12.3.2008

Talousarvioaloite nuorisotilojen riittävyyden turvaamiseksi

Nuorisoasiankeskus on toteuttamassa tila- ja toimintastrategiaansa. Erityisesti keskustan alueella tarve suurempiin nuorten toimintakeskuksiin on ilmeinen. Kuitenkin on alueita mm-. Koillis-Helsingissä, joissa monet peruskouluikäiset nuoret haluavat pysyä lähellä kotikulmiaan pienemmässäkin nuorisotilassa eikä lähteä kauemmaksi isompaan toimintakeskukseen. Asukasiltoja uudistamissuunnitelmista järjestetään eri puolilla kaupunkia. Nuorten käsityksiä asiasta halutaan kuulla.

Nuoret aikuiset tarvitsevat myös tilaa omaehtoiselle toiminnalle eli ns. pysyväisluonteisen sosiaalisen toimintakeskuksen.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme että

valmisteltaessa vuoden 2009 ja suunnitelmakauden budjettia varataan nuorisotoimelle riittävät määrärahat siten, että nuorisotoimen tilastrategia toteutuu alueelliset nuorten kuulemistilaisuudet huomioiden ja lähinuorisotiloja tarpeenmukaisesti säästäen.

Esitämme myös, että vanhemmille nuorille mahdollistetaan ns. sosiaalisen toimintakeskus omaehtoista toimintaa varten ja sopivan tilan vuokraamista varten varataan riittävät määrärahat.

Sirkku Ingervo (vihr.)