TALOUSARVIOALOITE PÄIVÄHOITORYHMIEN PIENENTÄMISEKSI
VALTUUSTOSTRATEGIAN MUKAISESTI

Valtuustostrategiassa on hyväksytty, että päivähoitoryhmiä
pienennetään tämän valtuustokauden aikana. Sosiaalilautakunta oli
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa valmistellessaan
yksimieleisesti sen takana, että 3-vuotta täyttävien laskennallisen
kertoimen tarkistamisen nykyistä harvemmin olisi sopiva keino . Vielä
ei näin ole tapahtunut päiväkotilasten määrän jatkuvasti kasvaessa.
Tavoitteen toteutuminen nykyisillä resursseilla näyttää entistä
huolestuttavammalta.

Silloin kun lasten määrä väheni, päiväkoteja lopetettiin ja nyt kun
lapsia on lisää, eletään liiankin ahtaasti. Koskaan ei tunnu olevan
sopiva aika pienentää päiväkotiryhmiä eli toimia valtuustostrategian
mukaisesti. Olemassa olevilla resursseilla se ei voikaan onnistua.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että
valmisteltaessa vuoden 2013 ja suunnitelmakauden budjettia, varataan
riittävät resurssit päiväkotiryhmien pienentämiseen
valtuustostrategian mukaisesti koko Helsingissä
tarkistamalla 3- vuotta täyttävien laskennallista kerrointa nykyistä
harvemmin esimerkiksi 4 tai 6 kertaa vuodessa.


Sirkku Ingervo

Vihreät