12.3.2008

Talousarvioaloite peruskoulujen opetusryhmäkokojen pienentämiseksi

Jokainen oppilas tarvitsee opettajan huomiota ja aikaa. Joissain kouluissa on pienehköt opetusryhmät ja tämä tukee oppilaiden yksilöllistä ohjausta ja opiskelua. Kuitenkin on myös kouluja, joissa opetusryhmien ja luokkien ryhmäkoko on jatkuvasti niin suuri, että oppimisen edellytykset ovat heikentyneet. Myös opetusalan ammattijärjestö on puuttunut tähän epäkohtaan.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme että
valmisteltaessa vuoden 2009 ja suunnitelmakauden budjettia varataan opetustoimelle riittävät määrärahat siten, että luokkakoko peruskoulun 1.- 2. -luokilla on korkeintaan 18 oppilasta ja 3-9 luokilla korkeintaan 24 oppilasta. Integroidut erityisoppilaat pienentävät tätä enimmäisryhmäkokoa

Sirkku Ingervo (vihr.)