Kaupunginvaltuuston kyselytunti 10.3.2004

Kuinka liikelaitosten tuottoja tuloutetaan kaupungin peruspalvelujen käyttöön

Kunnan tärkein tehtävä on turvata kunnolliset peruspalvelut asukkailleen. Luottamus siihen, että saa esim. terveyspalveluja niitä tarvitessaan, kantaa myös yksittäisen ihmisen arkea..Kaupungin budjettileikkaukset perustuvat alhaisempiin kaupungin tulojen ja saatavien ennusteeseen, kuin mitä todellisuus on. Kansalaisyhteiskunnassa kansalaisjärjestöjen osallistuminen edellyttää avointa kommunikaatiota ja tiedonsaantia.

Alimitoitettu budjettiraami on laaja vaitukseltaan, esim opetustoimessa, päivähoidossa, iltapäivähoidossa, lastensuojelussa, toimeentulon ennaltaehkäisevässä osuudessa, vanhusten palveluissa, mielenterveyspalveluissa ja muulla terveyssektorilla. Kaikessa ongelmia ennaltaehkäisyssä ja harkinnanvaraisissa palveluissa pienikin tuki voi kantaa pitkälle ja samalla säästää menoja tulevaisuudessa.

1. Mihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus ryhtyy, jotta Helsingin energian tuottoja tuloutetaan kaupungille ja niitä käytetään peruspalveluiden lisäbudjettiin jo tänä vuonna?

2. Mihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus ryhtyy, jotta valmisteltaessa budjettia 2005 ja taloussuunnitelmaa paremmin ennakoitaisiin kaupungin liikelaitosten tulot, jotta niitä realistisesti voitaisiin hyödyntää budjetin valmistelussa myös peruspalveluiden raamissa?

3. Mihin toimenpiteisiin khs ryhtyy, jotta budjettivalmistelujen osana tehtäisiin budjettiesityksen kokonaisarviointia myös sosiaalisten vaikutusten osalta ja tästä tiedotettaisiin ennen päätöksen tekoa?

Sirkku Ingervo (vihr.)