TALOUSARVIOALOITE 16.3.2011

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN LISÄÄMISEKSI
TARVETTA VASTAAVAKSI

Erityisesti 2. luokan oppilaat ovat vaarassa jäädä ilman iltapäivätoimintapaikkaa.
Leikkipuistojen avoin toiminta ei vastaa läheskään kaikkien tarvetta, vaikka niitäkin tarvitaan.
Monet vuorotyössä käyvien yhden vanhemman perheiden koululaiset voivat
Helsingissä joutua olemaan iltoja ja jopa öitä yksin. Tutkimusten
mukaan vielä 14-vuotiaallekin 10 tunnin yksinolo tai vertaisryhmässä
viikoittain ilman aikuisen tukea, voi olla haitallista.

Ruotsissa alle 12 -vuotiailla koululaisilla on oikeus iltapäivätoimintaan,

mikäli vanhemmat ovat työssä tai opiskelemassa.

2 .-luokkalaiset ovat yleensä ryhmämuotoisessa ja isommat
avoimessa toiminnassa. Ryhmämuotoisesta toiminnasta saa valtionosuutta

57% verrattuna edellisen vuoden iltapäivätoimintapaikka-toteutumaan.
Lisäksi asiakasmaksu/ perhe on tuntuva tuloerä kaupungille. Kyse on
hyvin edullisesta ennaltaehkäisevästä toiminnasta peruspalvelutasolla.

Me allekirjoittaneet valtuutettu esitämme, että valmisteltaessa vuoden
2013 ja suunnitelmakauden budjettia
a. Varataan 1 miljoona euroa nykyistä enemmän koululaisten
iltapäivätoiminnan järjestämiseen.
b. Lisäksi esitämme, että pienten koululaisten ilta-, viikonloppu-, ja
yöhoitotarve selvitetään perhekohtaisesti ja varataan tarvittavat
resurssit lasten hoidon järjestämiseksi kohtuullisesti.

Sirkku Ingervo
Vihreät