Talousarvioaloite 10.3.2004

Riittävät resurssit 1-2 -luokkalaisten iltapäivätoimintaan ja iltapäivähoitoon

Iltapäivähoito/-toiminta laki tulee voimaan 1.8.2004. Lain hengen mukaista on, että kaikille 1. -2 .-luokkalaisille tätä toimintaa tarpeenmukaisesti järjestetään. Lasten yksinäiset aamu- ja iltapäivät ovat tutkimusten mukaan lapsen kehitykselle haitallisia ( esim. Lea Pulkkinen, JY)

Helsingissä vanhemmille viimeksi tehdyn laajan kyselyn perusteella 93% 1. ja 2. -luokan oppilaista tarvitsee viitenä päivänä viikossa aamu/iltapäivähoitoa/ tai toimintaa 4-5 tuntia päivässä. Ryhmämuotoisesta iltapäivätoiminnasta on pulaa erityisesti lapsirikkaiden lähiöiden alueilla kuten esim. Koillis-, Pohjois ja Itä-Helsingissä. Järjestöt eivät voi tähän tarpeeseen yksin vastata ja ilman tehtävään palkattua ammattitaitoista henkilökuntaa asia ei hoidu.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että valmisteltaessa vuoden 2005 ja taloussuunnitelmakauden budjettiesitystä 1. – 2. ja luokkalaisten iltapäivätoimintaan ja iltapäivähoitoon varataan riittävät resurssit siten että valtionosuuskriteerit täyttävää aamu/iltapäivähoitoa ja -toimintaa järjestetään siten, että 93% kaikista 1. -2, -luokkalaisista pääsee mukaan tarkoituksenmukaiseen hoitoon ja toimintaan. Esitämme myös, että sosiaali-, opetus- ja nuorisotoimi yhteisvastuullisesti varautuvat tähän budjettiesityksissään.

Sirkku Ingervo (vihr.)