Valtuuston kyselytunti 14.4.2004

Viikinmäen ampumaradan lyijysaasteet puhdistettava

Kaupungin suunnitelmien mukaan Viikinmäen kaava-alueen lähimmät asuinrakennukset sijaitsisivat vain 12 metrin etäisyydellä suunnitellusta ampumaradan saastuttaman lyijymaan sijoituspaikasta. Alueen louhiminen ja pilaantuneen maa-aineksen sijoittaminen alueelle tuhoaisi myös luonnonsuojelullisesti ja virkistyksellisesti arvokkaan kotkansiipilehdon.

On täysin kestämätön ajatus, että vielä 2000-luvulla suunnitellaan saastuneiden maa-ainesten sijoittamista asutuksen ja vuolaasti virtaavan joen välittömään läheisyyteen. Luonnontilaisen ja virkistysalueeksi kaavaillun lehdon tuhoaminen saastuneella maalla ei myöskään ole kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Lyhytaikainen kustannussäästö ei ole oikea peruste loppusijoittaa saastuneita maita Viikinmäen asuinalueen edustalle.

1. Mihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus ryhtyy, jotta Viikinmäen asuinalueen rakentamisen yhteydessä Viikinmäen ampumaradan saastuttama lyijypitoinen maa-aines siirrettään kokonaisuudessaan pois Viikinmäen asuinalueelta ja sen läheisyydestä?

2. Mihin toimenpiteisiin khs ryhtyy, jotta saastuneen lyijymaan vaihtoehtoinen sijoituspaikka löytyy paikasta, jossa se ei sijoitu asutuksen välittömään läheisyyteen ja tuhoa luonnonsuojelullisesti ja virkistyksellisesti arvokasta ympäristöä?

Sirkku Ingervo (vihr.)