Talousarvioaloite 25.2.2004

Lasten ja perheiden kannalta inhimillisemmän päivähoidon puolesta

Lapsiperheiden tukien heikentyminen ja lähipalveluverkon ohentuminen eivät tue lapsiperheiden Helsingissä asumista. Uutiset päiväkotien lakkauttamisista tuovat epävarmuutta lapsiperheiden arkeen. Päivähoitoryhmien koon kasvaminen ja samalla päivähoidon käyttöastetavoitteen ylimitoitus, hoitajien vaihtuvuus ja huoli varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteuttamismahdollisuuksista, ovat tämän päivän arkea Helsingissä.

Alle kouluikäisten lasten määrän on vähenemässä Helsingissä. Miksi pienimpien ikäluokkien pitäisi olla suurimmissa päivähoitoryhmissä? Tasapainotusprojektia tulee noudattaa asuinalueilla, joissa lasten määrä on laskenut tarvittaessa ryhmän tai kokonaisen päiväkodin verran. Päiväkotien lopettaminen alueilta, joilla päiväkoti tulee täyteen alueen lapsista, ei ole järkevää ja herättää oikeutetustikin vastustusta. Lähikoulujen oppilaaksiottoalueen tulisikin olla päivähoitoalueen perustana, jotta lasten määrän kasvu ja vähentyminen voitaisiin huomioida luonnollisilla asuinaleilla eikä esim. maantieteellisesti laajan ja kulkuyhteyksiltään hankalan alueen sisällä (kuten esim. Pukinmäki-Tapanila päivähoitoalue.)

Helsinki tarvitsee lapsiperheitä. Kunnollinen ja luotettava lähipäiväkoti on osaltaan asumisympäristön valinnan perusteena. Palvelujen saatavuuden pitkän tähtäyksen ennakoitavuus on tärkeää. Jos lapsiperheet hakeutuvat Helsingistä muualle niin he eivät helposti palaa. Nyt on kiire ryhtyä tehokkaisiin toimiin.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, laadittaessa päivähoidon budjettia vuodelle 2005 ja suunnitelmakaudelle

a. Päivähoidon käyttöaste tavoite on 93% eikä vähintäin 93%, sillä se mahdollistaa kohtuuttomat ylilyönnit ja jopa 145% :n käyttöasteen.

b. Lasten todellinen määrä asuinalueella ratkaisee alueen päivähoidon tarjonnan siten, että kysyntä ja tarjonta kohtaisivat nykyistä paremmin myös autottomille perheille kohtuullisten päiväratkaisujen aikaansaamiseksi.. Tarvittaessa ryhmä kerrallaan lopettamista harkitaan lapsen ja perheen kannalta inhimillisten hoitoratkaisujen saamiseksi. Samalla Helsingin lapsiperheystävällisyys paranisi ja alueellisen sosiaalisen verkoston luominen helpottuisi.

Sirkku Ingervo (vihr.)