TALOUSARVIOALOITE 16.3.2011

KOIRAVERON POISTAMISEKSI HELSINGISSÄ


Hyvin harva kunta perii enää koiraveroa tiukasta taloustilanteestaan huolimatta.
Koirista on paljon iloa omistajilleen myös yksinäisyyden lievittäjinä ja liikunnan lisääjänä.
Koirista on selkeästi enemmän hyötyä kuin haittaa. Koiravero on vanhakantainen vero,
jonka perusteet eivät ole enää ajankohtaisia.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että valmisteltaessa vuoden 2013
ja suunnitelmakauden budjettia koiraveroa ei enää Helsingissä peritä.

Sirkku Ingervo

Vihreät