Valtuuston kyselytunti 29.9.2004

Päiväkotien täyttöastetta ei saa nostaa yli sadan prosentin

100 prosenttia ylittävä täyttöaste päiväkodeissa rikkoo päiväkotiasetusta eduskunnan oikeusasiamiehen, Riitta-Leena Paunion, mukaan. Hän on esittänyt päiväkotiasetuksen täsmentämistä henkilömitoituksen osalta Helsingin päiväkotien ylitäytöstä tehdyn kantelun perusteella. Hän vaatii, että säännökset ovat selkeämpiä ja ilmoitusta valtioneuvoston toimista asian suhteen maaliskuun 2005 loppuun mennessä.

Kuukausittainen päiväkotien keskimääräinen käyttöaste ei anna riittävää kuvaa henkilöstön ja lasten määrän suhdeluvun toteutumisesta ja päivittäisistä tilanteista päiväkodeissa. Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Läntinen sosiaalikeskus on ohjeistanut alueensa päiväkoteja 105 %:n täyttö-asteeseen syksystä 2002 lähtien. Ylitäyttöön päiväkoteja on suullisesti kehotettu myös muualla Helsingissä. Tämä on uhka lasten oikeuksien ja turvallisuuden toteutumiselle päiväkodeissa. Myös henkilökunnan tilapäisiin poissaoloihin tulisi varautua sijaisjärjestelyillä ja riittävällä varahenkilöstöllä.

Mihin toimenpiteisiin kaupungin hallitus ryhtyy, jotta

1. Helsingin kaupungin päiväkoteja ei kehoteta enää ylibuukkaamaan eli nostamaan täyttöastetta yli sadan prosentin?

2. Helsingissä ennakoidaan valtioneuvoston päivähoitoasetuksen täsmennys henkilöstön lukumäärän osalta ajoissa?

3. päivähoidon sijaisjärjestelyihin varaudutaan hoito- ja kasvatushenkilöiden osalta myös tilapäisten poissaolojen vuoksi riittävällä varahenkilöstöllä ja sijaisjärjestelyillä?

Sirkku Ingervo (vihr.)