Talousarvioaloite 10.3.2004

Omaishoitajia tuettava taloudellisesti

Omaishoitajan työ on raskasta ja vaativaa. Omaishoidon tuella hoidettava asiakas maksaa kaupungille n. 1070 euroa kuukaudessa. Omaishoitajuuden on perustuttava vapaaehtoisuuteen, mutta sen valitsemista on tuettava taloudellisesti ja riittävin vapaapäiväjärjestelyin.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että valmistettaessa budjettia vuodelle2005 ja taloussuunnitelmakaudelle

a. omaishoidon tukeen varataan riittävät määrärahat siten, että omaishoidon tuen kriteerit täyttäville tuki voidaan myöntää koko vuoden aikana

b. omaishoitajien jaksamista tuetaan suositusten mukaisilla vapaapäivä ja tilapäishoitojärjestelyillä

c. omaishoitajia tuetaan myös yhteisten tapaamisten ja virkistysmahdollisuuksien avulla

Sirkku Ingervo (vihr.)