinto-ohjaajaa kohti olisi syytä olla suositusta vähemmän oppilaita, silloin kun ohjaukseen kuuluu 10 –luokka tai erityisoppilasstatuksen saaneita oppilaita.

Sirkku Ingervo (vihr.)